O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2011 Nr 6
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
400 - Postanowienie z dnia 2011-06-02
Z.U. 2011 / 6B / 400
sygn. Tw 39/10 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.  
401 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-07
Z.U. 2011 / 6B / 401
sygn. Tw 39/10 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

402 - Postanowienie z dnia 2010-09-27
Z.U. 2011 / 6B / 402
sygn. Ts 92/08 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.  
403 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-30
Z.U. 2011 / 6B / 403
sygn. Ts 92/08 (DOC) Pobierz 101376 bajtów.  
404 - Postanowienie z dnia 2011-10-03
Z.U. 2011 / 6B / 404
sygn. Ts 151/08 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.  
405 - Postanowienie z dnia 2010-06-30
Z.U. 2011 / 6B / 405
sygn. Ts 329/08 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
406 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-10-12
Z.U. 2011 / 6B / 406
sygn. Ts 329/08 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.  
407 - Postanowienie z dnia 2010-12-15
Z.U. 2011 / 6B / 407
sygn. Ts 16/09 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
408 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-23
Z.U. 2011 / 6B / 408
sygn. Ts 16/09 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.  
409 - Postanowienie z dnia 2011-06-11
Z.U. 2011 / 6B / 409
sygn. Ts 63/09 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
410 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 410
sygn. Ts 63/09 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
411 - Postanowienie z dnia 2010-06-10
Z.U. 2011 / 6B / 411
sygn. Ts 83/09 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
412 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-23
Z.U. 2011 / 6B / 412
sygn. Ts 83/09 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.  
413 - Postanowienie z dnia 2010-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 413
sygn. Ts 117/09 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  
414 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-04
Z.U. 2011 / 6B / 414
sygn. Ts 117/09 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
415 - Postanowienie z dnia 2010-09-08
Z.U. 2011 / 6B / 415
sygn. Ts 143/09 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.  
416 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-21
Z.U. 2011 / 6B / 416
sygn. Ts 143/09 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
417 - Postanowienie z dnia 2011-05-04
Z.U. 2011 / 6B / 417
sygn. Ts 178/09 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.  
418 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-16
Z.U. 2011 / 6B / 418
sygn. Ts 178/09 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.  
419 - Postanowienie z dnia 2010-11-29
Z.U. 2011 / 6B / 419
sygn. Ts 180/09 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
420 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-22
Z.U. 2011 / 6B / 420
sygn. Ts 180/09 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
421 - Postanowienie z dnia 2011-10-25
Z.U. 2011 / 6B / 421
sygn. Ts 191/09 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.  
422 - Postanowienie z dnia 2011-06-15
Z.U. 2011 / 6B / 422
sygn. Ts 194/09 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
423 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-04
Z.U. 2011 / 6B / 423
sygn. Ts 194/09 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.  
424 - Postanowienie z dnia 2011-10-13
Z.U. 2011 / 6B / 424
sygn. Ts 204/09 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.  
425 - Postanowienie z dnia 2011-05-11
Z.U. 2011 / 6B / 425
sygn. Ts 228/09 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
426 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-29
Z.U. 2011 / 6B / 426
sygn. Ts 228/09 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
427 - Postanowienie z dnia 2011-09-14
Z.U. 2011 / 6B / 427
sygn. Ts 273/09 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
428 - Postanowienie z dnia 2011-10-26
Z.U. 2011 / 6B / 428
sygn. Ts 285/09 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.  
429 - Postanowienie z dnia 2011-06-07
Z.U. 2011 / 6B / 429
sygn. Ts 313/09 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.  
430 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-04
Z.U. 2011 / 6B / 430
sygn. Ts 313/09 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.  
431 - Postanowienie z dnia 2011-09-01
Z.U. 2011 / 6B / 431
sygn. Ts 314/09 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.  
432 - Postanowienie z dnia 2011-10-26
Z.U. 2011 / 6B / 432
sygn. Ts 22/10 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
433 - Postanowienie z dnia 2010-11-08
Z.U. 2011 / 6B / 433
sygn. Ts 47/10 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.  
434 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 434
sygn. Ts 47/10 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.  
