(PDF) Pobierz 1650744 bajtów.Z.U. 2010 / 6B
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2010 Nr 6
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
400 - Postanowienie z dnia 2010-06-17
Z.U. 2010 / 6B / 400
sygn. Tw 7/10 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
401 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-02
Z.U. 2010 / 6B / 401
sygn. Tw 7/10 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
402 - Postanowienie z dnia 2010-08-13
Z.U. 2010 / 6B / 402
sygn. Tw 14/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.  
403 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-15
Z.U. 2010 / 6B / 403
sygn. Tw 14/10 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
404 - Postanowienie z dnia 2010-08-12
Z.U. 2010 / 6B / 404
sygn. Tw 15/10 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.  
405 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-25
Z.U. 2010 / 6B / 405
sygn. Tw 15/10 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
406 - Postanowienie z dnia 2010-12-07
Z.U. 2010 / 6B / 406
sygn. Tw 37/10 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.  
407 - Postanowienie z dnia 2010-08-02
Sygnalizacja w sprawie Ts 88/08 z dnia 20.04.2009, ZU //
Z.U. 2010 / 6B / 407
sygn. S 3/10 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.  POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

408 - Postanowienie z dnia 2009-07-29
Z.U. 2010 / 6B / 408
sygn. Ts 204/07 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.  
409 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-01
Z.U. 2010 / 6B / 409
sygn. Ts 204/07 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
410 - Postanowienie z dnia 2009-11-25
Z.U. 2010 / 6B / 410
sygn. Ts 52/08 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
411 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-10
Z.U. 2010 / 6B / 411
sygn. Ts 52/08 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.  
412 - Postanowienie z dnia 2009-09-04
Z.U. 2010 / 6B / 412
sygn. Ts 64/08 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
413 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-09
Z.U. 2010 / 6B / 413
sygn. Ts 64/08 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.  
414 - Postanowienie z dnia 2010-09-16
Z.U. 2010 / 6B / 414
sygn. Ts 67/08 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.  
415 - Postanowienie z dnia 2010-09-27
Z.U. 2010 / 6B / 415
sygn. Ts 85/08 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
416 - Postanowienie z dnia 2010-06-22
Z.U. 2010 / 6B / 416
sygn. Ts 150/08 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
417 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-16
Z.U. 2010 / 6B / 417
sygn. Ts 150/08 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
418 - Postanowienie z dnia 2009-12-02
Z.U. 2010 / 6B / 418
sygn. Ts 158/08 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
419 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-24
Z.U. 2010 / 6B / 419
sygn. Ts 158/08 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
420 - Postanowienie z dnia 2010-09-09
Z.U. 2010 / 6B / 420
sygn. Ts 187/08 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
421 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-15
Z.U. 2010 / 6B / 421
sygn. Ts 187/08 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
422 - Postanowienie z dnia 2010-01-20
Z.U. 2010 / 6B / 422
sygn. Ts 197/08 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.  
423 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-09
Z.U. 2010 / 6B / 423
sygn. Ts 197/08 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
424 - Postanowienie z dnia 2009-10-20
Z.U. 2010 / 6B / 424
sygn. Ts 213/08 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
425 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-17
Z.U. 2010 / 6B / 425
sygn. Ts 213/08 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.  
426 - Postanowienie z dnia 2010-07-01
Z.U. 2010 / 6B / 426
sygn. Ts 254/08 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
427 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-22
Z.U. 2010 / 6B / 427
sygn. Ts 254/08 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.  
428 - Postanowienie z dnia 2010-06-09
Z.U. 2010 / 6B / 428
sygn. Ts 308/08 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
429 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-16
Z.U. 2010 / 6B / 429
sygn. Ts 308/08 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
430 - Postanowienie z dnia 2010-10-06
Z.U. 2010 / 6B / 430
sygn. Ts 343/08 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
431 - Postanowienie z dnia 2010-02-23
Z.U. 2010 / 6B / 431
sygn. Ts 350/08 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
432 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-17
Z.U. 2010 / 6B / 432
sygn. Ts 350/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
433 - Postanowienie z dnia 2010-09-17
Z.U. 2010 / 6B / 433
sygn. Ts 13/09 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
434 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-24
Z.U. 2010 / 6B / 434
sygn. Ts 13/09 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
435 - Postanowienie z dnia 2010-09-20
Z.U. 2010 / 6B / 435
sygn. Ts 71/09 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
436 - Postanowienie z dnia 2010-05-27
Z.U. 2010 / 6B / 436
sygn. Ts 73/09 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
437 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-01
Z.U. 2010 / 6B / 437
sygn. Ts 73/09 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.  
