(PDF) Pobierz 1757042 bajtów.Z.U. 2011 / 5A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
39 - Wyrok z dnia 2011-06-08
Komisja Majątkowa
Z.U. 2011 / 5A / 39
Dz.U. 2011.129.748 z dnia 2011-06-21     ISAP     RCL
sygn. K 3/09 (DOC) Pobierz 487424 bajtów.     (PDF) Pobierz 438019 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2011-06-13
Stosowanie przepisów o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa
Z.U. 2011 / 5A / 40
Dz.U. 2011.130.762 z dnia 2011-07-21     ISAP     RCL
sygn. SK 41/09 (DOC) Pobierz 348160 bajtów.     (PDF) Pobierz 398684 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2011-06-14
Racjonalizacja zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013
Z.U. 2011 / 5A / 41
M.P. 2011.57.577 z dnia 2011-07-21     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/11 (DOC) Pobierz 276992 bajtów.     (PDF) Pobierz 333341 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2011-06-15
Status pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Z.U. 2011 / 5A / 42
Dz.U. 2011.134.788 z dnia 2011-06-29     ISAP     RCL
sygn. K 2/09 (DOC) Pobierz 186368 bajtów.     (PDF) Pobierz 275029 bajtów.
43 - Wyrok z dnia 2011-06-21
Przedawnienie zobowiązania podatkowego (bieg terminu przedawnienia)
Z.U. 2011 / 5A / 43
Dz.U. 2011.140.825 z dnia 2011-07-21     ISAP     RCL
sygn. P 26/10 (DOC) Pobierz 162816 bajtów.     (PDF) Pobierz 248618 bajtów.


POSTANOWIENIA 

44 - Postanowienie z dnia 2011-06-07
Z.U. 2011 / 5A / 44
sygn. SK 11/09 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 120292 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2011-06-08
Z.U. 2011 / 5A / 45
sygn. SK 14/10 (DOC) Pobierz 121344 bajtów.     (PDF) Pobierz 181188 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2011-06-13
Z.U. 2011 / 5A / 46
sygn. SK 26/09 (DOC) Pobierz 377856 bajtów.     (PDF) Pobierz 397894 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2011-06-20
Z.U. 2011 / 5A / 47
sygn. SK 1/11 (DOC) Pobierz 110080 bajtów.     (PDF) Pobierz 179764 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 5A / 48
sygn. P 42/09 (DOC) Pobierz 103936 bajtów.     (PDF) Pobierz 158428 bajtów.


      Ilość: 10