O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2011 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
189 - Postanowienie z dnia 2011-01-25
Z.U. 2011 / 3B / 189
sygn. Tw 31/10 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.  
190 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-09
Z.U. 2011 / 3B / 190
sygn. Tw 31/10 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
191 - Postanowienie z dnia 2011-01-04
Z.U. 2011 / 3B / 191
sygn. Tw 34/10 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.  
192 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-17
Z.U. 2011 / 3B / 192
sygn. Tw 34/10 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

193 - Postanowienie z dnia 2010-10-05
Z.U. 2011 / 3B / 193
sygn. Ts 41/07 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
194 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 194
sygn. Ts 41/07 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
195 - Postanowienie z dnia 2010-12-14
Z.U. 2011 / 3B / 195
sygn. Ts 45/08 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.  
196 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-18
Z.U. 2011 / 3B / 196
sygn. Ts 45/08 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.  
197 - Postanowienie z dnia 2010-01-26
Z.U. 2011 / 3B / 197
sygn. Ts 206/08 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.  
198 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 198
sygn. Ts 206/08 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.  
199 - Postanowienie z dnia 2009-12-29
Z.U. 2011 / 3B / 199
sygn. Ts 288/08 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.  
200 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-09
Z.U. 2011 / 3B / 200
sygn. Ts 288/08 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.  
201 - Postanowienie z dnia 2011-03-08
Z.U. 2011 / 3B / 201
sygn. Ts 299/08 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
202 - Postanowienie z dnia 2010-07-12
Z.U. 2011 / 3B / 202
sygn. Ts 316/08 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.  
203 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-31
Z.U. 2011 / 3B / 203
sygn. Ts 316/08 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
204 - Postanowienie z dnia 2010-11-17
Z.U. 2011 / 3B / 204
sygn. Ts 334/08 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
205 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-09
Z.U. 2011 / 3B / 205
sygn. Ts 334/08 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
206 - Postanowienie z dnia 2010-07-02
Z.U. 2011 / 3B / 206
sygn. Ts 400/08 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.  
207 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 3B / 207
sygn. Ts 400/08 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
208 - Postanowienie z dnia 2010-05-10
Z.U. 2011 / 3B / 208
sygn. Ts 401/08 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  
209 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-07
Z.U. 2011 / 3B / 209
sygn. Ts 401/08 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.  
210 - Postanowienie z dnia 2010-09-13
Z.U. 2011 / 3B / 210
sygn. Ts 404/08 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
211 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-05
Z.U. 2011 / 3B / 211
sygn. Ts 404/08 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
212 - Postanowienie z dnia 2010-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 212
sygn. Ts 38/09 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
213 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-30
Z.U. 2011 / 3B / 213
sygn. Ts 38/09 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.  
214 - Postanowienie z dnia 2010-06-09
Z.U. 2011 / 3B / 214
sygn. Ts 77/09 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.  
215 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-19
Z.U. 2011 / 3B / 215
sygn. Ts 77/09 (DOC) Pobierz 99840 bajtów.  
216 - Postanowienie z dnia 2010-07-14
Z.U. 2011 / 3B / 216
sygn. Ts 97/09 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
217 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-19
Z.U. 2011 / 3B / 217
sygn. Ts 97/09 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
218 - Postanowienie z dnia 2010-09-06
Z.U. 2011 / 3B / 218
sygn. Ts 122/09 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
219 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-14
Z.U. 2011 / 3B / 219
sygn. Ts 122/09 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.  
220 - Postanowienie z dnia 2011-01-26
Z.U. 2011 / 3B / 220
sygn. Ts 132/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
221 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-16
Z.U. 2011 / 3B / 221
sygn. Ts 132/09 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
222 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 3B / 222
sygn. Ts 146/09 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
223 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 223
sygn. Ts 146/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
224 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 3B / 224
sygn. Ts 147/09 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.  
225 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 225
sygn. Ts 147/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
226 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 3B / 226
sygn. Ts 148/09 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
227 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 227
sygn. Ts 148/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
228 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 3B / 228
sygn. Ts 149/09 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
229 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 3B / 229
sygn. Ts 149/09 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
230 - Postanowienie z dnia 2011-03-14
Z.U. 2011 / 3B / 230
sygn. Ts 182/09 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
231 - Postanowienie z dnia 2011-03-10
Z.U. 2011 / 3B / 231
sygn. Ts 199/09 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
232 - Postanowienie z dnia 2010-10-06
Z.U. 2011 / 3B / 232
sygn. Ts 216/09 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.  
233 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-01
Z.U. 2011 / 3B / 233
sygn. Ts 216/09 (DOC) Pobierz 90112 bajtów.  
234 - Postanowienie z dnia 2011-01-25
Z.U. 2011 / 3B / 234
sygn. Ts 253/09 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
235 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 3B / 235
sygn. Ts 253/09 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
236 - Postanowienie z dnia 2010-07-26
Z.U. 2011 / 3B / 236
sygn. Ts 318/09 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.  
237 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-09
Z.U. 2011 / 3B / 237
sygn. Ts 318/09 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.  
238 - Postanowienie z dnia 2010-12-29
Z.U. 2011 / 3B / 238
sygn. Ts 15/10 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.  
