(PDF) Pobierz 454609 bajtów.Z.U. 2009 / 1A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2009-01-06
Wprowadzenie dodatkowego warunku zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług
Z.U. 2009 / 1A / 1
Dz.U. 2009.3.16 z dnia 2009-01-12     ISAP     RCL
sygn. SK 22/06 (DOC) Pobierz 122368 bajtów.     (PDF) Pobierz 183667 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2009-01-08
Zmiana zasad wyliczenia kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi na rzecz zakładów pracy chronionej
Z.U. 2009 / 1A / 2
Dz.U. 2009.9.56 z dnia 2009-01-22     ISAP     RCL
sygn. P 6/07 (DOC) Pobierz 180736 bajtów.     (PDF) Pobierz 243036 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2009-01-15
Ustrój sądów powszechnych, w szczególności zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów i uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2009 / 1A / 3
Dz.U. 2009.9.57 z dnia 2009-01-22     ISAP     RCL
sygn. K 45/07 (DOC) Pobierz 765440 bajtów.     (PDF) Pobierz 655208 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2009-01-20
Obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne
Z.U. 2009 / 1A / 4
Dz.U. 2009.11.66 z dnia 2009-01-26     ISAP     RCL
sygn. P 40/07 (DOC) Pobierz 117760 bajtów.     (PDF) Pobierz 219133 bajtów.


POSTANOWIENIA 

5 - Postanowienie z dnia 2009-01-14
Z.U. 2009 / 1A / 5
sygn. P 13/07 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 188809 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2009-01-14
Z.U. 2009 / 1A / 6
sygn. P 68/08 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 136275 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 2009-01-21
Z.U. 2009 / 1A / 7
sygn. P 14/08 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 138024 bajtów.


      Ilość: 7