435 - Postanowienie z dnia 2010-07-14
Z.U. 2011 / 6B / 435
sygn. Ts 81/10 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.  
436 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-10
Z.U. 2011 / 6B / 436
sygn. Ts 81/10 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.  
437 - Postanowienie z dnia 2011-08-11
Z.U. 2011 / 6B / 437
sygn. Ts 84/10 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.  
438 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 438
sygn. Ts 84/10 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.  
439 - Postanowienie z dnia 2011-06-22
Z.U. 2011 / 6B / 439
sygn. Ts 125/10 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
440 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-13
Z.U. 2011 / 6B / 440
sygn. Ts 125/10 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
441 - Postanowienie z dnia 2011-08-16
Z.U. 2011 / 6B / 441
sygn. Ts 131/10 (DOC) Pobierz 88064 bajtów.  
442 - Postanowienie z dnia 2011-10-20
Z.U. 2011 / 6B / 442
sygn. Ts 132/10 (DOC) Pobierz 110080 bajtów.  
443 - Postanowienie z dnia 2011-05-10
Z.U. 2011 / 6B / 443
sygn. Ts 159/10 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.  
444 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-24
Z.U. 2011 / 6B / 444
sygn. Ts 159/10 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.  
445 - Postanowienie z dnia 2011-09-15
Z.U. 2011 / 6B / 445
sygn. Ts 186/10 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
446 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 446
sygn. Ts 186/10 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.  
447 - Postanowienie z dnia 2011-02-01
Z.U. 2011 / 6B / 447
sygn. Ts 208/10 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.  
448 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-04
Z.U. 2011 / 6B / 448
sygn. Ts 208/10 (DOC) Pobierz 90112 bajtów.  
449 - Postanowienie z dnia 2011-09-26
Z.U. 2011 / 6B / 449
sygn. Ts 255/10 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.  
450 - Postanowienie z dnia 2011-03-14
Z.U. 2011 / 6B / 450
sygn. Ts 262/10 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.  
451 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-04
Z.U. 2011 / 6B / 451
sygn. Ts 262/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.  
452 - Postanowienie z dnia 2011-06-28
Z.U. 2011 / 6B / 452
sygn. Ts 272/10 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
453 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-21
Z.U. 2011 / 6B / 453
sygn. Ts 272/10 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.  
454 - Postanowienie z dnia 2011-07-20
Z.U. 2011 / 6B / 454
sygn. Ts 303/10 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
455 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-08
Z.U. 2011 / 6B / 455
sygn. Ts 303/10 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.  
456 - Postanowienie z dnia 2011-10-21
Z.U. 2011 / 6B / 456
sygn. Ts 311/10 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.  
457 - Postanowienie z dnia 2011-04-19
Z.U. 2011 / 6B / 457
sygn. Ts 329/10 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
458 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-07
Z.U. 2011 / 6B / 458
sygn. Ts 329/10 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.  
459 - Postanowienie z dnia 2011-03-22
Z.U. 2011 / 6B / 459
sygn. Ts 330/10 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.  
460 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-29
Z.U. 2011 / 6B / 460
sygn. Ts 330/10 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.  
461 - Postanowienie z dnia 2011-08-16
Z.U. 2011 / 6B / 461
sygn. Ts 341/10 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.  
462 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-20
Z.U. 2011 / 6B / 462
sygn. Ts 341/10 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.  
463 - Postanowienie z dnia 2011-08-16
Z.U. 2011 / 6B / 463
sygn. Ts 342/10 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.  
464 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 464
sygn. Ts 342/10 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
465 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 465
sygn. Ts 350/10 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
466 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 466
sygn. Ts 350/10 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
467 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 467
sygn. Ts 1/11 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
468 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 468
sygn. Ts 1/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
469 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 469
sygn. Ts 7/11 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
470 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 470
sygn. Ts 7/11 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.  
471 - Postanowienie z dnia 2011-10-17
Z.U. 2011 / 6B / 471
sygn. Ts 19/11 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.  
472 - Postanowienie z dnia 2011-07-21
Z.U. 2011 / 6B / 472
sygn. Ts 27/11 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.  
