(PDF) Pobierz 671739 bajtów.Z.U. 2010 / 6A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
57 - Wyrok z dnia 2010-07-05
Warunki świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków pracujących poza granicami RP
Z.U. 2010 / 6A / 57
Dz.U. 2010.134.903 z dnia 2010-07-23     ISAP     RCL
sygn. P 31/09 (DOC) Pobierz 274944 bajtów.     (PDF) Pobierz 332664 bajtów.
58 - Wyrok z dnia 2010-07-12
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Z.U. 2010 / 6A / 58
Dz.U. 2010.135.912 z dnia 2010-07-22     ISAP     RCL
sygn. P 4/10 (DOC) Pobierz 346112 bajtów.     (PDF) Pobierz 371064 bajtów.
59 - Wyrok z dnia 2010-07-14
Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Z.U. 2010 / 6A / 59
M.P. 2010.51.690 z dnia 2010-07-26     ISAP     RCL
sygn. Kp 9/09 (DOC) Pobierz 144896 bajtów.     (PDF) Pobierz 237041 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2010-07-15
Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (Uwaga! S 2/10 z 15.07.2010, ZU 2010/6A/65)
Z.U. 2010 / 6A / 60
Dz.U. 2010.137.925 z dnia 2010-07-29     ISAP     RCL
sygn. K 63/07 (DOC) Pobierz 417280 bajtów.     (PDF) Pobierz 431636 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2010-07-20
Brak wytycznych co do treści aktu wykonawczego
Z.U. 2010 / 6A / 61
Dz.U. 2010.137.926 z dnia 2010-07-29     ISAP     RCL
sygn. K 17/08 (DOC) Pobierz 173568 bajtów.     (PDF) Pobierz 205356 bajtów.
62 - Wyrok z dnia 2010-07-21
Nadpłata podatku
Z.U. 2010 / 6A / 62
Dz.U. 2010.142.961 z dnia 2010-08-09     ISAP     RCL
sygn. SK 21/08 (DOC) Pobierz 246272 bajtów.     (PDF) Pobierz 307556 bajtów.


POSTANOWIENIA 

63 - Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 63
sygn. P 34/09 (DOC) Pobierz 137728 bajtów.     (PDF) Pobierz 207527 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2010-07-15
Z.U. 2010 / 6A / 64
sygn. K 21/09 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 146456 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2010-07-15
Sygnalizacja w sprawie K 63/07 z dnia 15.07.2010, ZU 2010/6A/60
Z.U. 2010 / 6A / 65
sygn. S 2/10 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 149874 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2010-07-20
Z.U. 2010 / 6A / 66
sygn. P 13/10 (DOC) Pobierz 204800 bajtów.     (PDF) Pobierz 278810 bajtów.


      Ilość: 10