(PDF) Pobierz 1689778 bajtów.Z.U. 2012 / 2B
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2012 Nr 2
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
159 - Postanowienie z dnia 2011-08-16
Z.U. 2012 / 2B / 159
sygn. Tw 9/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 131549 bajtów.
160 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-20
Z.U. 2012 / 2B / 160
sygn. Tw 9/11 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 132389 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2012-01-16
Z.U. 2012 / 2B / 161
sygn. Tw 17/11 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 161418 bajtów.
162 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-20
Z.U. 2012 / 2B / 162
sygn. Tw 17/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 123920 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2012-01-09
Z.U. 2012 / 2B / 163
sygn. Tw 22/11 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 132862 bajtów.
164 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-20
Z.U. 2012 / 2B / 164
sygn. Tw 22/11 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 161787 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

165 - Postanowienie z dnia 2012-02-02
Z.U. 2012 / 2B / 165
sygn. Ts 90/09 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 158780 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2011-01-31
Z.U. 2012 / 2B / 166
sygn. Ts 94/09 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 124734 bajtów.
167 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-21
Z.U. 2012 / 2B / 167
sygn. Ts 94/09 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 120751 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2012-02-14
Z.U. 2012 / 2B / 168
sygn. Ts 145/09 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 130368 bajtów.
169 - Postanowienie z dnia 2012-02-29
Z.U. 2012 / 2B / 169
sygn. Ts 187/09 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 137879 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 2012-02-08
Z.U. 2012 / 2B / 170
sygn. Ts 227/09 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 131372 bajtów.
171 - Postanowienie z dnia 2012-02-02
Z.U. 2012 / 2B / 171
sygn. Ts 231/09 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 134711 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 2012-03-15
Z.U. 2012 / 2B / 172
sygn. Ts 255/09 (DOC) Pobierz 86528 bajtów.     (PDF) Pobierz 157480 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2012-02-09
Z.U. 2012 / 2B / 173
sygn. Ts 274/09 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 164838 bajtów.
174 - Postanowienie z dnia 2012-02-01
Z.U. 2012 / 2B / 174
sygn. Ts 306/09 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 134622 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 2012-02-03
Z.U. 2012 / 2B / 175
sygn. Ts 2/10 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 132633 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2012-03-08
Z.U. 2012 / 2B / 176
sygn. Ts 44/10 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 138216 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 2010-12-27
Z.U. 2012 / 2B / 177
sygn. Ts 51/10 (DOC) Pobierz 107520 bajtów.     (PDF) Pobierz 146594 bajtów.
178 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-03
Z.U. 2012 / 2B / 178
sygn. Ts 51/10 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 157572 bajtów.
179 - Postanowienie z dnia 2012-03-26
Z.U. 2012 / 2B / 179
sygn. Ts 52/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 125223 bajtów.
180 - Postanowienie z dnia 2012-02-03
Z.U. 2012 / 2B / 180
sygn. Ts 60/10 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 134290 bajtów.
181 - Postanowienie z dnia 2012-02-22
Z.U. 2012 / 2B / 181
sygn. Ts 62/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 125648 bajtów.
182 - Postanowienie z dnia 2012-02-22
Z.U. 2012 / 2B / 182
sygn. Ts 63/10 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 125918 bajtów.
183 - Postanowienie z dnia 2012-01-24
Z.U. 2012 / 2B / 183
sygn. Ts 74/10 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 129823 bajtów.
184 - Postanowienie z dnia 2012-02-14
Z.U. 2012 / 2B / 184
sygn. Ts 75/10 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 128657 bajtów.
185 - Postanowienie z dnia 2012-02-15
Z.U. 2012 / 2B / 185
sygn. Ts 93/10 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 126784 bajtów.
186 - Postanowienie z dnia 2011-12-07
Z.U. 2012 / 2B / 186
sygn. Ts 100/10 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.     (PDF) Pobierz 135329 bajtów.
187 - Postanowienie z dnia 2011-07-21
Z.U. 2012 / 2B / 187
sygn. Ts 105/10 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 158515 bajtów.
188 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-06
Z.U. 2012 / 2B / 188
sygn. Ts 105/10 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 156329 bajtów.
