(PDF) Pobierz 803384 bajtów.Z.U. 2010 / 3A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
20 - Wyrok z dnia 2010-03-10
Przekroczenie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego (Uwaga! S 5/10 z 30.11.2010, ZU 2010/9A/126)
Z.U. 2010 / 3A / 20
Dz.U. 2010.45.274 z dnia 2010-03-24     ISAP     RCL
sygn. U 5/07 (DOC) Pobierz 267776 bajtów.     (PDF) Pobierz 266239 bajtów.
21 - Wyrok z dnia 2010-03-16
Zasady przyznawania emerytur pomostowych
Z.U. 2010 / 3A / 21
Dz.U. 2010.48.286 z dnia 2010-03-29     ISAP     RCL
sygn. K 17/09 (DOC) Pobierz 349696 bajtów.     (PDF) Pobierz 355998 bajtów.
22 - Wyrok z dnia 2010-03-16
Pobieranie i egzekucja opłat abonamentowych (rozprawa odroczona bezterminowo)
Z.U. 2010 / 3A / 22
Dz.U. 2010.48.285 z dnia 2010-03-29     ISAP     RCL
sygn. K 24/08 (DOC) Pobierz 313344 bajtów.     (PDF) Pobierz 368859 bajtów.
23 - Wyrok z dnia 2010-03-18
Zasady obrotu gruntami rolnymi
Z.U. 2010 / 3A / 23
Dz.U. 2010.48.287 z dnia 2010-03-29     ISAP     RCL
sygn. K 8/08 (DOC) Pobierz 293888 bajtów.     (PDF) Pobierz 334671 bajtów.
24 - Wyrok z dnia 2010-03-23
Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego
Z.U. 2010 / 3A / 24
Dz.U. 2010.61.386 z dnia 2010-04-14     ISAP     RCL
sygn. K 19/09 (DOC) Pobierz 248832 bajtów.     (PDF) Pobierz 297684 bajtów.
25 - Wyrok z dnia 2010-03-23
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2010 / 3A / 25
Dz.U. 2010.61.387 z dnia 2010-04-14     ISAP     RCL
sygn. SK 47/08 (DOC) Pobierz 223744 bajtów.     (PDF) Pobierz 283844 bajtów.
26 - Wyrok z dnia 2010-03-25
Odpowiedzialność za brak opłaty za przejazd po drogach krajowych
Z.U. 2010 / 3A / 26
Dz.U. 2010.61.388 z dnia 2010-04-14     ISAP     RCL
sygn. P 9/08 (DOC) Pobierz 174080 bajtów.     (PDF) Pobierz 225215 bajtów.


POSTANOWIENIA 

27 - Postanowienie z dnia 2010-03-01
Z.U. 2010 / 3A / 27
sygn. P 107/08 (DOC) Pobierz 227328 bajtów.     (PDF) Pobierz 272900 bajtów.
28 - Postanowienie z dnia 2010-03-01
Z.U. 2010 / 3A / 28
sygn. SK 22/09 (DOC) Pobierz 137216 bajtów.     (PDF) Pobierz 176106 bajtów.
29 - Postanowienie z dnia 2010-03-01
Z.U. 2010 / 3A / 29
sygn. SK 29/08 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 165004 bajtów.
30 - Postanowienie z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 30
sygn. P 3/07 (DOC) Pobierz 126976 bajtów.     (PDF) Pobierz 226521 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 31
sygn. SK 57/08 (DOC) Pobierz 125440 bajtów.     (PDF) Pobierz 180842 bajtów.
32 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 32
sygn. SK 57/08 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 114394 bajtów.


      Ilość: 13