O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2008 Nr 6
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
218 - Postanowienie z dnia 2008-02-25
Z.U. 2008 / 6B / 218
sygn. Tw 45/07 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 129646 bajtów.
219 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-11-20
Z.U. 2008 / 6B / 219
sygn. Tw 45/07 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 131644 bajtów.
220 - Postanowienie z dnia 2008-12-22
Z.U. 2008 / 6B / 220
sygn. Tw 35/08 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 125158 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

221 - Postanowienie z dnia 2007-09-05
Z.U. 2008 / 6B / 221
sygn. Ts 102/06 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 139655 bajtów.
222 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-11-19
Z.U. 2008 / 6B / 222
sygn. Ts 102/06 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 138392 bajtów.
223 - Postanowienie z dnia 2008-10-07
Z.U. 2008 / 6B / 223
sygn. Ts 289/06 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 123002 bajtów.
224 - Postanowienie z dnia 2008-09-23
Z.U. 2008 / 6B / 224
sygn. Ts 32/07 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 135378 bajtów.
225 - Postanowienie z dnia 2007-10-09
Z.U. 2008 / 6B / 225
sygn. Ts 71/07 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 132956 bajtów.
226 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-12-16
Z.U. 2008 / 6B / 226
sygn. Ts 71/07 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 126839 bajtów.
227 - Postanowienie z dnia 2008-01-23
Z.U. 2008 / 6B / 227
sygn. Ts 105/07 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 132353 bajtów.
228 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-11-26
Z.U. 2008 / 6B / 228
sygn. Ts 105/07 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 137092 bajtów.
229 - Postanowienie z dnia 2008-11-07
Z.U. 2008 / 6B / 229
sygn. Ts 173/07 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 176215 bajtów.
230 - Postanowienie z dnia 2008-01-23
Z.U. 2008 / 6B / 230
sygn. Ts 214/07 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 122970 bajtów.
231 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-12-10
Z.U. 2008 / 6B / 231
sygn. Ts 214/07 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 125114 bajtów.
232 - Postanowienie z dnia 2008-06-25
Z.U. 2008 / 6B / 232
sygn. Ts 255/07 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 121907 bajtów.
233 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-12-17
Z.U. 2008 / 6B / 233
sygn. Ts 255/07 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 129346 bajtów.
234 - Postanowienie z dnia 2008-10-06
Z.U. 2008 / 6B / 234
sygn. Ts 281/07 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 129006 bajtów.
235 - Postanowienie z dnia 2008-07-01
Z.U. 2008 / 6B / 235
sygn. Ts 300/07 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 171323 bajtów.
236 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-11-20
Z.U. 2008 / 6B / 236
sygn. Ts 300/07 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 146953 bajtów.
237 - Postanowienie z dnia 2008-10-09
Z.U. 2008 / 6B / 237
sygn. Ts 303/07 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 122935 bajtów.
238 - Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 6B / 238
sygn. Ts 43/08 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 116438 bajtów.
239 - Postanowienie z dnia 2008-07-03
Z.U. 2008 / 6B / 239
sygn. Ts 102/08 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 127934 bajtów.
240 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-12-10
Z.U. 2008 / 6B / 240
sygn. Ts 102/08 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 126713 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 2008-07-09
Z.U. 2008 / 6B / 241
sygn. Ts 110/08 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124637 bajtów.
242 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-11-19
Z.U. 2008 / 6B / 242
sygn. Ts 110/08 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 122014 bajtów.
243 - Postanowienie z dnia 2008-10-22
Z.U. 2008 / 6B / 243
sygn. Ts 161/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 122018 bajtów.
244 - Postanowienie z dnia 2008-08-19
Z.U. 2008 / 6B / 244
sygn. Ts 170/08 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 137034 bajtów.
245 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-12-11
Z.U. 2008 / 6B / 245
sygn. Ts 170/08 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 122899 bajtów.
246 - Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 6B / 246
sygn. Ts 219/08 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 146091 bajtów.
247 - Postanowienie z dnia 2008-10-07
Z.U. 2008 / 6B / 247
sygn. Ts 225/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 125597 bajtów.
248 - Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 6B / 248
sygn. Ts 278/08 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 121443 bajtów.


      Iloĥĉ: 31