(PDF) Pobierz 1701465 bajtów.Z.U. 2012 / 2A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2012 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
14 - Wyrok z dnia 2012-02-14
Zasady zawierania umów przeniesienia własności lokalu spółdzielczego. (Uwaga! S 1/12 z 14.02.2012, ZU 2012/2A/19)
Z.U. 2012 / 2A / 14
Dz.U. 2012..201 z dnia 2012-02-22     ISAP     RCL
sygn. P 17/10 (DOC) Pobierz 198144 bajtów.     (PDF) Pobierz 282430 bajtów.
15 - Wyrok z dnia 2012-02-14
Przeciwdziałanie narkomanii (pojęcie "znacznej ilości")
Z.U. 2012 / 2A / 15
Dz.U. 2012..214 z dnia 2012-02-27     ISAP     RCL
sygn. P 20/10 (DOC) Pobierz 177664 bajtów.     (PDF) Pobierz 286540 bajtów.
16 - Wyrok z dnia 2012-02-28
Zasady ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości
Z.U. 2012 / 2A / 16
Dz.U. 2012..251 z dnia 2012-03-08     ISAP     RCL
sygn. K 5/11 (DOC) Pobierz 270848 bajtów.     (PDF) Pobierz 353598 bajtów.


POSTANOWIENIA 

17 - Postanowienie z dnia 2012-02-02
Z.U. 2012 / 2A / 17
sygn. SK 14/09 (DOC) Pobierz 143360 bajtów.     (PDF) Pobierz 189195 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2012-02-13
Z.U. 2012 / 2A / 18
sygn. P 5/09 (DOC) Pobierz 102912 bajtów.     (PDF) Pobierz 164866 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2012-02-14
Sygnalizacja w sprawie P 17/10 z dnia 14.02.2012, ZU 2012/2A/14
Z.U. 2012 / 2A / 19
sygn. S 1/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 177032 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 2012-02-28
Z.U. 2012 / 2A / 20
sygn. SK 27/09 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 147220 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2012-02-28
Z.U. 2012 / 2A / 21
sygn. SK 32/10 (DOC) Pobierz 85504 bajtów.     (PDF) Pobierz 142931 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2012-02-29
Z.U. 2012 / 2A / 22
sygn. P 3/10 (DOC) Pobierz 183808 bajtów.     (PDF) Pobierz 242657 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2012-02-29
Z.U. 2012 / 2A / 23
sygn. P 22/11 (DOC) Pobierz 126464 bajtów.     (PDF) Pobierz 188989 bajtów.


      Ilość: 10