(PDF) Pobierz 853970 bajtów.Z.U. 2010 / 2A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
9 - Wyrok z dnia 2010-02-09
Zasady wyceny nieruchomości
Z.U. 2010 / 2A / 9
Dz.U. 2010.24.124 z dnia 2010-02-15     ISAP     RCL
sygn. P 58/08 (DOC) Pobierz 115712 bajtów.     (PDF) Pobierz 180906 bajtów.
10 - Wyrok z dnia 2010-02-09
Brak prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji
Z.U. 2010 / 2A / 10
Dz.U. 2010.24.125 z dnia 2010-02-15     ISAP     RCL
sygn. SK 10/09 (DOC) Pobierz 141312 bajtów.     (PDF) Pobierz 212078 bajtów.
11 - Wyrok z dnia 2010-02-11
Zasady podwyższania emerytur wojskowych
Z.U. 2010 / 2A / 11
Dz.U. 2010.27.141 z dnia 2010-02-22     ISAP     RCL
sygn. K 15/09 (DOC) Pobierz 178688 bajtów.     (PDF) Pobierz 285664 bajtów.
12 - Wyrok z dnia 2010-02-16
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Z.U. 2010 / 2A / 12
Dz.U. 2010.31.167 z dnia 2010-03-03     ISAP     RCL
sygn. P 16/09 (DOC) Pobierz 180224 bajtów.     (PDF) Pobierz 289833 bajtów.
13 - Wyrok z dnia 2010-02-23
Zasady ustalania wynagrodzenia skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
Z.U. 2010 / 2A / 13
Dz.U. 2010.34.191 z dnia 2010-03-11     ISAP     RCL
sygn. P 20/09 (DOC) Pobierz 217088 bajtów.     (PDF) Pobierz 253073 bajtów.
14 - Wyrok z dnia 2010-02-23
Ustawa o Policji
Z.U. 2010 / 2A / 14
Dz.U. 2010.34.190 z dnia 2010-03-08     ISAP     RCL
sygn. K 1/08 (DOC) Pobierz 297984 bajtów.     (PDF) Pobierz 305899 bajtów.
15 - Wyrok z dnia 2010-02-24
Zasady naliczania wysokości emerytur
Z.U. 2010 / 2A / 15
Dz.U. 2010.36.204 z dnia 2010-03-10     ISAP     RCL
sygn. K 6/09 (DOC) Pobierz 1257984 bajtów.  


POSTANOWIENIA 

16 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-02-22
Z.U. 2010 / 2A / 16
sygn. SK 35/08 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 118649 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2010-02-22
Z.U. 2010 / 2A / 17
sygn. SK 45/09 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 119427 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2010-02-24
Z.U. 2010 / 2A / 18
sygn. SK 22/08 (DOC) Pobierz 152576 bajtów.     (PDF) Pobierz 233244 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2010-02-25
Z.U. 2010 / 2A / 19
sygn. K 31/09 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 122289 bajtów.


      Ilość: 11