(PDF) Pobierz 1307423 bajtów.Z.U. 2011 / 2B
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2011 Nr 2
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

124 - Postanowienie z dnia 2010-11-26
Z.U. 2011 / 2B / 124
sygn. Ts 34/08 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 140280 bajtów.
125 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 125
sygn. Ts 34/08 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 135951 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2010-03-04
Z.U. 2011 / 2B / 126
sygn. Ts 63/08 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.     (PDF) Pobierz 158397 bajtów.
127 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 127
sygn. Ts 63/08 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 143335 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 2B / 128
sygn. Ts 144/08 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 136878 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2009-10-13
Z.U. 2011 / 2B / 129
sygn. Ts 255/08 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 160762 bajtów.
130 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 130
sygn. Ts 255/08 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 126703 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 2011-02-15
Z.U. 2011 / 2B / 131
sygn. Ts 311/08 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 130565 bajtów.
132 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-04-19
Z.U. 2011 / 2B / 132
sygn. Ts 311/08 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 126288 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2010-02-17
Z.U. 2011 / 2B / 133
sygn. Ts 358/08 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 163706 bajtów.
134 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-17
Z.U. 2011 / 2B / 134
sygn. Ts 358/08 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 198730 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2010-12-31
Z.U. 2011 / 2B / 135
sygn. Ts 3/09 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 175098 bajtów.
136 - Postanowienie z dnia 2010-07-01
Z.U. 2011 / 2B / 136
sygn. Ts 5/09 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 178385 bajtów.
137 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-04-20
Z.U. 2011 / 2B / 137
sygn. Ts 5/09 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 123042 bajtów.
138 - Postanowienie z dnia 2010-12-14
Z.U. 2011 / 2B / 138
sygn. Ts 49/09 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 151105 bajtów.
139 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-04-01
Z.U. 2011 / 2B / 139
sygn. Ts 49/09 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 120363 bajtów.
140 - Postanowienie z dnia 2009-11-20
Z.U. 2011 / 2B / 140
sygn. Ts 55/09 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 122492 bajtów.
141 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-03
Z.U. 2011 / 2B / 141
sygn. Ts 55/09 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 123743 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 2011-02-17
Z.U. 2011 / 2B / 142
sygn. Ts 112/09 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 142500 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2010-01-06
Z.U. 2011 / 2B / 143
sygn. Ts 174/09 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 127586 bajtów.
144 - Postanowienie z dnia 2010-08-11
Z.U. 2011 / 2B / 144
sygn. Ts 185/09 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 131473 bajtów.
145 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-04-12
Z.U. 2011 / 2B / 145
sygn. Ts 185/09 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 126039 bajtów.
146 - Postanowienie z dnia 2010-09-23
Z.U. 2011 / 2B / 146
sygn. Ts 195/09 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.     (PDF) Pobierz 139260 bajtów.
147 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-23
Z.U. 2011 / 2B / 147
sygn. Ts 195/09 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 130488 bajtów.
148 - Postanowienie z dnia 2010-09-07
Z.U. 2011 / 2B / 148
sygn. Ts 241/09 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 138006 bajtów.
149 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 149
sygn. Ts 241/09 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 124991 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 2011-02-03
Z.U. 2011 / 2B / 150
sygn. Ts 265/09 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 166816 bajtów.
151 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 2B / 151
sygn. Ts 289/09 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 126821 bajtów.
152 - Postanowienie z dnia 2010-06-22
Z.U. 2011 / 2B / 152
sygn. Ts 295/09 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 184940 bajtów.
153 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 153
sygn. Ts 295/09 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 133113 bajtów.
154 - Postanowienie z dnia 2011-02-15
Z.U. 2011 / 2B / 154
sygn. Ts 1/10 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 166331 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2011-02-17
Z.U. 2011 / 2B / 155
sygn. Ts 4/10 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.     (PDF) Pobierz 178732 bajtów.
