(PDF) Pobierz 409138 bajtów.Z.U. 2009 / 8A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2009 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
122 - Wyrok z dnia 2009-09-14
Odrzucenie przez sąd środka odwoławczego lub środka zaskarżenia bez wezwania o uiszczenie opłaty (sprawa odroczona z 16-04-2009)
Z.U. 2009 / 8A / 122
Dz.U. 2009.156.1239 z dnia 2009-09-23     ISAP     RCL
sygn. SK 47/07 (DOC) Pobierz 166400 bajtów.     (PDF) Pobierz 197863 bajtów.
123 - Wyrok z dnia 2009-09-15
Charakter decyzji wojewody stwierdzającej przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Z.U. 2009 / 8A / 123
Dz.U. 2009.160.1275 z dnia 2009-09-29     ISAP     RCL
sygn. P 33/07 (DOC) Pobierz 212992 bajtów.     (PDF) Pobierz 242992 bajtów.
124 - Wyrok z dnia 2009-09-21
Procedura legalizacji samowoli budowlanej
Z.U. 2009 / 8A / 124
Dz.U. 2009.160.1276 z dnia 2009-09-29     ISAP     RCL
sygn. P 46/08 (DOC) Pobierz 175104 bajtów.     (PDF) Pobierz 261367 bajtów.
125 - Wyrok z dnia 2009-09-22
Sankcja za brak pozwolenia na użytkowanie stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan
Z.U. 2009 / 8A / 125
Dz.U. 2009.159.1262 z dnia 2009-09-25     ISAP     RCL
sygn. SK 3/08 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 184303 bajtów.
126 - Wyrok z dnia 2009-09-22
Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
Z.U. 2009 / 8A / 126
Dz.U. 2009.159.1261 z dnia 2009-09-25     ISAP     RCL
sygn. P 46/07 (DOC) Pobierz 172544 bajtów.     (PDF) Pobierz 230770 bajtów.


POSTANOWIENIA 

127 - Postanowienie z dnia 2009-09-14
Z.U. 2009 / 8A / 127
sygn. SK 51/08 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 233607 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2009-09-14
Z.U. 2009 / 8A / 128
sygn. P 63/07 (DOC) Pobierz 116224 bajtów.     (PDF) Pobierz 212326 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2009-09-15
Z.U. 2009 / 8A / 129
sygn. P 83/08 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 173717 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 2009-09-23
Z.U. 2009 / 8A / 130
sygn. P 81/08 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 227254 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 2009-09-23
Z.U. 2009 / 8A / 131
sygn. SK 54/08 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 114988 bajtów.


      Ilość: 10