473 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-08
Z.U. 2011 / 6B / 473
sygn. Ts 27/11 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.  
474 - Postanowienie z dnia 2011-09-26
Z.U. 2011 / 6B / 474
sygn. Ts 38/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.  
475 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 475
sygn. Ts 40/11 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.  
476 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 476
sygn. Ts 40/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
477 - Postanowienie z dnia 2011-09-15
Z.U. 2011 / 6B / 477
sygn. Ts 46/11 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
478 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 478
sygn. Ts 47/11 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
479 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 479
sygn. Ts 47/11 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.  
480 - Postanowienie z dnia 2011-10-03
Z.U. 2011 / 6B / 480
sygn. Ts 54/11 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.  
481 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 481
sygn. Ts 55/11 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
482 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 482
sygn. Ts 55/11 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.  
483 - Postanowienie z dnia 2011-09-26
Z.U. 2011 / 6B / 483
sygn. Ts 56/11 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.  
484 - Postanowienie z dnia 2011-09-26
Z.U. 2011 / 6B / 484
sygn. Ts 73/11 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.  
485 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 485
sygn. Ts 75/11 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.  
486 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 486
sygn. Ts 75/11 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.  
487 - Postanowienie z dnia 2011-09-07
Z.U. 2011 / 6B / 487
sygn. Ts 76/11 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
488 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 6B / 488
sygn. Ts 76/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
489 - Postanowienie z dnia 2011-07-06
Z.U. 2011 / 6B / 489
sygn. Ts 91/11 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.  
490 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-08
Z.U. 2011 / 6B / 490
sygn. Ts 91/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
491 - Postanowienie z dnia 2011-07-27
Z.U. 2011 / 6B / 491
sygn. Ts 102/11 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.  
492 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 492
sygn. Ts 102/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
493 - Postanowienie z dnia 2011-09-20
Z.U. 2011 / 6B / 493
sygn. Ts 108/11 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.  
494 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-29
Z.U. 2011 / 6B / 494
sygn. Ts 108/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.  
495 - Postanowienie z dnia 2011-11-03
Z.U. 2011 / 6B / 495
sygn. Ts 111/11 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.  
496 - Postanowienie z dnia 2011-07-05
Z.U. 2011 / 6B / 496
sygn. Ts 120/11 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.  
497 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-11-30
Z.U. 2011 / 6B / 497
sygn. Ts 120/11 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.  
498 - Postanowienie z dnia 2011-11-16
Z.U. 2011 / 6B / 498
sygn. Ts 124/11 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.  
499 - Postanowienie z dnia 2011-07-21
Z.U. 2011 / 6B / 499
sygn. Ts 125/11 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.  
500 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 500
sygn. Ts 125/11 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.  
501 - Postanowienie z dnia 2011-09-20
Z.U. 2011 / 6B / 501
sygn. Ts 129/11 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.  
502 - Postanowienie z dnia 2011-09-15
Z.U. 2011 / 6B / 502
sygn. Ts 133/11 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.  
503 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 503
sygn. Ts 133/11 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.  
504 - Postanowienie z dnia 2011-09-14
Z.U. 2011 / 6B / 504
sygn. Ts 147/11 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.  
505 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 505
sygn. Ts 147/11 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.  
506 - Postanowienie z dnia 2011-09-13
Z.U. 2011 / 6B / 506
sygn. Ts 148/11 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
507 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-14
Z.U. 2011 / 6B / 507
sygn. Ts 148/11 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.  
508 - Postanowienie z dnia 2011-07-26
Z.U. 2011 / 6B / 508
sygn. Ts 163/11 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
509 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2011-12-07
Z.U. 2011 / 6B / 509
sygn. Ts 163/11 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.  
510 - Postanowienie z dnia 2011-09-15
Z.U. 2011 / 6B / 510
sygn. Ts 167/11 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  
511 - Postanowienie z dnia 2011-09-26
Z.U. 2011 / 6B / 511
sygn. Ts 176/11 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.  
512 - Postanowienie z dnia 2011-09-26
Z.U. 2011 / 6B / 512
sygn. Ts 219/11 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.  


      Iloĥĉ: 113