156 - Postanowienie z dnia 2011-03-01
Z.U. 2011 / 2B / 156
sygn. Ts 5/10 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 134108 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2010-09-23
Z.U. 2011 / 2B / 157
sygn. Ts 36/10 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 130972 bajtów.
158 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-31
Z.U. 2011 / 2B / 158
sygn. Ts 36/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 125533 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2010-12-03
Z.U. 2011 / 2B / 159
sygn. Ts 79/10 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 125982 bajtów.
160 - Postanowienie z dnia 2011-01-27
Z.U. 2011 / 2B / 160
sygn. Ts 97/10 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 137930 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2010-12-14
Z.U. 2011 / 2B / 161
sygn. Ts 120/10 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 135486 bajtów.
162 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 162
sygn. Ts 120/10 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 122498 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2010-10-25
Z.U. 2011 / 2B / 163
sygn. Ts 182/10 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 144123 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2010-10-27
Z.U. 2011 / 2B / 164
sygn. Ts 205/10 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 123990 bajtów.
165 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-07
Z.U. 2011 / 2B / 165
sygn. Ts 205/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 123486 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2011-02-01
Z.U. 2011 / 2B / 166
sygn. Ts 213/10 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 196374 bajtów.
167 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-31
Z.U. 2011 / 2B / 167
sygn. Ts 213/10 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 145298 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2011-01-24
Z.U. 2011 / 2B / 168
sygn. Ts 233/10 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 165720 bajtów.
169 - Postanowienie z dnia 2010-10-25
Z.U. 2011 / 2B / 169
sygn. Ts 236/10 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 133043 bajtów.
170 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-22
Z.U. 2011 / 2B / 170
sygn. Ts 236/10 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 140309 bajtów.
171 - Postanowienie z dnia 2010-12-10
Z.U. 2011 / 2B / 171
sygn. Ts 258/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 137585 bajtów.
172 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2B / 172
sygn. Ts 258/10 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 140157 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2011-01-19
Z.U. 2011 / 2B / 173
sygn. Ts 266/10 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 132956 bajtów.
174 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-23
Z.U. 2011 / 2B / 174
sygn. Ts 266/10 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 141383 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 2011-01-13
Z.U. 2011 / 2B / 175
sygn. Ts 270/10 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 135290 bajtów.
176 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2B / 176
sygn. Ts 270/10 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 119245 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 2011-01-13
Z.U. 2011 / 2B / 177
sygn. Ts 276/10 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 125542 bajtów.
178 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-15
Z.U. 2011 / 2B / 178
sygn. Ts 276/10 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 119315 bajtów.
179 - Postanowienie z dnia 2010-12-01
Z.U. 2011 / 2B / 179
sygn. Ts 277/10 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 121668 bajtów.
180 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-03-07
Z.U. 2011 / 2B / 180
sygn. Ts 277/10 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 122511 bajtów.
181 - Postanowienie z dnia 2011-01-13
Z.U. 2011 / 2B / 181
sygn. Ts 291/10 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 128826 bajtów.
182 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-04-06
Z.U. 2011 / 2B / 182
sygn. Ts 291/10 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.     (PDF) Pobierz 118438 bajtów.
183 - Postanowienie z dnia 2011-02-02
Z.U. 2011 / 2B / 183
sygn. Ts 301/10 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 120954 bajtów.
184 - Postanowienie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 184
sygn. Ts 313/10 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 127884 bajtów.
185 - Postanowienie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 185
sygn. Ts 314/10 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 128196 bajtów.
186 - Postanowienie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 186
sygn. Ts 315/10 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 128299 bajtów.
187 - Postanowienie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 187
sygn. Ts 331/10 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 127850 bajtów.
188 - Postanowienie z dnia 2011-03-02
Z.U. 2011 / 2B / 188
sygn. Ts 348/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 127853 bajtów.


      Iloĥĉ: 65