(PDF) Pobierz 964210 bajtów.Z.U. 2009 / 11A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 11TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
162 - Wyrok z dnia 2009-12-01
Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad samorządem adwokackim
Z.U. 2009 / 11A / 162
Dz.U. 2009.210.1628 z dnia 2009-12-11     ISAP     RCL
sygn. K 4/08 (DOC) Pobierz 244224 bajtów.     (PDF) Pobierz 291814 bajtów.
163 - Wyrok z dnia 2009-12-02
Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki (odroczona z 01-07-2009)
Z.U. 2009 / 11A / 163
Dz.U. 2009.210.1629 z dnia 2009-12-11     ISAP     RCL
sygn. U 10/07 (DOC) Pobierz 498688 bajtów.     (PDF) Pobierz 483432 bajtów.
164 - Wyrok z dnia 2009-12-03
Transport kolejowy
Z.U. 2009 / 11A / 164
M.P. 2009.78.985 z dnia 2009-12-09     ISAP     RCL
sygn. Kp 8/09 (DOC) Pobierz 186880 bajtów.     (PDF) Pobierz 284799 bajtów.
165 - Wyrok z dnia 2009-12-08
Wyrządzające szkodę orzeczenie sądu oraz ograniczenie prawa do sądu
Z.U. 2009 / 11A / 165
Dz.U. 2009.215.1675 z dnia 2009-12-18     ISAP     RCL
sygn. SK 34/08 (DOC) Pobierz 317952 bajtów.     (PDF) Pobierz 739186 bajtów.
166 - Wyrok z dnia 2009-12-08
Opłaty targowe
Z.U. 2009 / 11A / 166
Dz.U. 2009.215.1674 z dnia 2009-12-18     ISAP     RCL
sygn. K 7/08 (DOC) Pobierz 218624 bajtów.     (PDF) Pobierz 288536 bajtów.
167 - Wyrok z dnia 2009-12-14
Zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego
Z.U. 2009 / 11A / 167
Dz.U. 2009.218.1702 z dnia 2009-12-22     ISAP     RCL
sygn. K 55/07 (DOC) Pobierz 253952 bajtów.     (PDF) Pobierz 312636 bajtów.
168 - Wyrok z dnia 2009-12-15
Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności
Z.U. 2009 / 11A / 168
Dz.U. 2009.218.1703 z dnia 2009-12-22     ISAP     RCL
sygn. P 105/08 (DOC) Pobierz 157696 bajtów.     (PDF) Pobierz 239178 bajtów.
169 - Wyrok z dnia 2009-12-16
Ustawowa definicja deportacji.
Z.U. 2009 / 11A / 169
Dz.U. 2009.220.1734 z dnia 2009-12-23     ISAP     RCL
sygn. K 49/07 (DOC) Pobierz 246784 bajtów.     (PDF) Pobierz 312387 bajtów.
170 - Wyrok z dnia 2009-12-16
Krąg osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego
Z.U. 2009 / 11A / 170
M.P. 2009.81.1040 z dnia 2009-12-31     ISAP     RCL
sygn. Kp 5/08 (DOC) Pobierz 126464 bajtów.     (PDF) Pobierz 234444 bajtów.


POSTANOWIENIA 

171 - Postanowienie o kosztach z dnia 2009-12-07
Z.U. 2009 / 11A / 171
sygn. SK 23/09 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 110894 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 2009-12-08
Z.U. 2009 / 11A / 172
sygn. SK 4/09 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 134156 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2009-12-14
Z.U. 2009 / 11A / 173
sygn. SK 49/07 (DOC) Pobierz 140288 bajtów.     (PDF) Pobierz 219864 bajtów.
174 - Postanowienie z dnia 2009-12-15
Z.U. 2009 / 11A / 174
sygn. SK 45/07 (DOC) Pobierz 138752 bajtów.     (PDF) Pobierz 239613 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 2009-12-15
Z.U. 2009 / 11A / 175
sygn. K 30/08 (DOC) Pobierz 143360 bajtów.     (PDF) Pobierz 167810 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2009-12-16
Z.U. 2009 / 11A / 176
sygn. P 85/08 (DOC) Pobierz 97280 bajtów.     (PDF) Pobierz 195226 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2009 / 11A / 177
sygn. P 73/08 (DOC) Pobierz 128512 bajtów.     (PDF) Pobierz 175655 bajtów.
178 - Postanowienie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2009 / 11A / 178
sygn. U 6/08 (DOC) Pobierz 116736 bajtów.     (PDF) Pobierz 171887 bajtów.


      Ilość: 17