O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
120 - Wyrok z dnia 2008-09-02
Ustawa o zmianie ustawy o Policji
Z.U. 2008 / 7A / 120
Dz.U. 2008.163.1026 z dnia 2008-09-10     ISAP     RCL
sygn. K 35/06 (DOC) Pobierz 391168 bajtów.     (PDF) Pobierz 337814 bajtów.
121 - Wyrok z dnia 2008-09-16
Zaskarżanie aktów administracyjnych
Z.U. 2008 / 7A / 121
Dz.U. 2008.170.1053 z dnia 2008-09-22     ISAP     RCL
sygn. SK 76/06 (DOC) Pobierz 154624 bajtów.     (PDF) Pobierz 206612 bajtów.
122 - Wyrok z dnia 2008-09-16
Zasady opłacania badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony
Z.U. 2008 / 7A / 122
Dz.U. 2008.170.1054 z dnia 2008-09-22     ISAP     RCL
sygn. U 5/08 (DOC) Pobierz 137216 bajtów.     (PDF) Pobierz 203141 bajtów.
123 - Wyrok z dnia 2008-09-18
Dysponowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność prywatną
Z.U. 2008 / 7A / 123
Dz.U. 2008.171.1065 z dnia 2008-09-23     ISAP     RCL
sygn. K 7/07 (DOC) Pobierz 194048 bajtów.     (PDF) Pobierz 224710 bajtów.
124 - Wyrok z dnia 2008-09-19
Przestępstwo pomówienia narodu polskiego
Z.U. 2008 / 7A / 124
Dz.U. 2008.173.1080 z dnia 2008-09-30     ISAP     RCL
sygn. K 5/07 (DOC) Pobierz 301568 bajtów.     (PDF) Pobierz 335230 bajtów.
125 - Wyrok z dnia 2008-09-29
Prawo prasowe (autoryzacja wypowiedzi)
Z.U. 2008 / 7A / 125
Dz.U. 2008.178.1103 z dnia 2008-10-06     ISAP     RCL
sygn. SK 52/05 (DOC) Pobierz 253440 bajtów.     (PDF) Pobierz 299276 bajtów.
126 - Wyrok z dnia 2008-09-30
Zakres swobody organów administracji publicznej w podjęciu decyzji o zniszczeniu cywilnego statku lotniczego (Uwaga! S 4/08 z 28.10.2008, ZU 2008/8A/152)
Z.U. 2008 / 7A / 126
Dz.U. 2008.177.1095 z dnia 2008-10-03     ISAP     RCL
sygn. K 44/07 (DOC) Pobierz 385024 bajtów.     (PDF) Pobierz 366191 bajtów.


POSTANOWIENIA 

127 - Postanowienie z dnia 2008-09-02
odrzucenie środka odwoławczego w postępowaniu gospodarczym z powodu nieopłacenia opłatą stosunkową
Z.U. 2008 / 7A / 127
sygn. P 61/07 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 127884 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2008-09-02
zasady wyłączenia sędziego
Z.U. 2008 / 7A / 128
sygn. SK 5/08 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 125171 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2008-09-04
odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2008 / 7A / 129
sygn. P 25/08 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 129532 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 2008-09-15
odrzucenie środka odwoławczego w postępowaniu gospodarczym z powodu nieopłacenia należycie opłatą stałą lub stosunkową
Z.U. 2008 / 7A / 130
sygn. P 51/07 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 142493 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 2008-09-16
postępowanie w sprawach gospodarczych - zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2008 / 7A / 131
sygn. SK 28/08 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 127490 bajtów.
132 - Postanowienie z dnia 2008-09-17
brak wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów
Z.U. 2008 / 7A / 132
sygn. K 31/07 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 122854 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2008-09-17
odrzucenie apelacji
Z.U. 2008 / 7A / 133
sygn. SK 100/06 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 161925 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2008-09-24
odrzucenie apelacji
Z.U. 2008 / 7A / 134
sygn. SK 72/06 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 116999 bajtów.


      Ilość: 15