(PDF) Pobierz 671201 bajtów.Z.U. 2009 / 3A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
26 - Wyrok z dnia 2009-03-10
Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług wspólników rozwiązanej spółki cywilnej
Z.U. 2009 / 3A / 26
Dz.U. 2009.44.362 z dnia 2009-03-19     ISAP     RCL
sygn. P 80/08 (DOC) Pobierz 239104 bajtów.     (PDF) Pobierz 293493 bajtów.
27 - Wyrok z dnia 2009-03-24
Umożliwienie spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych
Z.U. 2009 / 3A / 27
Dz.U. 2009.50.403 z dnia 2009-03-27     ISAP     RCL
sygn. K 53/07 (DOC) Pobierz 217600 bajtów.     (PDF) Pobierz 259578 bajtów.
28 - Wyrok z dnia 2009-03-31
Upoważnienie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ustalenia w drodze rozporządzenia zakresów i warunków ułatwiania przez pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Z.U. 2009 / 3A / 28
Dz.U. 2009.58.485 z dnia 2009-04-10     ISAP     RCL
sygn. K 28/08 (DOC) Pobierz 142336 bajtów.     (PDF) Pobierz 206065 bajtów.
29 - Wyrok z dnia 2009-03-31
Uniemożliwienie zaskarżenia postanowienia w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych
Z.U. 2009 / 3A / 29
Dz.U. 2009.58.486 z dnia 2009-04-10     ISAP     RCL
sygn. SK 19/08 (DOC) Pobierz 180736 bajtów.     (PDF) Pobierz 234944 bajtów.


POSTANOWIENIA 

30 - Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 30
sygn. K 34/08 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 127081 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 31
sygn. P 63/08 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.     (PDF) Pobierz 176822 bajtów.
32 - Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 32
sygn. P 67/07 (DOC) Pobierz 84480 bajtów.     (PDF) Pobierz 151622 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2009-03-10
Z.U. 2009 / 3A / 33
sygn. SK 39/07 (DOC) Pobierz 133120 bajtów.     (PDF) Pobierz 177523 bajtów.
34 - Postanowienie z dnia 2009-03-11
Z.U. 2009 / 3A / 34
sygn. P 71/08 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.     (PDF) Pobierz 154653 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2009-03-18
Z.U. 2009 / 3A / 35
sygn. P 13/08 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 147025 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2009-03-23
Z.U. 2009 / 3A / 36
sygn. P 56/08 (DOC) Pobierz 107520 bajtów.     (PDF) Pobierz 172441 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 2009-03-24
Z.U. 2009 / 3A / 37
sygn. U 6/07 (DOC) Pobierz 165888 bajtów.     (PDF) Pobierz 230608 bajtów.
38 - Postanowienie z dnia 2009-03-25
Z.U. 2009 / 3A / 38
sygn. SK 34/07 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 115689 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2009-03-26
Z.U. 2009 / 3A / 39
sygn. SK 6/09 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 154103 bajtów.
40 - Postanowienie z dnia 2009-03-27
Z.U. 2009 / 3A / 40
sygn. P 10/09 (DOC) Pobierz 149504 bajtów.     (PDF) Pobierz 193273 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2009-03-27
Z.U. 2009 / 3A / 41
sygn. P 23/08 (DOC) Pobierz 147968 bajtów.     (PDF) Pobierz 191403 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 2009-03-30
Z.U. 2009 / 3A / 42
sygn. K 28/07 (DOC) Pobierz 121856 bajtów.     (PDF) Pobierz 199255 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2009-03-30
Z.U. 2009 / 3A / 43
sygn. SK 38/07 (DOC) Pobierz 110592 bajtów.     (PDF) Pobierz 171943 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2009-03-31
Z.U. 2009 / 3A / 44
sygn. K 48/07 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 144264 bajtów.


      Ilość: 19