(PDF) Pobierz 787390 bajtów.Z.U. 2010 / 2B
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2010 Nr 2
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
67 - Postanowienie z dnia 2009-10-20
Z.U. 2010 / 2B / 67
sygn. Tw 20/09 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 124100 bajtów.
68 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-10
Z.U. 2010 / 2B / 68
sygn. Tw 20/09 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 136501 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2010-01-21
Z.U. 2010 / 2B / 69
sygn. Tw 33/09 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 142072 bajtów.
70 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-17
Z.U. 2010 / 2B / 70
sygn. Tw 33/09 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 184273 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 2010-03-31
Z.U. 2010 / 2B / 71
sygn. Tw 1/10 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 119035 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

72 - Postanowienie z dnia 2007-12-20
Z.U. 2010 / 2B / 72
sygn. Ts 180/07 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 124180 bajtów.
73 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-30
Z.U. 2010 / 2B / 73
sygn. Ts 180/07 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 124230 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2009-03-17
Z.U. 2010 / 2B / 74
sygn. Ts 219/07 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 135829 bajtów.
75 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-02-16
Z.U. 2010 / 2B / 75
sygn. Ts 219/07 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 159129 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2009-04-07
Z.U. 2010 / 2B / 76
sygn. Ts 4/08 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 122423 bajtów.
77 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-10
Z.U. 2010 / 2B / 77
sygn. Ts 4/08 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 126504 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2010-01-18
Z.U. 2010 / 2B / 78
sygn. Ts 8/08 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 128449 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2009-07-22
Z.U. 2010 / 2B / 79
sygn. Ts 19/08 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 124487 bajtów.
80 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-24
Z.U. 2010 / 2B / 80
sygn. Ts 19/08 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 122194 bajtów.
81 - Postanowienie z dnia 2010-02-09
Z.U. 2010 / 2B / 81
sygn. Ts 24/08 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 134044 bajtów.
82 - Postanowienie z dnia 2009-11-16
Z.U. 2010 / 2B / 82
sygn. Ts 39/08 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 127090 bajtów.
83 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-01
Z.U. 2010 / 2B / 83
sygn. Ts 39/08 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 155038 bajtów.
84 - Postanowienie z dnia 2010-02-09
Z.U. 2010 / 2B / 84
sygn. Ts 77/08 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 124796 bajtów.
85 - Postanowienie z dnia 2009-09-10
Z.U. 2010 / 2B / 85
sygn. Ts 88/08 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 132842 bajtów.
86 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-20
(Uwaga! S 3/10 z 2.08.2010, ZU 2010/6B/407)
Z.U. 2010 / 2B / 86
sygn. Ts 88/08 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 209162 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2009-08-28
Z.U. 2010 / 2B / 87
sygn. Ts 114/08 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 133792 bajtów.
88 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-24
Z.U. 2010 / 2B / 88
sygn. Ts 114/08 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 136296 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2010 / 2B / 89
sygn. Ts 139/08 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 119964 bajtów.
90 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-14
Z.U. 2010 / 2B / 90
sygn. Ts 139/08 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 170181 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2010-01-27
Z.U. 2010 / 2B / 91
sygn. Ts 176/08 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 121717 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2009-06-18
Z.U. 2010 / 2B / 92
sygn. Ts 179/08 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 126511 bajtów.
93 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-02-16
Z.U. 2010 / 2B / 93
sygn. Ts 179/08 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 128225 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2009-11-24
Z.U. 2010 / 2B / 94
sygn. Ts 186/08 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 182449 bajtów.
95 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-17
Z.U. 2010 / 2B / 95
sygn. Ts 186/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 127281 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2009-10-05
Z.U. 2010 / 2B / 96
sygn. Ts 198/08 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 129406 bajtów.
97 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-10
Z.U. 2010 / 2B / 97
sygn. Ts 198/08 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 128332 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2009-01-19
Z.U. 2010 / 2B / 98
sygn. Ts 211/08 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 124434 bajtów.
99 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-02-17
Z.U. 2010 / 2B / 99
sygn. Ts 211/08 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 130619 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2010-02-17
Z.U. 2010 / 2B / 100
sygn. Ts 232/08 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 129050 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2009-07-07
Z.U. 2010 / 2B / 101
sygn. Ts 237/08 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 135070 bajtów.
102 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-24
Z.U. 2010 / 2B / 102
sygn. Ts 237/08 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 128588 bajtów.
