(PDF) Pobierz 2088099 bajtów.Z.U. 2011 / 8A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
80 - Wyrok z dnia 2011-10-11
Wyrażenie zgody na leczenie przez osobę małoletnią
Z.U. 2011 / 8A / 80
Dz.U. 2011.240.1436 z dnia 2011-11-10     ISAP     RCL
sygn. K 16/10 (DOC) Pobierz 229888 bajtów.     (PDF) Pobierz 321270 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2011-10-11
Uiszczanie opłat przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, ...na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców.
Z.U. 2011 / 8A / 81
Dz.U. 2011.240.1435 z dnia 2011-11-10     ISAP     RCL
sygn. P 18/09 (DOC) Pobierz 259072 bajtów.     (PDF) Pobierz 275239 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2011-10-18
Zasada zwrotu kosztów nauki żołnierzy zawodowych
Z.U. 2011 / 8A / 82
Dz.U. 2011.240.1437 z dnia 2011-11-10     ISAP     RCL
sygn. SK 24/09 (DOC) Pobierz 257024 bajtów.     (PDF) Pobierz 278075 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2011-10-18
Zobowiązania podatkowe (zasady naliczania odsetek za zwłokę)
Z.U. 2011 / 8A / 83
Dz.U. 2011.240.1439 z dnia 2011-11-10     ISAP     RCL
sygn. SK 2/10 (DOC) Pobierz 159232 bajtów.     (PDF) Pobierz 211737 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2011-10-18
Koszty procesu (brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego).
Z.U. 2011 / 8A / 84
Dz.U. 2011.240.1438 z dnia 2011-11-10     ISAP     RCL
sygn. SK 39/09 (DOC) Pobierz 153600 bajtów.     (PDF) Pobierz 250619 bajtów.


POSTANOWIENIA 

85 - Postanowienie z dnia 2011-10-04
Z.U. 2011 / 8A / 85
sygn. K 9/11 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 151531 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2011-10-04
(Uwaga! S 1/11 z 4.10.2011, ZU 2011/8A/87)
Z.U. 2011 / 8A / 86
sygn. P 9/11 (DOC) Pobierz 103424 bajtów.     (PDF) Pobierz 193798 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2011-10-04
Sygnalizacja w sprawie P 9/11 z dnia 4.10.2011, ZU 2011/8A/86
Z.U. 2011 / 8A / 87
sygn. S 1/11 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 138065 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2011-10-11
Z.U. 2011 / 8A / 88
sygn. P 37/10 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 197495 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2011-10-12
Z.U. 2011 / 8A / 89
sygn. P 54/11 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 126435 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2011-10-12
(Uwaga! S 2/11 z 23.11.2011, ZU 2011/9A/104)
Z.U. 2011 / 8A / 90
sygn. SK 2/11 (DOC) Pobierz 125952 bajtów.     (PDF) Pobierz 232259 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2011-10-12
Z.U. 2011 / 8A / 91
sygn. SK 22/10 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.     (PDF) Pobierz 156537 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2011-10-19
Z.U. 2011 / 8A / 92
sygn. P 42/10 (DOC) Pobierz 155136 bajtów.     (PDF) Pobierz 228009 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2011-10-25
Z.U. 2011 / 8A / 93
sygn. K 36/09 (DOC) Pobierz 208896 bajtów.     (PDF) Pobierz 276213 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2011-10-25
Z.U. 2011 / 8A / 94
sygn. P 38/10 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 124297 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2011-10-25
Z.U. 2011 / 8A / 95
sygn. P 5/11 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 183785 bajtów.


      Ilość: 16