(PDF) Pobierz 3282136 bajtów.Z.U. 2010 / 9A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2010 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
96 - Wyrok z dnia 2010-11-04
Eksmisja i prawo do lokalu socjalnego
Z.U. 2010 / 9A / 96
Dz.U. 2010.215.1418 z dnia 2010-11-16     ISAP     RCL
sygn. K 19/06 (DOC) Pobierz 390144 bajtów.     (PDF) Pobierz 370223 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 2010-11-04
Nałożenie na komorników sądowych obowiązku zapłaty podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika
Z.U. 2010 / 9A / 97
Dz.U. 2010.215.1419 z dnia 2010-11-16     ISAP     RCL
sygn. P 44/07 (DOC) Pobierz 136704 bajtów.     (PDF) Pobierz 268236 bajtów.
98 - Wyrok z dnia 2010-11-09
Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych
Z.U. 2010 / 9A / 98
Dz.U. 2010.217.1435 z dnia 2010-11-19     ISAP     RCL
sygn. K 13/07 (DOC) Pobierz 133120 bajtów.     (PDF) Pobierz 270445 bajtów.
99 - Wyrok z dnia 2010-11-09
Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany
Z.U. 2010 / 9A / 99
Dz.U. 2010.217.1436 z dnia 2010-11-19     ISAP     RCL
sygn. SK 10/08 (DOC) Pobierz 253440 bajtów.     (PDF) Pobierz 319113 bajtów.
100 - Wyrok z dnia 2010-11-15
Prawo do świadczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych
Z.U. 2010 / 9A / 100
Dz.U. 2010.222.1455 z dnia 2010-11-25     ISAP     RCL
sygn. P 32/09 (DOC) Pobierz 130048 bajtów.     (PDF) Pobierz 192531 bajtów.
101 - Wyrok z dnia 2010-11-16
Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
Z.U. 2010 / 9A / 101
Dz.U. 2010.222.1457 z dnia 2010-11-25     ISAP     RCL
sygn. P 86/08 (DOC) Pobierz 295936 bajtów.     (PDF) Pobierz 355731 bajtów.
102 - Wyrok z dnia 2010-11-16
Uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych
Z.U. 2010 / 9A / 102
Dz.U. 2010.222.1456 z dnia 2010-11-25     ISAP     RCL
sygn. K 2/10 (DOC) Pobierz 187904 bajtów.     (PDF) Pobierz 242317 bajtów.
103 - Wyrok z dnia 2010-11-17
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe
Z.U. 2010 / 9A / 103
Dz.U. 2010.225.1473 z dnia 2010-11-30     ISAP     RCL
sygn. SK 23/07 (DOC) Pobierz 189440 bajtów.     (PDF) Pobierz 224727 bajtów.
104 - Wyrok z dnia 2010-11-18
Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
Z.U. 2010 / 9A / 104
Dz.U. 2010.225.1474 z dnia 2010-11-30     ISAP     RCL
sygn. P 29/09 (DOC) Pobierz 217600 bajtów.     (PDF) Pobierz 325018 bajtów.
105 - Wyrok z dnia 2010-11-22
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
Z.U. 2010 / 9A / 105
Dz.U. 2010.229.1503 z dnia 2010-12-06     ISAP     RCL
sygn. P 28/08 (DOC) Pobierz 121344 bajtów.     (PDF) Pobierz 217637 bajtów.
106 - Wyrok z dnia 2010-11-23
Świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego dla osób pełnoletnich, uczących się i posiadających dzieci
Z.U. 2010 / 9A / 106
Dz.U. 2010.229.1504 z dnia 2010-12-06     ISAP     RCL
sygn. K 5/10 (DOC) Pobierz 161792 bajtów.     (PDF) Pobierz 264924 bajtów.
107 - Wyrok z dnia 2010-11-23
Warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia
Z.U. 2010 / 9A / 107
Dz.U. 2010.229.1505 z dnia 2010-12-06     ISAP     RCL
sygn. P 23/10 (DOC) Pobierz 160256 bajtów.     (PDF) Pobierz 247856 bajtów.
108 - Wyrok z dnia 2010-11-24
Traktat z Lizbony
Z.U. 2010 / 9A / 108
Dz.U. 2010.229.1506 z dnia 2010-12-06     ISAP     RCL
sygn. K 32/09 (DOC) Pobierz 471040 bajtów.     (PDF) Pobierz 452686 bajtów.
109 - Wyrok z dnia 2010-11-25
Prawo do emerytury pomostowej
Z.U. 2010 / 9A / 109
Dz.U. 2010.233.1533 z dnia 2010-12-09     ISAP     RCL
sygn. K 27/09 (DOC) Pobierz 303616 bajtów.     (PDF) Pobierz 291215 bajtów.


POSTANOWIENIA 

110 - Postanowienie z dnia 2010-11-10
Traktat z Lizbony
Z.U. 2010 / 9A / 110
sygn. K 32/09 (DOC) Pobierz 110592 bajtów.     (PDF) Pobierz 211347 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2010-11-15
Sygnalizacja w sprawie P 79/08 z dnia 5.10.2010, ZU 2010/8A/88
Z.U. 2010 / 9A / 111
sygn. S 4/10 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 130439 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2010-11-16
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Z.U. 2010 / 9A / 112
sygn. Kp 1/10 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 118708 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2010-11-17
Z.U. 2010 / 9A / 113
sygn. K 6/10 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 140235 bajtów.
114 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-11-23
Z.U. 2010 / 9A / 114
sygn. SK 23/07 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 115471 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2010-11-24
Z.U. 2010 / 9A / 115
sygn. Pp 1/08 (DOC) Pobierz 451072 bajtów.     (PDF) Pobierz 445716 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2010-11-26
Z.U. 2010 / 9A / 116
sygn. K 33/09 (DOC) Pobierz 104448 bajtów.     (PDF) Pobierz 185572 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 117
sygn. SK 8/10 (DOC) Pobierz 152064 bajtów.     (PDF) Pobierz 219277 bajtów.
118 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 118
sygn. SK 8/10 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 113754 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 119
sygn. SK 37/08 (DOC) Pobierz 163328 bajtów.     (PDF) Pobierz 236527 bajtów.
120 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 120
sygn. SK 37/08 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 114149 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 121
sygn. SK 39/08 (DOC) Pobierz 156160 bajtów.     (PDF) Pobierz 220621 bajtów.
122 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 122
sygn. SK 39/08 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 113972 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 123
sygn. SK 16/08 (DOC) Pobierz 173056 bajtów.     (PDF) Pobierz 237400 bajtów.
124 - Postanowienie o kosztach z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 124
sygn. SK 16/08 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 114580 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2010-11-29
Z.U. 2010 / 9A / 125
sygn. P 45/09 (DOC) Pobierz 246784 bajtów.     (PDF) Pobierz 278373 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2010-11-30
Sygnalizacja w sprawie U 5/07 z dnia 10.03.2010, ZU 2010/3A/20
Z.U. 2010 / 9A / 126
sygn. S 5/10 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 140248 bajtów.


      Ilość: 31