(PDF) Pobierz 1790803 bajtów.Z.U. 2012 / 11A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2012 Nr 11TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
131 - Wyrok z dnia 2012-12-04
Akty prawa wewnętrznego (upoważnienie ustawowe)
Z.U. 2012 / 11A / 131
M.P. 2012..968 z dnia 2012-12-14     ISAP     RCL
sygn. U 3/11 (DOC) Pobierz 124928 bajtów.     (PDF) Pobierz 224701 bajtów.
132 - Wyrok z dnia 2012-12-10
Zasady porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą
Z.U. 2012 / 11A / 132
Dz.U. 2012..1426 z dnia 2012-12-18     ISAP     RCL
sygn. K 25/11 (DOC) Pobierz 215552 bajtów.     (PDF) Pobierz 281030 bajtów.
133 - Wyrok z dnia 2012-12-11
Prawo do obrony (obecność zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z obrońcą)
Z.U. 2012 / 11A / 133
Dz.U. 2012..1447 z dnia 2012-12-21     ISAP     RCL
sygn. K 37/11 (DOC) Pobierz 187392 bajtów.     (PDF) Pobierz 284350 bajtów.
134 - Wyrok z dnia 2012-12-12
Wynagrodzenie sędziów
Z.U. 2012 / 11A / 134
Dz.U. 2012..1510 z dnia 2012-12-28     ISAP     RCL
sygn. K 1/12 (DOC) Pobierz 523264 bajtów.     (PDF) Pobierz 532183 bajtów.
135 - Wyrok z dnia 2012-12-13
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Z.U. 2012 / 11A / 135
Dz.U. 2012..1472 z dnia 2012-12-28     ISAP     RCL
sygn. P 12/11 (DOC) Pobierz 236544 bajtów.     (PDF) Pobierz 296470 bajtów.
136 - Wyrok z dnia 2012-12-19
Waloryzacja kwotowa świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku
Z.U. 2012 / 11A / 136
Dz.U. 2012..1555 z dnia 2012-12-31     ISAP     RCL
sygn. K 9/12 (DOC) Pobierz 657920 bajtów.     (PDF) Pobierz 588605 bajtów.
137 - Wyrok z dnia 2012-12-20
Wysokość zasiłku rodzinnego
Z.U. 2012 / 11A / 137
Dz.U. 2012..1554 z dnia 2012-12-31     ISAP     RCL
sygn. K 28/11 (DOC) Pobierz 184832 bajtów.     (PDF) Pobierz 248411 bajtów.


POSTANOWIENIA 

138 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-12-04
Z.U. 2012 / 11A / 138
sygn. SK 18/10 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 115590 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2012-12-07
Z.U. 2012 / 11A / 139
sygn. P 43/10 (DOC) Pobierz 139776 bajtów.     (PDF) Pobierz 210322 bajtów.
140 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-12-11
Z.U. 2012 / 11A / 140
sygn. K 2/12 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 123292 bajtów.
141 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-12-12
Z.U. 2012 / 11A / 141
sygn. SK 29/11 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 115330 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 2012-12-17
Z.U. 2012 / 11A / 142
sygn. P 16/12 (DOC) Pobierz 141312 bajtów.     (PDF) Pobierz 243938 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2012-12-19
Z.U. 2012 / 11A / 143
sygn. K 32/11 (DOC) Pobierz 209920 bajtów.     (PDF) Pobierz 238014 bajtów.
144 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-12-19
Z.U. 2012 / 11A / 144
sygn. SK 34/09 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 116259 bajtów.


      Ilość: 14