(PDF) Pobierz 1415419 bajtów.Z.U. 2010 / 8A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
72 - Wyrok z dnia 2010-10-05
Z.U. 2010 / 8A / 72
Dz.U. 2010.189.1272 z dnia 2010-10-11     ISAP     RCL
sygn. K 16/08 (DOC) Pobierz 173568 bajtów.     (PDF) Pobierz 229848 bajtów.
73 - Wyrok z dnia 2010-10-05
Zasady przekazania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania
Z.U. 2010 / 8A / 73
Dz.U. 2010.189.1273 z dnia 2010-10-11     ISAP     RCL
sygn. SK 26/08 (DOC) Pobierz 316928 bajtów.     (PDF) Pobierz 348163 bajtów.
74 - Wyrok z dnia 2010-10-13
Swoboda działalności gospodarczej
Z.U. 2010 / 8A / 74
M.P. 2010.75.952 z dnia 2010-10-25     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/09 (DOC) Pobierz 470016 bajtów.     (PDF) Pobierz 432723 bajtów.
75 - Wyrok z dnia 2010-10-14
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji
Z.U. 2010 / 8A / 75
Dz.U. 2010.196.1305 z dnia 2010-10-22     ISAP     RCL
sygn. K 17/07 (DOC) Pobierz 90112 bajtów.     (PDF) Pobierz 162534 bajtów.
76 - Wyrok z dnia 2010-10-18
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
Z.U. 2010 / 8A / 76
Dz.U. 2010.200.1326 z dnia 2010-10-27     ISAP     RCL
sygn. K 1/09 (DOC) Pobierz 404992 bajtów.     (PDF) Pobierz 344679 bajtów.
77 - Wyrok z dnia 2010-10-19
Upoważnienie dla Marszałka Sejmu do nadania, na wniosek RPO, statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Z.U. 2010 / 8A / 77
Dz.U. 2010.202.1343 z dnia 2010-10-29     ISAP     RCL
sygn. K 35/09 (DOC) Pobierz 159744 bajtów.     (PDF) Pobierz 201392 bajtów.
78 - Wyrok z dnia 2010-10-19
Sądowo-administracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy
Z.U. 2010 / 8A / 78
Dz.U. 2010.205.1364 z dnia 2010-11-03     ISAP     RCL
sygn. P 10/10 (DOC) Pobierz 298496 bajtów.     (PDF) Pobierz 310550 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2010-10-20
Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej
Z.U. 2010 / 8A / 79
Dz.U. 2010.201.1335 z dnia 2010-10-29     ISAP     RCL
sygn. P 37/09 (DOC) Pobierz 488960 bajtów.  
80 - Wyrok z dnia 2010-10-26
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników
Z.U. 2010 / 8A / 80
Dz.U. 2010.205.1363 z dnia 2010-11-03     ISAP     RCL
sygn. K 58/07 (DOC) Pobierz 172032 bajtów.     (PDF) Pobierz 223558 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2010-10-27
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym
Z.U. 2010 / 8A / 81
Dz.U. 2010.205.1364 z dnia 2010-11-03     ISAP     RCL
sygn. K 10/08 (DOC) Pobierz 542720 bajtów.     (PDF) Pobierz 525066 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2010-10-28
Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego
Z.U. 2010 / 8A / 82
Dz.U. 2010.205.1365 z dnia 2010-11-03     ISAP     RCL
sygn. P 25/09 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 251853 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2010-10-28
Zarząd nieruchomością wspólną
Z.U. 2010 / 8A / 83
Dz.U. 2010.205.1366 z dnia 2010-11-03     ISAP     RCL
sygn. SK 19/09 (DOC) Pobierz 181248 bajtów.     (PDF) Pobierz 227921 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2010-10-29
Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
Z.U. 2010 / 8A / 84
Dz.U. 2010.207.1373 z dnia 2010-11-04     ISAP     RCL
sygn. P 34/08 (DOC) Pobierz 348160 bajtów.     (PDF) Pobierz 379487 bajtów.


POSTANOWIENIA 

85 - Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 8A / 85
sygn. K 1/09 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 169710 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 8A / 86
sygn. P 12/08 (DOC) Pobierz 142336 bajtów.     (PDF) Pobierz 224567 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 8A / 87
sygn. SK 12/08 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.     (PDF) Pobierz 187287 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2010-10-05
(Uwaga! S 4/10 z 15.11.2010, ZU 2010/9A/111)
Z.U. 2010 / 8A / 88
sygn. P 79/08 (DOC) Pobierz 207360 bajtów.     (PDF) Pobierz 228716 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2010-10-07
Z.U. 2010 / 8A / 89
sygn. SK 49/05 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 134866 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 90
sygn. K 1/09 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 133168 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 91
sygn. Kp 2/10 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.     (PDF) Pobierz 153143 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 92
sygn. P 19/09 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.     (PDF) Pobierz 155669 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2010-10-18
Z.U. 2010 / 8A / 93
sygn. Kp 1/10 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.     (PDF) Pobierz 159398 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2010-10-19
Z.U. 2010 / 8A / 94
sygn. SK 8/09 (DOC) Pobierz 235520 bajtów.     (PDF) Pobierz 295280 bajtów.
95 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-10-19
Z.U. 2010 / 8A / 95
sygn. SK 8/09 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 113377 bajtów.


      Ilość: 24