(PDF) Pobierz 709866 bajtów.Z.U. 2009 / 10A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
145 - Wyrok z dnia 2009-11-04
Abonament radiowo-telewizyjny
Z.U. 2009 / 10A / 145
M.P. 2009.76.953 z dnia 2009-11-25     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/08 (DOC) Pobierz 238592 bajtów.     (PDF) Pobierz 309823 bajtów.
146 - Wyrok z dnia 2009-11-10
Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie
Z.U. 2009 / 10A / 146
Dz.U. 2009.191.1484 z dnia 2009-11-16     ISAP     RCL
sygn. P 88/08 (DOC) Pobierz 180224 bajtów.     (PDF) Pobierz 260275 bajtów.
147 - Wyrok z dnia 2009-11-10
Zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie
Z.U. 2009 / 10A / 147
Dz.U. 2009.191.1485 z dnia 2009-11-16     ISAP     RCL
sygn. U 1/09 (DOC) Pobierz 121344 bajtów.     (PDF) Pobierz 209005 bajtów.
148 - Wyrok z dnia 2009-11-17
Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów sądów wojskowych
Z.U. 2009 / 10A / 148
Dz.U. 2009.195.1510 z dnia 2009-11-23     ISAP     RCL
sygn. SK 64/08 (DOC) Pobierz 271872 bajtów.     (PDF) Pobierz 296664 bajtów.
149 - Wyrok z dnia 2009-11-19
Określanie w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa
Z.U. 2009 / 10A / 149
Dz.U. 2009.202.1567 z dnia 2009-12-01     ISAP     RCL
sygn. K 62/07 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.     (PDF) Pobierz 203311 bajtów.
150 - Wyrok z dnia 2009-11-23
Zasady orzekania o niezdolności do służby w Policji
Z.U. 2009 / 10A / 150
Dz.U. 2009.202.1568 z dnia 2009-12-01     ISAP     RCL
sygn. P 61/08 (DOC) Pobierz 218112 bajtów.     (PDF) Pobierz 305832 bajtów.
151 - Wyrok z dnia 2009-11-24
Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Z.U. 2009 / 10A / 151
Dz.U. 2009.207.1602 z dnia 2009-12-08     ISAP     RCL
sygn. SK 36/07 (DOC) Pobierz 145408 bajtów.     (PDF) Pobierz 231161 bajtów.


POSTANOWIENIA 

152 - Postanowienie z dnia 2009-11-05
(Uwaga! S 6/09 z 5.11.2009, ZU 2009/10A/153)
Z.U. 2009 / 10A / 152
sygn. U 9/07 (DOC) Pobierz 119296 bajtów.     (PDF) Pobierz 206964 bajtów.
153 - Postanowienie z dnia 2009-11-05
Sygnalizacja w sprawie U 9/07 z dnia 5.11.2009, ZU 2009/10A/152
Z.U. 2009 / 10A / 153
sygn. S 6/09 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 154403 bajtów.
154 - Postanowienie z dnia 2009-11-09
Sygnalizacja w sprawie SK 46/08 z dnia 13.07.2009, ZU 2009/7A/109
Z.U. 2009 / 10A / 154
sygn. S 7/09 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 128471 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2009-11-10
Z.U. 2009 / 10A / 155
sygn. SK 45/08 (DOC) Pobierz 110080 bajtów.     (PDF) Pobierz 165710 bajtów.
156 - Postanowienie z dnia 2009-11-17
Z.U. 2009 / 10A / 156
sygn. P 15/07 (DOC) Pobierz 173568 bajtów.     (PDF) Pobierz 239857 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2009-11-18
Z.U. 2009 / 10A / 157
sygn. P 97/08 (DOC) Pobierz 151040 bajtów.     (PDF) Pobierz 213538 bajtów.
158 - Postanowienie z dnia 2009-11-18
Z.U. 2009 / 10A / 158
sygn. SK 12/09 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.     (PDF) Pobierz 151893 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2009-11-25
Z.U. 2009 / 10A / 159
sygn. SK 30/07 (DOC) Pobierz 206848 bajtów.     (PDF) Pobierz 233856 bajtów.
160 - Postanowienie z dnia 2009-11-25
Z.U. 2009 / 10A / 160
sygn. SK 16/09 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 195790 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2009-11-26
Z.U. 2009 / 10A / 161
sygn. SK 7/08 (DOC) Pobierz 105472 bajtów.     (PDF) Pobierz 166407 bajtów.


      Ilość: 17