438 - Postanowienie z dnia 2010-02-22
Z.U. 2010 / 6B / 438
sygn. Ts 103/09 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.  
439 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-13
Z.U. 2010 / 6B / 439
sygn. Ts 103/09 (DOC) Pobierz 135168 bajtów.  
440 - Postanowienie z dnia 2010-04-23
Z.U. 2010 / 6B / 440
sygn. Ts 111/09 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.  
441 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-17
Z.U. 2010 / 6B / 441
sygn. Ts 111/09 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
442 - Postanowienie z dnia 2010-06-14
Z.U. 2010 / 6B / 442
sygn. Ts 123/09 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 135391 bajtów.
443 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-15
Z.U. 2010 / 6B / 443
sygn. Ts 123/09 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.  
444 - Postanowienie z dnia 2010-05-26
Z.U. 2010 / 6B / 444
sygn. Ts 209/09 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
445 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-10
Z.U. 2010 / 6B / 445
sygn. Ts 209/09 (DOC) Pobierz 90624 bajtów.  
446 - Postanowienie z dnia 2010-10-27
Z.U. 2010 / 6B / 446
sygn. Ts 215/09 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.  
447 - Postanowienie z dnia 2010-07-27
Z.U. 2010 / 6B / 447
sygn. Ts 224/09 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.  
448 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-02
Z.U. 2010 / 6B / 448
sygn. Ts 224/09 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
449 - Postanowienie z dnia 2010-10-28
Z.U. 2010 / 6B / 449
sygn. Ts 234/09 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.  
450 - Postanowienie z dnia 2010-06-14
Z.U. 2010 / 6B / 450
sygn. Ts 236/09 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
451 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-25
Z.U. 2010 / 6B / 451
sygn. Ts 236/09 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
452 - Postanowienie z dnia 2010-04-12
Z.U. 2010 / 6B / 452
sygn. Ts 238/09 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
453 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-09
Z.U. 2010 / 6B / 453
sygn. Ts 238/09 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
454 - Postanowienie z dnia 2010-06-21
Z.U. 2010 / 6B / 454
sygn. Ts 243/09 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.  
455 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-02
Z.U. 2010 / 6B / 455
sygn. Ts 243/09 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
456 - Postanowienie z dnia 2010-09-21
Z.U. 2010 / 6B / 456
sygn. Ts 276/09 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
457 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-26
Z.U. 2010 / 6B / 457
sygn. Ts 276/09 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
458 - Postanowienie z dnia 2010-09-21
Z.U. 2010 / 6B / 458
sygn. Ts 277/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
459 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-26
Z.U. 2010 / 6B / 459
sygn. Ts 277/09 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
460 - Postanowienie z dnia 2010-10-05
Z.U. 2010 / 6B / 460
sygn. Ts 281/09 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
461 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-26
Z.U. 2010 / 6B / 461
sygn. Ts 281/09 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
462 - Postanowienie z dnia 2010-09-29
Z.U. 2010 / 6B / 462
sygn. Ts 12/10 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
463 - Postanowienie z dnia 2010-09-29
Z.U. 2010 / 6B / 463
sygn. Ts 13/10 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
464 - Postanowienie z dnia 2010-08-13
Z.U. 2010 / 6B / 464
sygn. Ts 20/10 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.  
465 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-30
Z.U. 2010 / 6B / 465
sygn. Ts 20/10 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.  
466 - Postanowienie z dnia 2010-06-08
Z.U. 2010 / 6B / 466
sygn. Ts 24/10 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
467 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-12-02
Z.U. 2010 / 6B / 467
sygn. Ts 24/10 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
468 - Postanowienie z dnia 2010-06-09
Z.U. 2010 / 6B / 468
sygn. Ts 43/10 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 165563 bajtów.
469 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-04
Z.U. 2010 / 6B / 469
sygn. Ts 43/10 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.  
470 - Postanowienie z dnia 2010-09-14
Z.U. 2010 / 6B / 470
sygn. Ts 46/10 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
471 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-26
Z.U. 2010 / 6B / 471
sygn. Ts 46/10 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
472 - Postanowienie z dnia 2010-07-21
Z.U. 2010 / 6B / 472
sygn. Ts 59/10 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.  
473 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2010-11-10
Z.U. 2010 / 6B / 473
sygn. Ts 59/10 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.  
474 - Postanowienie z dnia 2010-10-25
Z.U. 2010 / 6B / 474
sygn. Ts 160/10 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.  
475 - Postanowienie z dnia 2010-09-22
Z.U. 2010 / 6B / 475
sygn. Ts 181/10 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
476 - Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 6B / 476
sygn. Ts 204/10 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.  


      Iloĥĉ: 77