(PDF) Pobierz 932117 bajtów.Z.U. 2010 / 10A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
127 - Wyrok z dnia 2010-12-01
Zasady publikacji odpowiedzi lub sprostowania oraz sankcji karnej za odmowę publikacji
Z.U. 2010 / 10A / 127
Dz.U. 2010.235.1551 z dnia 2010-12-13     ISAP     RCL
sygn. K 41/07 (DOC) Pobierz 236032 bajtów.  
128 - Wyrok z dnia 2010-12-07
Zasady odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych
Z.U. 2010 / 10A / 128
Dz.U. 2010.236.1566 z dnia 2010-12-14     ISAP     RCL
sygn. P 11/09 (DOC) Pobierz 241152 bajtów.  
129 - Wyrok z dnia 2010-12-14
Obowiązek nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego niewchodzącego w zakres sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika
Z.U. 2010 / 10A / 129
Dz.U. 2010.244.1636 z dnia 2010-12-23     ISAP     RCL
sygn. K 20/08 (DOC) Pobierz 232448 bajtów.  


POSTANOWIENIA 

130 - Postanowienie z dnia 2010-12-01
Z.U. 2010 / 10A / 130
sygn. SK 50/07 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.  
131 - Postanowienie z dnia 2010-12-02
Z.U. 2010 / 10A / 131
sygn. SK 11/10 (DOC) Pobierz 175616 bajtów.  
132 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-12-02
Z.U. 2010 / 10A / 132
sygn. SK 11/10 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
133 - Postanowienie z dnia 2010-12-10
Z.U. 2010 / 10A / 133
sygn. P 27/09 (DOC) Pobierz 181248 bajtów.     (PDF) Pobierz 205014 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2010-12-14
Z.U. 2010 / 10A / 134
sygn. SK 43/09 (DOC) Pobierz 160256 bajtów.  
135 - Postanowienie z dnia 2010-12-14
Z.U. 2010 / 10A / 135
sygn. U 7/08 (DOC) Pobierz 117248 bajtów.  


      Ilość: 9