(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
7 - Wyrok z dnia 2011-03-01
Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane
Z.U. 2011 / 2A / 7
Dz.U. 2011.53.277 z dnia 2011-03-10     ISAP     RCL
sygn. P 21/09 (DOC) Pobierz 313344 bajtów.     (PDF) Pobierz 352824 bajtów.
8 - Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
Z.U. 2011 / 2A / 8
Dz.U. 2011.54.285 z dnia 2011-03-11     ISAP     RCL
sygn. K 23/09 (DOC) Pobierz 301568 bajtów.     (PDF) Pobierz 331366 bajtów.
9 - Wyrok z dnia 2011-03-09
Zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Z.U. 2011 / 2A / 9
Dz.U. 2011.61.315 z dnia 2011-03-22     ISAP     RCL
sygn. P 15/10 (DOC) Pobierz 103424 bajtów.     (PDF) Pobierz 230536 bajtów.
10 - Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 10
Dz.U. 2011.72.388 z dnia 2011-04-05     ISAP     RCL
sygn. P 7/09 (DOC) Pobierz 250880 bajtów.     (PDF) Pobierz 337324 bajtów.
11 - Wyrok z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 11
Dz.U. 2011.64.342 z dnia 2011-03-28     ISAP     RCL
sygn. K 35/08 (DOC) Pobierz 558592 bajtów.     (PDF) Pobierz 559421 bajtów.
12 - Wyrok z dnia 2011-03-22
Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazdu
Z.U. 2011 / 2A / 12
Dz.U. 2011.72.389 z dnia 2011-04-05     ISAP     RCL
sygn. SK 13/08 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.     (PDF) Pobierz 216336 bajtów.


POSTANOWIENIA 

13 - Postanowienie z dnia 2011-03-07
Z.U. 2011 / 2A / 13
sygn. P 3/09 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 157515 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2011-03-08
Z.U. 2011 / 2A / 14
sygn. K 29/08 (DOC) Pobierz 136704 bajtów.     (PDF) Pobierz 164288 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2011-03-08
Z.U. 2011 / 2A / 15
sygn. P 33/10 (DOC) Pobierz 128000 bajtów.     (PDF) Pobierz 183301 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 16
sygn. P 36/09 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 148144 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2011-03-31
Z.U. 2011 / 2A / 17
sygn. SK 31/09 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.     (PDF) Pobierz 141843 bajtów.


      Ilość: 11