(PDF) Pobierz 496716 bajtów.Z.U. 2010 / 1A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2010-01-12
Brak możliwości wniesienia do Sądu Najwyższego zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania
Z.U. 2010 / 1A / 1
Dz.U. 2010.15.82 z dnia 2010-02-02     ISAP     RCL
sygn. SK 2/09 (DOC) Pobierz 301056 bajtów.     (PDF) Pobierz 343640 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2010-01-19
Zasady skreślania z listy pilotów morskich
Z.U. 2010 / 1A / 2
Dz.U. 2010.16.90 z dnia 2010-02-03     ISAP     RCL
sygn. SK 35/08 (DOC) Pobierz 146432 bajtów.     (PDF) Pobierz 247039 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2010-01-20
Ograniczenie wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa
Z.U. 2010 / 1A / 3
M.P. 2010.4.46 z dnia 2010-01-29     ISAP     RCL
sygn. Kp 6/09 (DOC) Pobierz 313344 bajtów.     (PDF) Pobierz 335460 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2010-01-26
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Z.U. 2010 / 1A / 4
Dz.U. 2010.21.109 z dnia 2010-02-08     ISAP     RCL
sygn. K 9/08 (DOC) Pobierz 274432 bajtów.     (PDF) Pobierz 323311 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2010-01-27
Zasady wyliczania i przyznawania emerytur z FUS osobom mającym ustalone prawo do emerytury wojskowej i policyjnej
Z.U. 2010 / 1A / 5
Dz.U. 2010.21.110 z dnia 2010-02-08     ISAP     RCL
sygn. SK 41/07 (DOC) Pobierz 249344 bajtów.     (PDF) Pobierz 291163 bajtów.


POSTANOWIENIA 

6 - Postanowienie z dnia 2010-01-20
Z.U. 2010 / 1A / 6
sygn. P 14/09 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 142265 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 2010-01-20
Z.U. 2010 / 1A / 7
sygn. P 70/08 (DOC) Pobierz 122368 bajtów.     (PDF) Pobierz 175357 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 2010-01-20
Z.U. 2010 / 1A / 8
sygn. P 106/08 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 141475 bajtów.


      Ilość: 8