(PDF) Pobierz 603364 bajtów.Z.U. 2010 / 5A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
46 - Wyrok z dnia 2010-06-02
Brak możliwości odwołania się od decyzji sądu w kwestii wniosku o wyłączenie sędziów w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna
Z.U. 2010 / 5A / 46
2010.109.724 z dnia 2010-06-22     ISAP     RCL
sygn. SK 38/09 (DOC) Pobierz 247296 bajtów.     (PDF) Pobierz 306528 bajtów.
47 - Wyrok z dnia 2010-06-08
Zakres ochrony prawnej wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
Z.U. 2010 / 5A / 47
Dz.U. 2010.110.737 z dnia 2010-06-23     ISAP     RCL
sygn. P 62/08 (DOC) Pobierz 142848 bajtów.     (PDF) Pobierz 249496 bajtów.
48 - Wyrok z dnia 2010-06-08
Zasady przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat
Z.U. 2010 / 5A / 48
Dz.U. 2010.110.738 z dnia 2010-06-23     ISAP     RCL
sygn. SK 37/09 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 210322 bajtów.
49 - Wyrok z dnia 2010-06-09
Zasady zatrudniania nauczycieli
Z.U. 2010 / 5A / 49
Dz.U. 2010.117.789 z dnia 2010-07-01     ISAP     RCL
sygn. K 29/07 (DOC) Pobierz 161280 bajtów.     (PDF) Pobierz 263287 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2010-06-09
Ustawowe określenie odpowiedzialności karnej
Z.U. 2010 / 5A / 50
Dz.U. 2010.117.790 z dnia 2010-07-01     ISAP     RCL
sygn. SK 52/08 (DOC) Pobierz 325120 bajtów.     (PDF) Pobierz 376236 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2010-06-22
Zakres odpowiedzialności za pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego
Z.U. 2010 / 5A / 51
Dz.U. 2010.125.852 z dnia 2010-07-13     ISAP     RCL
sygn. SK 25/08 (DOC) Pobierz 263680 bajtów.     (PDF) Pobierz 335959 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2010-06-29
Brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji
Z.U. 2010 / 5A / 52
Dz.U. 2010.133.898 z dnia 2010-07-22     ISAP     RCL
sygn. P 28/09 (DOC) Pobierz 172544 bajtów.     (PDF) Pobierz 216656 bajtów.


POSTANOWIENIA 

53 - Postanowienie z dnia 2010-06-01
(Uwaga! S 1/10 z 1.06.2010, ZU 2010/5A/54)
Z.U. 2010 / 5A / 53
sygn. P 38/09 (DOC) Pobierz 185856 bajtów.     (PDF) Pobierz 243941 bajtów.
54 - Postanowienie z dnia 2010-06-01
Sygnalizacja w sprawie P 38/09 z dnia 1.06.2010, ZU 2010/5A/53
Z.U. 2010 / 5A / 54
sygn. S 1/10 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 130824 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2010-06-09
Z.U. 2010 / 5A / 55
sygn. SK 32/09 (DOC) Pobierz 172544 bajtów.     (PDF) Pobierz 206166 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2010-06-11
Z.U. 2010 / 5A / 56
sygn. P 15/09 (DOC) Pobierz 117248 bajtów.     (PDF) Pobierz 171476 bajtów.


      Ilość: 11