239 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-15
Z.U. 2011 / 3B / 239
sygn. Ts 15/10 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
240 - Postanowienie z dnia 2010-09-21
Z.U. 2011 / 3B / 240
sygn. Ts 68/10 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.  
241 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-26
Z.U. 2011 / 3B / 241
sygn. Ts 68/10 (DOC) Pobierz 94720 bajtów.  
242 - Postanowienie z dnia 2011-03-10
Z.U. 2011 / 3B / 242
sygn. Ts 98/10 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
243 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-31
Z.U. 2011 / 3B / 243
sygn. Ts 98/10 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
244 - Postanowienie z dnia 2011-03-09
Z.U. 2011 / 3B / 244
sygn. Ts 119/10 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.  
245 - Postanowienie z dnia 2011-03-21
Z.U. 2011 / 3B / 245
sygn. Ts 152/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
246 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-14
Z.U. 2011 / 3B / 246
sygn. Ts 152/10 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  
247 - Postanowienie z dnia 2011-01-27
Z.U. 2011 / 3B / 247
sygn. Ts 157/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.  
248 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-01
Z.U. 2011 / 3B / 248
sygn. Ts 157/10 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.  
249 - Postanowienie z dnia 2011-04-01
Z.U. 2011 / 3B / 249
sygn. Ts 164/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.  
250 - Postanowienie z dnia 2011-01-19
Z.U. 2011 / 3B / 250
sygn. Ts 179/10 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.  
251 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-21
Z.U. 2011 / 3B / 251
sygn. Ts 179/10 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.  
252 - Postanowienie z dnia 2011-01-18
Z.U. 2011 / 3B / 252
sygn. Ts 187/10 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.  
253 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-05
Z.U. 2011 / 3B / 253
sygn. Ts 187/10 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.  
254 - Postanowienie z dnia 2011-04-19
Z.U. 2011 / 3B / 254
sygn. Ts 190/10 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
255 - Postanowienie z dnia 2011-04-19
Z.U. 2011 / 3B / 255
sygn. Ts 191/10 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.  
256 - Postanowienie z dnia 2010-11-04
Z.U. 2011 / 3B / 256
sygn. Ts 212/10 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.  
257 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-05-04
Z.U. 2011 / 3B / 257
sygn. Ts 212/10 (DOC) Pobierz 90112 bajtów.  
258 - Postanowienie z dnia 2011-01-20
Z.U. 2011 / 3B / 258
sygn. Ts 214/10 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
259 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 3B / 259
sygn. Ts 214/10 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
260 - Postanowienie z dnia 2011-01-17
Z.U. 2011 / 3B / 260
sygn. Ts 225/10 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
261 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-01
Z.U. 2011 / 3B / 261
sygn. Ts 225/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
262 - Postanowienie z dnia 2011-02-14
Z.U. 2011 / 3B / 262
sygn. Ts 238/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.  
263 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-07
Z.U. 2011 / 3B / 263
sygn. Ts 238/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
264 - Postanowienie z dnia 2011-03-24
Z.U. 2011 / 3B / 264
sygn. Ts 239/10 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.  
265 - Postanowienie z dnia 2011-03-14
Z.U. 2011 / 3B / 265
sygn. Ts 246/10 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.  
266 - Postanowienie z dnia 2011-01-19
Z.U. 2011 / 3B / 266
sygn. Ts 268/10 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.  
267 - Postanowienie z dnia 2011-01-19
Z.U. 2011 / 3B / 267
sygn. Ts 269/10 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.  
268 - Postanowienie z dnia 2011-03-30
Z.U. 2011 / 3B / 268
sygn. Ts 278/10 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
269 - Postanowienie z dnia 2011-03-21
Z.U. 2011 / 3B / 269
sygn. Ts 279/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.  
270 - Postanowienie z dnia 2011-01-25
Z.U. 2011 / 3B / 270
sygn. Ts 285/10 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.  
271 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-28
Z.U. 2011 / 3B / 271
sygn. Ts 285/10 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.  
272 - Postanowienie z dnia 2011-02-14
Z.U. 2011 / 3B / 272
sygn. Ts 297/10 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.  
273 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-14
Z.U. 2011 / 3B / 273
sygn. Ts 297/10 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.  
274 - Postanowienie z dnia 2011-02-16
Z.U. 2011 / 3B / 274
sygn. Ts 300/10 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.  
275 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 3B / 275
sygn. Ts 300/10 (DOC) Pobierz 78848 bajtów.  
276 - Postanowienie z dnia 2011-03-10
Z.U. 2011 / 3B / 276
sygn. Ts 319/10 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.  
277 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-07
Z.U. 2011 / 3B / 277
sygn. Ts 319/10 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.  
278 - Postanowienie z dnia 2011-04-07
Z.U. 2011 / 3B / 278
sygn. Ts 349/10 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.  
279 - Postanowienie z dnia 2011-03-03
Z.U. 2011 / 3B / 279
sygn. Ts 13/11 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.  
280 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 3B / 280
sygn. Ts 13/11 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.  
281 - Postanowienie z dnia 2011-04-12
Z.U. 2011 / 3B / 281
sygn. Ts 26/11 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
282 - Postanowienie z dnia 2011-04-07
Z.U. 2011 / 3B / 282
sygn. Ts 49/11 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.  


      Iloĥĉ: 94