(PDF) Pobierz 3398310 bajtów.Z.U. 2011 / 6A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
49 - Wyrok z dnia 2011-07-05
Postępowanie kompensacyjne (zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni)
Z.U. 2011 / 6A / 49
Dz.U. 2011.144.866 z dnia 2011-07-21     ISAP     RCL
sygn. P 14/10 (DOC) Pobierz 139776 bajtów.     (PDF) Pobierz 234407 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2011-07-05
Wymogi formalne przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę
Z.U. 2011 / 6A / 50
Dz.U. 2011.144.867 z dnia 2011-07-13     ISAP     RCL
sygn. P 36/10 (DOC) Pobierz 168448 bajtów.     (PDF) Pobierz 214086 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2011-07-06
Odpowiedzialność karna za publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2011 / 6A / 51
Dz.U. 2011.146.879 z dnia 2011-07-15     ISAP     RCL
sygn. P 12/09 (DOC) Pobierz 306176 bajtów.     (PDF) Pobierz 352409 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2011-07-07
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczącego stawek taksy notarialnej oraz zasad wydawania rozporządzeń
Z.U. 2011 / 6A / 52
Dz.U. 2011.146.880 z dnia 2011-07-21     ISAP     RCL
sygn. U 8/08 (DOC) Pobierz 295936 bajtów.     (PDF) Pobierz 336470 bajtów.
53 - Wyrok z dnia 2011-07-11
Moc prawna wyciągów z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego
Z.U. 2011 / 6A / 53
Dz.U. 2011.152.900 z dnia 2011-07-25     ISAP     RCL
sygn. P 1/10 (DOC) Pobierz 183296 bajtów.     (PDF) Pobierz 261665 bajtów.
54 - Wyrok z dnia 2011-07-12
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu
Z.U. 2011 / 6A / 54
Dz.U. 2011.153.911 z dnia 2011-07-26     ISAP     RCL
sygn. K 26/09 (DOC) Pobierz 335872 bajtów.     (PDF) Pobierz 330894 bajtów.
55 - Wyrok z dnia 2011-07-12
Odrzucenie środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2011 / 6A / 55
Dz.U. 2011.153.912 z dnia 2011-07-26     ISAP     RCL
sygn. SK 49/08 (DOC) Pobierz 191488 bajtów.     (PDF) Pobierz 271304 bajtów.
56 - Wyrok z dnia 2011-07-13
Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Z.U. 2011 / 6A / 56
Dz.U. 2011.153.913 z dnia 2011-07-26     ISAP     RCL
sygn. K 10/09 (DOC) Pobierz 489472 bajtów.     (PDF) Pobierz 470584 bajtów.
57 - Wyrok z dnia 2011-07-18
Prawo prasowe (brak sądowej kontroli zezwoleń wydawanych przez prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze)
Z.U. 2011 / 6A / 57
Dz.U. 2011.156.934 z dnia 2011-07-29     ISAP     RCL
sygn. K 25/09 (DOC) Pobierz 138240 bajtów.     (PDF) Pobierz 254236 bajtów.
58 - Wyrok z dnia 2011-07-18
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wyłączeniu prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze (tryb orzekania o wyłączeniu prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze)
Z.U. 2011 / 6A / 58
Dz.U. 2011.156.935 z dnia 2011-07-29     ISAP     RCL
sygn. SK 10/10 (DOC) Pobierz 197120 bajtów.     (PDF) Pobierz 302215 bajtów.
59 - Wyrok z dnia 2011-07-19
Zasady obliczania opłat za udzielenie koncesji dla nadawców radiowych i telewizyjnych
Z.U. 2011 / 6A / 59
Dz.U. 2011.160.963 z dnia 2011-08-03     ISAP     RCL
sygn. P 9/09 (DOC) Pobierz 280064 bajtów.     (PDF) Pobierz 311134 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2011-07-19
Nowelizacja kodeksu karnego
Z.U. 2011 / 6A / 60
Dz.U. 2011.160.964 z dnia 2011-08-03     ISAP     RCL
sygn. K 11/10 (DOC) Pobierz 227328 bajtów.     (PDF) Pobierz 280691 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2011-07-20
Kodeks wyborczy
Z.U. 2011 / 6A / 61
Dz.U. 2011.149.889 z dnia 2011-07-21     ISAP     RCL
sygn. K 9/11 (DOC) Pobierz 1316864 bajtów.     (PDF) Pobierz 1316335 bajtów.
62 - Wyrok z dnia 2011-07-21
Wskaźniki zmian cen nieruchomości
Z.U. 2011 / 6A / 62
Dz.U. 2011.160.965 z dnia 2011-08-03     ISAP     RCL
sygn. K 23/08 (DOC) Pobierz 175616 bajtów.     (PDF) Pobierz 233003 bajtów.


POSTANOWIENIA 

63 - Postanowienie z dnia 2011-07-04
Z.U. 2011 / 6A / 63
sygn. SK 27/10 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 218970 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2011-07-05
Z.U. 2011 / 6A / 64
sygn. SK 3/10 (DOC) Pobierz 179712 bajtów.     (PDF) Pobierz 198377 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2011-07-11
Z.U. 2011 / 6A / 65
sygn. P 59/08 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 139382 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2011-07-18
Z.U. 2011 / 6A / 66
sygn. SK 5/11 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 123528 bajtów.
67 - Postanowienie o kosztach z dnia 2011-07-19
Z.U. 2011 / 6A / 67
sygn. SK 49/08 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 117909 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2011-08-03
Z.U. 2011 / 6A / 68
sygn. SK 13/09 (DOC) Pobierz 95232 bajtów.     (PDF) Pobierz 167411 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2011-08-30
Z.U. 2011 / 6A / 69
sygn. SK 35/09 (DOC) Pobierz 186880 bajtów.     (PDF) Pobierz 209601 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2011-08-30
Z.U. 2011 / 6A / 70
sygn. SK 1/10 (DOC) Pobierz 142848 bajtów.     (PDF) Pobierz 224462 bajtów.


      Ilość: 22