(PDF) Pobierz 1018370 bajtów.Z.U. 2011 / 7A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
71 - Wyrok z dnia 2011-09-13
Podatek od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
Z.U. 2011 / 7A / 71
Dz.U. 2011.206.1228 z dnia 2011-09-29     ISAP     RCL
sygn. P 33/09 (DOC) Pobierz 494592 bajtów.     (PDF) Pobierz 505124 bajtów.
72 - Wyrok z dnia 2011-09-13
Poręczenie Skarbu Państwa za niespłacony kredyt (zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych)
Z.U. 2011 / 7A / 72
Dz.U. 2011.206.1227 z dnia 2011-09-29     ISAP     RCL
sygn. K 8/09 (DOC) Pobierz 192000 bajtów.     (PDF) Pobierz 278660 bajtów.
73 - Wyrok z dnia 2011-09-21
Ekstradycja obywatela polskiego
Z.U. 2011 / 7A / 73
Dz.U. 2011.217.1293 z dnia 2011-10-12     ISAP     RCL
sygn. SK 6/10 (DOC) Pobierz 733696 bajtów.     (PDF) Pobierz 510427 bajtów.


POSTANOWIENIA 

74 - Postanowienie z dnia 2011-09-05
Sprostowanie oczywistej omyłki
Z.U. 2011 / 7A / 74
sygn. P 1/10 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 116340 bajtów.
75 - Postanowienie o kosztach z dnia 2011-09-12
Z.U. 2011 / 7A / 75
sygn. SK 1/10 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 116172 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2011-09-12
Postanowienie o wyłączeniu sędziego
Z.U. 2011 / 7A / 76
sygn. SK 18/11 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 123078 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2011-09-14
Postanowienie o wyłączeniu sędziego
Z.U. 2011 / 7A / 77
sygn. SK 18/11 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 123367 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2011-09-20
Z.U. 2011 / 7A / 78
sygn. SK 9/09 (DOC) Pobierz 148992 bajtów.     (PDF) Pobierz 221811 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2011-09-21
Z.U. 2011 / 7A / 79
sygn. K 8/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 126407 bajtów.


      Ilość: 9