(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
31 - Wyrok z dnia 2011-05-05
Zasady utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę
Z.U. 2011 / 4A / 31
Dz.U. 2011.99.581 z dnia 2011-05-16     ISAP     RCL
sygn. P 110/08 (DOC) Pobierz 151552 bajtów.     (PDF) Pobierz 246716 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2011-05-11
Uchylenie prawomocności wyroku wydanego w sprawie o rozwód
Z.U. 2011 / 4A / 32
Dz.U. 2011.105.621 z dnia 2011-05-24     ISAP     RCL
sygn. SK 11/09 (DOC) Pobierz 253440 bajtów.     (PDF) Pobierz 310599 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2011-05-12
Kompetencje referendarzy sądowych oraz kompetencje sądów rejonowych
Z.U. 2011 / 4A / 33
Dz.U. 2011.109.640 z dnia 2011-05-30     ISAP     RCL
sygn. P 38/08 (DOC) Pobierz 374784 bajtów.     (PDF) Pobierz 422887 bajtów.
34 - Wyrok z dnia 2011-05-19
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Z.U. 2011 / 4A / 34
Dz.U. 2011.115.673 z dnia 2011-06-07     ISAP     RCL
sygn. SK 9/08 (DOC) Pobierz 256000 bajtów.     (PDF) Pobierz 302100 bajtów.
35 - Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
Z.U. 2011 / 4A / 35
Dz.U. 2011.115.674 z dnia 2011-06-07     ISAP     RCL
sygn. K 20/09 (DOC) Pobierz 162304 bajtów.     (PDF) Pobierz 253537 bajtów.


POSTANOWIENIA 

36 - Postanowienie z dnia 2011-05-05
Z.U. 2011 / 4A / 36
sygn. SK 48/08 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.     (PDF) Pobierz 207572 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 2011-05-18
Z.U. 2011 / 4A / 37
sygn. Kp 10/09 (DOC) Pobierz 244736 bajtów.     (PDF) Pobierz 237811 bajtów.
38 - Postanowienie z dnia 2011-05-19
Z.U. 2011 / 4A / 38
sygn. K 28/09 (DOC) Pobierz 122880 bajtów.     (PDF) Pobierz 176960 bajtów.


      Ilość: 8