189 - Postanowienie z dnia 2011-12-27
Z.U. 2012 / 2B / 189
sygn. Ts 108/10 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 165369 bajtów.
190 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-16
Z.U. 2012 / 2B / 190
sygn. Ts 108/10 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 158538 bajtów.
191 - Postanowienie z dnia 2010-07-27
Z.U. 2012 / 2B / 191
sygn. Ts 113/10 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 171366 bajtów.
192 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-01
Z.U. 2012 / 2B / 192
sygn. Ts 113/10 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 122891 bajtów.
193 - Postanowienie z dnia 2012-04-10
Z.U. 2012 / 2B / 193
sygn. Ts 183/10 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 127798 bajtów.
194 - Postanowienie z dnia 2012-02-01
Z.U. 2012 / 2B / 194
sygn. Ts 192/10 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 155600 bajtów.
195 - Postanowienie z dnia 2012-01-31
Z.U. 2012 / 2B / 195
sygn. Ts 249/10 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 178783 bajtów.
196 - Postanowienie z dnia 2011-12-08
Z.U. 2012 / 2B / 196
sygn. Ts 280/10 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 148155 bajtów.
197 - Postanowienie z dnia 2012-02-03
Z.U. 2012 / 2B / 197
sygn. Ts 336/10 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 171836 bajtów.
198 - Postanowienie z dnia 2011-07-21
Z.U. 2012 / 2B / 198
sygn. Ts 343/10 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 127395 bajtów.
199 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-25
Z.U. 2012 / 2B / 199
sygn. Ts 343/10 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 155933 bajtów.
200 - Postanowienie z dnia 2012-02-07
Z.U. 2012 / 2B / 200
sygn. Ts 3/11 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 124412 bajtów.
201 - Postanowienie z dnia 2011-10-12
Z.U. 2012 / 2B / 201
sygn. Ts 15/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 128347 bajtów.
202 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-01
Z.U. 2012 / 2B / 202
sygn. Ts 15/11 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 125855 bajtów.
203 - Postanowienie z dnia 2012-02-07
Z.U. 2012 / 2B / 203
sygn. Ts 51/11 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 161108 bajtów.
204 - Postanowienie z dnia 2012-01-31
Z.U. 2012 / 2B / 204
sygn. Ts 52/11 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 129343 bajtów.
205 - Postanowienie z dnia 2011-09-15
Z.U. 2012 / 2B / 205
sygn. Ts 66/11 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 141106 bajtów.
206 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-18
Z.U. 2012 / 2B / 206
sygn. Ts 66/11 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 120282 bajtów.
207 - Postanowienie z dnia 2012-02-17
Z.U. 2012 / 2B / 207
sygn. Ts 70/11 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 124047 bajtów.
208 - Postanowienie z dnia 2011-09-20
Z.U. 2012 / 2B / 208
sygn. Ts 84/11 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 168668 bajtów.
209 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-19
Z.U. 2012 / 2B / 209
sygn. Ts 84/11 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 126951 bajtów.
210 - Postanowienie z dnia 2012-02-20
Z.U. 2012 / 2B / 210
sygn. Ts 86/11 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 133402 bajtów.
211 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-28
Z.U. 2012 / 2B / 211
sygn. Ts 86/11 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 142994 bajtów.
212 - Postanowienie z dnia 2011-10-26
Z.U. 2012 / 2B / 212
sygn. Ts 87/11 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 156023 bajtów.
213 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-19
Z.U. 2012 / 2B / 213
sygn. Ts 87/11 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 133484 bajtów.
214 - Postanowienie z dnia 2011-11-16
Z.U. 2012 / 2B / 214
sygn. Ts 89/11 (DOC) Pobierz 97792 bajtów.     (PDF) Pobierz 130199 bajtów.
215 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-06
Z.U. 2012 / 2B / 215
sygn. Ts 89/11 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 162690 bajtów.
216 - Postanowienie z dnia 2012-02-22
Z.U. 2012 / 2B / 216
sygn. Ts 103/11 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 154446 bajtów.
217 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-04
Z.U. 2012 / 2B / 217
sygn. Ts 103/11 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 122690 bajtów.
218 - Postanowienie z dnia 2012-03-09
Z.U. 2012 / 2B / 218
sygn. Ts 122/11 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 168343 bajtów.
