(PDF) Pobierz 1510040 bajtów.Z.U. 2012 / 1A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2012 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2012-01-10
Z.U. 2012 / 1A / 1
Dz.U. 2012..77 z dnia 2012-01-20     ISAP     RCL
sygn. SK 25/09 (DOC) Pobierz 237056 bajtów.  
2 - Wyrok z dnia 2012-01-10
Ograniczenie w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich
Z.U. 2012 / 1A / 2
Dz.U. 2012..76 z dnia 2012-01-20     ISAP     RCL
sygn. P 19/10 (DOC) Pobierz 208384 bajtów.  
3 - Wyrok z dnia 2012-01-11
Wyłączenie w stosunku do informacji IPN o przebiegu służby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL kontroli instancyjnej przed IPN oraz skargi do sądu administracyjnego
Z.U. 2012 / 1A / 3
Dz.U. 2012..80 z dnia 2012-01-20     ISAP     RCL
sygn. K 36/09 (DOC) Pobierz 140800 bajtów.  
4 - Wyrok z dnia 2012-01-12
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowye
Z.U. 2012 / 1A / 4
M.P. 2012..20 z dnia 2012-01-20     ISAP     RCL
sygn. Kp 10/09 (DOC) Pobierz 330752 bajtów.     (PDF) Pobierz 370508 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2012-01-18
Zasady uznawania za obywatela polskiego
Z.U. 2012 / 1A / 5
Dz.U. 2012..39 z dnia 2012-01-31     ISAP     RCL
sygn. Kp 5/09 (DOC) Pobierz 379904 bajtów.  


POSTANOWIENIA 

6 - Postanowienie z dnia 2012-01-09
Z.U. 2012 / 1A / 6
sygn. SK 9/11 (DOC) Pobierz 128000 bajtów.  
7 - Postanowienie z dnia 2012-01-10
Z.U. 2012 / 1A / 7
sygn. K 8/11 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.  
8 - Postanowienie z dnia 2012-01-10
Z.U. 2012 / 1A / 8
sygn. SK 45/09 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.  
9 - Postanowienie z dnia 2012-01-18
Z.U. 2012 / 1A / 9
sygn. P 9/10 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.  
10 - Postanowienie z dnia 2012-01-18
Uwaga! Tekst wyroku wraz z uzasadnieniem opublikowano w OTK ZU nr 9/A/2011, poz. 96
Z.U. 2012 / 1A / 10
sygn. P 29/10 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.  
11 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-01-18
Z.U. 2012 / 1A / 11
sygn. SK 9/11 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.  
12 - Postanowienie z dnia 2012-01-18
Z.U. 2012 / 1A / 12
sygn. U 3/09 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.  
13 - Postanowienie z dnia 2012-01-24
Z.U. 2012 / 1A / 13
sygn. K 9/09 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.  


      Ilość: 13