(PDF) Pobierz 863724 bajtów.Z.U. 2009 / 5A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
64 - Wyrok z dnia 2009-05-05
Wysokość kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
Z.U. 2009 / 5A / 64
Dz.U. 2009.71.618 z dnia 2009-05-12     ISAP     RCL
sygn. P 64/07 (DOC) Pobierz 143360 bajtów.     (PDF) Pobierz 227231 bajtów.
65 - Wyrok z dnia 2009-05-12
Odpowiedzialność zawodowa doradców inwestycyjnych
Z.U. 2009 / 5A / 65
Dz.U. 2009.78.659 z dnia 2009-05-25     ISAP     RCL
sygn. P 66/07 (DOC) Pobierz 184832 bajtów.     (PDF) Pobierz 239663 bajtów.
66 - Wyrok z dnia 2009-05-13
Ochrona środowiska oraz kompetencja organu samorządu województwa w kwestii parku krajobrazowego
Z.U. 2009 / 5A / 66
M.P. 2009.32.477 z dnia 2009-05-28     ISAP     RCL
sygn. Kp 2/09 (DOC) Pobierz 230400 bajtów.     (PDF) Pobierz 265944 bajtów.
67 - Wyrok z dnia 2009-05-14
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2009 / 5A / 67
Dz.U. 2009.81.687 z dnia 2009-06-02     ISAP     RCL
sygn. K 21/08 (DOC) Pobierz 599040 bajtów.     (PDF) Pobierz 523093 bajtów.
68 - Wyrok z dnia 2009-05-19
Wypłata przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
Z.U. 2009 / 5A / 68
Dz.U. 2009.89.737 z dnia 2009-06-10     ISAP     RCL
sygn. K 47/07 (DOC) Pobierz 133120 bajtów.     (PDF) Pobierz 181012 bajtów.
69 - Wyrok z dnia 2009-05-25
Przepisy regulujące zasady przechowywania pojazdów usuniętych z dróg
Z.U. 2009 / 5A / 69
Dz.U. 2009.84.713 z dnia 2009-06-04     ISAP     RCL
sygn. SK 54/08 (DOC) Pobierz 180224 bajtów.     (PDF) Pobierz 210873 bajtów.
70 - Wyrok z dnia 2009-05-26
Odmowa uznania za stronę uprawnioną do żądania wznowienia postępowania podatkowego
Z.U. 2009 / 5A / 70
Dz.U. 2009.84.714 z dnia 2009-06-04     ISAP     RCL
sygn. SK 32/07 (DOC) Pobierz 182784 bajtów.     (PDF) Pobierz 226181 bajtów.
71 - Wyrok z dnia 2009-05-26
Nałożenie na podatnika obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu celnego sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych
Z.U. 2009 / 5A / 71
Dz.U. 2009.84.715 z dnia 2009-06-04     ISAP     RCL
sygn. P 58/07 (DOC) Pobierz 108544 bajtów.     (PDF) Pobierz 203568 bajtów.
72 - Wyrok z dnia 2009-05-28
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2009 / 5A / 72
Dz.U. 2009.91.751 z dnia 2009-06-15     ISAP     RCL
sygn. P 87/08 (DOC) Pobierz 129024 bajtów.     (PDF) Pobierz 172118 bajtów.


POSTANOWIENIA 

73 - Postanowienie z dnia 2009-05-05
Sygnalizacja w sprawie P 7/08 z dnia 7.04.2009, ZU 2009/4A/46; 20 maja 2009 r. zostało wydane sprostowanie do tegoż postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej (zob. poz. ZU 2009/6A/79)
Z.U. 2009 / 5A / 73
sygn. S 2/09 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 171145 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2009-05-11
Z.U. 2009 / 5A / 74
sygn. SK 37/07 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 149233 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2009-05-12
Sygnalizacja w sprawie K 37/06 z 8.04.2009, ZU 2009/4A/47
Z.U. 2009 / 5A / 75
sygn. S 3/09 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 167907 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2009-05-13
Z.U. 2009 / 5A / 76
sygn. K 64/07 (DOC) Pobierz 121856 bajtów.     (PDF) Pobierz 175582 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2009-05-20
Z.U. 2009 / 5A / 77
sygn. K 25/08 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 141115 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2009-05-20
Spór kompetencyjny w sprawie określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej
Z.U. 2009 / 5A / 78
M.P. 2009.32.478 z dnia 2009-05-28     ISAP     RCL
sygn. Kpt 2/08 (DOC) Pobierz 496128 bajtów.     (PDF) Pobierz 471021 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2009-05-20
Sprostowanie - oczywista omyłka. Sygnalizacja w sprawie P 7/08 z dnia 7.04.2009, ZU 2009/4A/46
Z.U. 2009 / 5A / 79
sygn. S 2/09 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 112686 bajtów.
80 - Postanowienie z dnia 2009-05-27
Z.U. 2009 / 5A / 80
sygn. SK 19/08 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 117003 bajtów.
81 - Postanowienie z dnia 2009-05-27
Z.U. 2009 / 5A / 81
sygn. SK 53/08 (DOC) Pobierz 108544 bajtów.     (PDF) Pobierz 217013 bajtów.
82 - Postanowienie z dnia 2009-05-27
Z.U. 2009 / 5A / 82
sygn. SK 22/09 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 121858 bajtów.


      Ilość: 19