219 - Postanowienie z dnia 2012-03-27
Z.U. 2012 / 2B / 219
sygn. Ts 132/11 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 136663 bajtów.
220 - Postanowienie z dnia 2012-03-02
Z.U. 2012 / 2B / 220
sygn. Ts 137/11 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 187854 bajtów.
221 - Postanowienie z dnia 2012-02-14
Z.U. 2012 / 2B / 221
sygn. Ts 191/11 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 136989 bajtów.
222 - Postanowienie z dnia 2012-02-07
Z.U. 2012 / 2B / 222
sygn. Ts 192/11 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 216232 bajtów.
223 - Postanowienie z dnia 2011-10-26
Z.U. 2012 / 2B / 223
sygn. Ts 198/11 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 143980 bajtów.
224 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-13
Z.U. 2012 / 2B / 224
sygn. Ts 198/11 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 133276 bajtów.
225 - Postanowienie z dnia 2011-10-26
Z.U. 2012 / 2B / 225
sygn. Ts 199/11 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 144561 bajtów.
226 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-13
Z.U. 2012 / 2B / 226
sygn. Ts 199/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 132781 bajtów.
227 - Postanowienie z dnia 2011-11-04
Z.U. 2012 / 2B / 227
sygn. Ts 201/11 (DOC) Pobierz 78848 bajtów.     (PDF) Pobierz 117653 bajtów.
228 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-20
Z.U. 2012 / 2B / 228
sygn. Ts 201/11 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 151697 bajtów.
229 - Postanowienie z dnia 2011-12-09
Z.U. 2012 / 2B / 229
sygn. Ts 211/11 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 131297 bajtów.
230 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-01
Z.U. 2012 / 2B / 230
sygn. Ts 211/11 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 197954 bajtów.
231 - Postanowienie z dnia 2011-10-21
Z.U. 2012 / 2B / 231
sygn. Ts 222/11 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 124485 bajtów.
232 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-13
Z.U. 2012 / 2B / 232
sygn. Ts 222/11 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 129278 bajtów.
233 - Postanowienie z dnia 2011-11-21
Z.U. 2012 / 2B / 233
sygn. Ts 226/11 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 138662 bajtów.
234 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-03
Z.U. 2012 / 2B / 234
sygn. Ts 226/11 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 143855 bajtów.
235 - Postanowienie z dnia 2012-01-31
Z.U. 2012 / 2B / 235
sygn. Ts 249/11 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 167237 bajtów.
236 - Postanowienie z dnia 2012-02-16
Z.U. 2012 / 2B / 236
sygn. Ts 276/11 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 142597 bajtów.
237 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-19
Z.U. 2012 / 2B / 237
sygn. Ts 276/11 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 129311 bajtów.
238 - Postanowienie z dnia 2012-01-25
Z.U. 2012 / 2B / 238
sygn. Ts 283/11 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 128452 bajtów.
239 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-25
Z.U. 2012 / 2B / 239
sygn. Ts 283/11 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 126502 bajtów.
240 - Postanowienie z dnia 2012-04-02
Z.U. 2012 / 2B / 240
sygn. Ts 293/11 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 118646 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 2012-01-17
Z.U. 2012 / 2B / 241
sygn. Ts 294/11 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 149936 bajtów.
242 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-19
Z.U. 2012 / 2B / 242
sygn. Ts 294/11 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 159089 bajtów.
243 - Postanowienie z dnia 2012-02-22
Z.U. 2012 / 2B / 243
sygn. Ts 297/11 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 122025 bajtów.
244 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-04-25
Z.U. 2012 / 2B / 244
sygn. Ts 297/11 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 129159 bajtów.
245 - Postanowienie z dnia 2012-01-30
Z.U. 2012 / 2B / 245
sygn. Ts 305/11 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 134706 bajtów.
246 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2012-03-16
Z.U. 2012 / 2B / 246
sygn. Ts 305/11 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 149946 bajtów.
247 - Postanowienie z dnia 2012-03-29
Z.U. 2012 / 2B / 247
sygn. Ts 327/11 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 165102 bajtów.
248 - Postanowienie z dnia 2012-03-06
Z.U. 2012 / 2B / 248
sygn. Ts 357/11 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 211767 bajtów.


      Iloĥĉ: 90