O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
153 - Wyrok z dnia 2008-11-05
Zwrot podatku od towarów i usług
Z.U. 2008 / 9A / 153
Dz.U. 2008.203.1276 z dnia 2008-11-17     ISAP     RCL
sygn. SK 79/06 (DOC) Pobierz 424960 bajtów.     (PDF) Pobierz 422506 bajtów.
154 - Wyrok z dnia 2008-11-17
Odrzucenie przez sąd środka odwoławczego lub środka zaskarżenia bez wezwania o uiszczenie opłaty
Z.U. 2008 / 9A / 154
Dz.U. 2008.207.1307 z dnia 2008-11-26     ISAP     RCL
sygn. SK 33/07 (DOC) Pobierz 230912 bajtów.     (PDF) Pobierz 283590 bajtów.
155 - Wyrok z dnia 2008-11-17
Utrata wadium w postępowaniu przetargowym
Z.U. 2008 / 9A / 155
Dz.U. 2008.207.1306 z dnia 2008-11-26     ISAP     RCL
sygn. SK 62/06 (DOC) Pobierz 163328 bajtów.     (PDF) Pobierz 245172 bajtów.
156 - Wyrok z dnia 2008-11-18
Zasady obliczania wysokości emerytury
Z.U. 2008 / 9A / 156
Dz.U. 2008.208.1314 z dnia 2008-11-27     ISAP     RCL
sygn. P 47/07 (DOC) Pobierz 144384 bajtów.     (PDF) Pobierz 221594 bajtów.
157 - Wyrok z dnia 2008-11-19
Zmiana przepisów ustawy o służbie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego
Z.U. 2008 / 9A / 157
M.P. 2008.89.780 z dnia 2008-11-25     ISAP     RCL
sygn. Kp 2/08 (DOC) Pobierz 403456 bajtów.     (PDF) Pobierz 395810 bajtów.
158 - Wyrok z dnia 2008-11-24
Pozbawienie biernego prawa wyborczego
Z.U. 2008 / 9A / 158
Dz.U. 2008.214.1354 z dnia 2008-12-03     ISAP     RCL
sygn. K 66/07 (DOC) Pobierz 380416 bajtów.     (PDF) Pobierz 350990 bajtów.
159 - Wyrok z dnia 2008-11-25
Zasady udostępniania dokumentów gromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej
Z.U. 2008 / 9A / 159
Dz.U. 2008.216.1380 z dnia 2008-12-05     ISAP     RCL
sygn. K 5/08 (DOC) Pobierz 459264 bajtów.     (PDF) Pobierz 437109 bajtów.
160 - Wyrok z dnia 2008-11-26
Uchwała w sprawie powołania komisji śledczej do spraw nacisków
Z.U. 2008 / 9A / 160
M.P. 2009.91.788 z dnia 2008-12-01     ISAP     RCL
sygn. U 1/08 (DOC) Pobierz 524800 bajtów.     (PDF) Pobierz 493965 bajtów.


POSTANOWIENIA 

161 - Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 9A / 161
sygn. K 60/07 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 134156 bajtów.
162 - Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 9A / 162
sygn. SK 41/06 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 150764 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 163
sygn. P 5/07 (DOC) Pobierz 142848 bajtów.     (PDF) Pobierz 224982 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 164
sygn. P 60/07 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 197066 bajtów.
165 - Postanowienie z dnia 2008-11-18
Z.U. 2008 / 9A / 165
sygn. P 56/07 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 132592 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2008-11-18
Z.U. 2008 / 9A / 166
sygn. SK 23/06 (DOC) Pobierz 113152 bajtów.     (PDF) Pobierz 168591 bajtów.
167 - Postanowienie z dnia 2008-11-19
Z.U. 2008 / 9A / 167
sygn. SK 51/04 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 120011 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2008-11-20
Z.U. 2008 / 9A / 168
sygn. P 18/08 (DOC) Pobierz 166400 bajtów.     (PDF) Pobierz 210694 bajtów.
169 - Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 169
sygn. K 5/08 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.     (PDF) Pobierz 200589 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 170
sygn. K 8/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 136147 bajtów.


      Ilość: 18