(PDF) Pobierz 1918236 bajtów.Z.U. 2011 / 10A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
113 - Wyrok z dnia 2011-12-06
Postępowanie administracyjne (prawo do zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji)
Z.U. 2011 / 10A / 113
Dz.U. 2011.272.1613 z dnia 2011-12-20     ISAP     RCL
sygn. SK 3/11 (DOC) Pobierz 203264 bajtów.     (PDF) Pobierz 289198 bajtów.
114 - Wyrok z dnia 2011-12-08
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do wniosków złożonych w trybie poprzednio obowiązującej ustawy)
Z.U. 2011 / 10A / 114
Dz.U. 2011.272.1614 z dnia 2011-12-20     ISAP     RCL
sygn. P 31/10 (DOC) Pobierz 163328 bajtów.     (PDF) Pobierz 276363 bajtów.
115 - Wyrok z dnia 2011-12-12
Zasady prowadzenia polityki rozwoju (kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny, źródła prawa)
Z.U. 2011 / 10A / 115
Dz.U. 2011.279.1644 z dnia 2011-12-27     ISAP     RCL
sygn. P 1/11 (DOC) Pobierz 271360 bajtów.     (PDF) Pobierz 325498 bajtów.
116 - Wyrok z dnia 2011-12-13
Zwolnienie z tajemnicy statystycznej
Z.U. 2011 / 10A / 116
Dz.U. 2011.279.1645 z dnia 2011-12-27     ISAP     RCL
sygn. K 33/08 (DOC) Pobierz 208896 bajtów.     (PDF) Pobierz 266925 bajtów.
117 - Wyrok z dnia 2011-12-13
Zasady przyznawania odwołanemu komornikowi lub jego spadkobiercom opłat ustalonych przez odwołanego lub zmarłego komornika
Z.U. 2011 / 10A / 117
Dz.U. 2011.279.1646 z dnia 2011-12-27     ISAP     RCL
sygn. SK 44/09 (DOC) Pobierz 238080 bajtów.     (PDF) Pobierz 310612 bajtów.
118 - Wyrok z dnia 2011-12-14
Zasady rejestracji czasopisma
Z.U. 2011 / 10A / 118
Dz.U. 2011.282.1660 z dnia 2011-12-28     ISAP     RCL
sygn. SK 42/09 (DOC) Pobierz 341504 bajtów.     (PDF) Pobierz 353783 bajtów.


POSTANOWIENIA 

119 - Postanowienie z dnia 2011-12-07
Z.U. 2011 / 10A / 119
sygn. K 3/11 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 128882 bajtów.
120 - Postanowienie z dnia 2011-12-07
Z.U. 2011 / 10A / 120
sygn. K 20/11 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 138144 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 2011-12-07
Z.U. 2011 / 10A / 121
sygn. P 15/11 (DOC) Pobierz 98304 bajtów.     (PDF) Pobierz 200236 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2011 / 10A / 122
sygn. K 4/11 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 131015 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2011 / 10A / 123
sygn. K 24/09 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 141393 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2011 / 10A / 124
sygn. K 24/11 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 148761 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2011 / 10A / 125
sygn. P 45/10 (DOC) Pobierz 157696 bajtów.     (PDF) Pobierz 231180 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2011 / 10A / 126
sygn. SK 28/09 (DOC) Pobierz 167424 bajtów.     (PDF) Pobierz 218244 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 10A / 127
sygn. K 6/11 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 132633 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 10A / 128
sygn. K 17/10 (DOC) Pobierz 139264 bajtów.     (PDF) Pobierz 180412 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 10A / 129
sygn. SK 28/11 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 122801 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 10A / 130
sygn. SK 29/09 (DOC) Pobierz 188416 bajtów.     (PDF) Pobierz 221274 bajtów.
131 - Postanowienie o kosztach z dnia 2011-12-20
Z.U. 2011 / 10A / 131
sygn. SK 15/09 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 117629 bajtów.


      Ilość: 19