(PDF) Pobierz 1362958 bajtów.Z.U. 2011 / 9A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2011 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
96 - Wyrok z dnia 2011-11-15
Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru
Z.U. 2011 / 9A / 96
Dz.U. 2011.254.1529 z dnia 2011-11-25     ISAP     RCL
sygn. P 29/10 (DOC) Pobierz 214016 bajtów.     (PDF) Pobierz 310137 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 2011-11-16
Wyłączenie udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Z.U. 2011 / 9A / 97
Dz.U. 2011.254.1530 z dnia 2011-11-25     ISAP     RCL
sygn. SK 45/09 (DOC) Pobierz 299520 bajtów.     (PDF) Pobierz 336995 bajtów.
98 - Wyrok z dnia 2011-11-29
Z.U. 2011 / 9A / 98
Dz.U. 2011.268.1591 z dnia 2011-12-14     ISAP     RCL
sygn. SK 15/09 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 216552 bajtów.
99 - Wyrok z dnia 2011-11-30
Zasady dopuszczenia do egzaminu notarialnego oraz formy zdawania egzaminu
Z.U. 2011 / 9A / 99
Dz.U. 2011.268.1592 z dnia 2011-12-14     ISAP     RCL
sygn. K 1/10 (DOC) Pobierz 235008 bajtów.     (PDF) Pobierz 299694 bajtów.


POSTANOWIENIA 

100 - Postanowienie z dnia 2011-11-17
Z.U. 2011 / 9A / 100
sygn. SK 37/08 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 127404 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2011-11-22
Z.U. 2011 / 9A / 101
sygn. K 16/09 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 166373 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 2011-11-22
Z.U. 2011 / 9A / 102
sygn. K 10/10 (DOC) Pobierz 97280 bajtów.     (PDF) Pobierz 158648 bajtów.
103 - Postanowienie z dnia 2011-11-22
Z.U. 2011 / 9A / 103
sygn. P 20/11 (DOC) Pobierz 157184 bajtów.     (PDF) Pobierz 257314 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 2011-11-23
Sygnalizacja w sprawie SK 2/11 z dnia 12.10.2011, ZU 2011/8A/90
Z.U. 2011 / 9A / 104
sygn. S 2/11 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 127750 bajtów.
105 - Postanowienie z dnia 2011-11-29
Z.U. 2011 / 9A / 105
sygn. K 34/09 (DOC) Pobierz 85504 bajtów.     (PDF) Pobierz 146832 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2011-11-29
Z.U. 2011 / 9A / 106
sygn. SK 5/10 (DOC) Pobierz 99840 bajtów.     (PDF) Pobierz 155790 bajtów.
107 - Postanowienie z dnia 2011-11-30
Z.U. 2011 / 9A / 107
sygn. K 21/10 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 130500 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 2011-11-30
Z.U. 2011 / 9A / 108
sygn. K 2/11 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 138398 bajtów.
109 - Postanowienie z dnia 2011-11-30
Z.U. 2011 / 9A / 109
sygn. K 26/11 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 133930 bajtów.
110 - Postanowienie z dnia 2011-11-30
Z.U. 2011 / 9A / 110
sygn. K 31/11 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 146460 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2011-11-30
Umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku
Z.U. 2011 / 9A / 111
sygn. SK 16/10 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.     (PDF) Pobierz 200655 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2011-11-30
Uchylenie postanowieni tymczasowego
Z.U. 2011 / 9A / 112
sygn. SK 16/10 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 123542 bajtów.


      Ilość: 17