(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2011-01-18
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Z.U. 2011 / 1A / 1
Dz.U. 2011.27.141 z dnia 2011-02-08     ISAP     RCL
sygn. P 44/08 (DOC) Pobierz 274432 bajtów.     (PDF) Pobierz 333635 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2011-01-25
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych
Z.U. 2011 / 1A / 2
Dz.U. 2011.27.142 z dnia 2011-02-08     ISAP     RCL
sygn. P 8/08 (DOC) Pobierz 168960 bajtów.     (PDF) Pobierz 243764 bajtów.


POSTANOWIENIA 

3 - Postanowienie z dnia 2011-01-25
Z.U. 2011 / 1A / 3
sygn. P 5/08 (DOC) Pobierz 186368 bajtów.     (PDF) Pobierz 239556 bajtów.
4 - Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
Z.U. 2011 / 1A / 4
sygn. K 3/09 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 145847 bajtów.
5 - Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
Z.U. 2011 / 1A / 5
sygn. K 3/09 (DOC) Pobierz 134144 bajtów.     (PDF) Pobierz 157780 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2011-02-16
Z.U. 2011 / 1A / 6
sygn. SK 40/09 (DOC) Pobierz 152064 bajtów.     (PDF) Pobierz 215494 bajtów.


      Ilość: 6