(PDF) Pobierz 675360 bajtów.Z.U. 2009 / 2A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 2TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
8 - Wyrok z dnia 2009-02-17
Jawnoĥĉ postêpowania dyscyplinarnego wobec adwokata
Z.U. 2009 / 2A / 8
Dz.U. 2009.30.205 z dnia 2009-02-25     ISAP     RCL
sygn. SK 10/07 (DOC) Pobierz 225280 bajtów.     (PDF) Pobierz 242146 bajtów.
9 - Wyrok z dnia 2009-02-18
Uprawnienie każdego polskiego sħdu do wystħpienia z pytaniem prawnym do Trybuna³u Sprawiedliwoĥci Wspólnot Europejskich w trybie prejudycjalnym
Z.U. 2009 / 2A / 9
Dz.U. 2009.13.170 z dnia 2009-03-03     ISAP     RCL
sygn. Kp 3/08 (DOC) Pobierz 257536 bajtów.     (PDF) Pobierz 309038 bajtów.
10 - Wyrok z dnia 2009-02-24
Odpowiedzialnoĥĉ komornika za szkodê wyrzħdzonħ przy wykonywaniu czynnoĥci
Z.U. 2009 / 2A / 10
Dz.U. 2009.37.296 z dnia 2009-03-10     ISAP     RCL
sygn. SK 34/07 (DOC) Pobierz 232448 bajtów.     (PDF) Pobierz 293020 bajtów.


POSTANOWIENIA 

11 - Postanowienie z dnia 2009-02-11
Z.U. 2009 / 2A / 11
sygn. P 35/08 (DOC) Pobierz 117248 bajtów.     (PDF) Pobierz 171609 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 2009-02-11
Z.U. 2009 / 2A / 12
sygn. P 39/07 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 189394 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2009-02-12
Z.U. 2009 / 2A / 13
sygn. P 64/08 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 199753 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2009-02-12
Z.U. 2009 / 2A / 14
sygn. P 66/08 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 175072 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2009-02-12
Z.U. 2009 / 2A / 15
sygn. SK 11/08 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 146538 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 2009-02-13
Z.U. 2009 / 2A / 16
sygn. P 65/08 (DOC) Pobierz 116224 bajtów.     (PDF) Pobierz 172327 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2009-02-16
Z.U. 2009 / 2A / 17
sygn. P 104/08 (DOC) Pobierz 102912 bajtów.     (PDF) Pobierz 160521 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2009-02-17
Z.U. 2009 / 2A / 18
sygn. P 30/08 (DOC) Pobierz 165376 bajtów.     (PDF) Pobierz 207120 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2009-02-17
Z.U. 2009 / 2A / 19
sygn. P 51/08 (DOC) Pobierz 163328 bajtów.     (PDF) Pobierz 208736 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 2009-02-17
Z.U. 2009 / 2A / 20
sygn. SK 4/09 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 124741 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 21
sygn. K 11/07 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 125896 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 22
sygn. P 119/08 (DOC) Pobierz 120832 bajtów.     (PDF) Pobierz 176339 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 23
sygn. SK 35/07 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 174661 bajtów.
24 - Postanowienie o kosztach z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 24
sygn. SK 35/07 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 111811 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2009-02-26
Z.U. 2009 / 2A / 25
sygn. P 69/08 (DOC) Pobierz 142848 bajtów.     (PDF) Pobierz 177481 bajtów.


      Iloĥĉ: 18