103 - Postanowienie z dnia 2010-01-26
Z.U. 2010 / 2B / 103
sygn. Ts 259/08 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 127769 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 2009-08-27
Z.U. 2010 / 2B / 104
sygn. Ts 290/08 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 122897 bajtów.
105 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-17
Z.U. 2010 / 2B / 105
sygn. Ts 290/08 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 124644 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2010-01-28
Z.U. 2010 / 2B / 106
sygn. Ts 320/08 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 171174 bajtów.
107 - Postanowienie z dnia 2010-03-02
Z.U. 2010 / 2B / 107
sygn. Ts 330/08 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 131372 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 2010-02-02
Z.U. 2010 / 2B / 108
sygn. Ts 347/08 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 133336 bajtów.
109 - Postanowienie z dnia 2009-07-23
Z.U. 2010 / 2B / 109
sygn. Ts 360/08 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 127790 bajtów.
110 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-13
Z.U. 2010 / 2B / 110
sygn. Ts 360/08 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 122805 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2009-08-05
Z.U. 2010 / 2B / 111
sygn. Ts 364/08 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 145292 bajtów.
112 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-20
Z.U. 2010 / 2B / 112
sygn. Ts 364/08 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 119279 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2010-02-09
Z.U. 2010 / 2B / 113
sygn. Ts 6/09 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 155067 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2010-03-23
Z.U. 2010 / 2B / 114
sygn. Ts 8/09 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 122366 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2010-01-28
Z.U. 2010 / 2B / 115
sygn. Ts 29/09 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 120998 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2010-01-22
Z.U. 2010 / 2B / 116
sygn. Ts 64/09 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 121086 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2009-12-08
Z.U. 2010 / 2B / 117
sygn. Ts 75/09 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 122568 bajtów.
118 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-09
Z.U. 2010 / 2B / 118
sygn. Ts 75/09 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 124154 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2010-01-28
Z.U. 2010 / 2B / 119
sygn. Ts 114/09 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 125379 bajtów.
120 - Postanowienie z dnia 2009-12-14
Z.U. 2010 / 2B / 120
sygn. Ts 120/09 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 123546 bajtów.
121 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-17
Z.U. 2010 / 2B / 121
sygn. Ts 120/09 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 125720 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 2009-12-17
Z.U. 2010 / 2B / 122
sygn. Ts 128/09 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 137905 bajtów.
123 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-14
Z.U. 2010 / 2B / 123
sygn. Ts 128/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 133640 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2010-01-19
Z.U. 2010 / 2B / 124
sygn. Ts 133/09 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 135172 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2009-12-15
Z.U. 2010 / 2B / 125
sygn. Ts 163/09 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 123186 bajtów.
126 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-03-18
Z.U. 2010 / 2B / 126
sygn. Ts 163/09 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 134374 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2010-02-23
Z.U. 2010 / 2B / 127
sygn. Ts 171/09 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.     (PDF) Pobierz 132462 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2010-01-21
Z.U. 2010 / 2B / 128
sygn. Ts 172/09 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 131686 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2009-12-01
Z.U. 2010 / 2B / 129
sygn. Ts 183/09 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 124700 bajtów.
130 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-13
Z.U. 2010 / 2B / 130
sygn. Ts 183/09 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 125375 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 2010-02-17
Z.U. 2010 / 2B / 131
sygn. Ts 192/09 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 139395 bajtów.
132 - Postanowienie z dnia 2010-01-26
Z.U. 2010 / 2B / 132
sygn. Ts 205/09 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 145860 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2010-03-03
Z.U. 2010 / 2B / 133
sygn. Ts 213/09 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 139688 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2010-03-24
Z.U. 2010 / 2B / 134
sygn. Ts 223/09 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 126873 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2009-12-29
Z.U. 2010 / 2B / 135
sygn. Ts 278/09 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 122872 bajtów.
136 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-04-21
Z.U. 2010 / 2B / 136
sygn. Ts 278/09 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 121342 bajtów.
137 - Postanowienie z dnia 2010-02-08
Z.U. 2010 / 2B / 137
sygn. Ts 288/09 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 121017 bajtów.
138 - Postanowienie z dnia 2010-02-09
Z.U. 2010 / 2B / 138
sygn. Ts 294/09 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 125305 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2010-02-08
Z.U. 2010 / 2B / 139
sygn. Ts 296/09 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 125457 bajtów.


      Iloĥĉ: 73