(PDF) Pobierz 1563159 bajtów.Z.U. 2012 / 3A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2012 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
24 - Wyrok z dnia 2012-03-06
Nałożenia na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia
Z.U. 2012 / 3A / 24
Dz.U. 2012..297 z dnia 2012-03-22     ISAP     RCL
sygn. K 15/08 (DOC) Pobierz 217088 bajtów.     (PDF) Pobierz 297300 bajtów.
25 - Wyrok z dnia 2012-03-07
Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego
Z.U. 2012 / 3A / 25
Dz.U. 2012..298 z dnia 2012-03-22     ISAP     RCL
sygn. K 3/10 (DOC) Pobierz 778240 bajtów.     (PDF) Pobierz 613492 bajtów.
26 - Wyrok z dnia 2012-03-13
Upoważnienie referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu.
Z.U. 2012 / 3A / 26
Dz.U. 2012..292 z dnia 2012-03-20     ISAP     RCL
sygn. P 39/10 (DOC) Pobierz 184320 bajtów.     (PDF) Pobierz 258618 bajtów.
27 - Wyrok z dnia 2012-03-29
Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych
Z.U. 2012 / 3A / 27
Dz.U. 2012..440 z dnia 2012-04-23     ISAP     RCL
sygn. K 27/08 (DOC) Pobierz 96256 bajtów.     (PDF) Pobierz 191411 bajtów.


POSTANOWIENIA 

28 - Postanowienie z dnia 2012-03-06
Z.U. 2012 / 3A / 28
sygn. SK 3/09 (DOC) Pobierz 136704 bajtów.     (PDF) Pobierz 240735 bajtów.
29 - Postanowienie z dnia 2012-03-07
Z.U. 2012 / 3A / 29
sygn. SK 16/11 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 125893 bajtów.
30 - Postanowienie z dnia 2012-03-07
Z.U. 2012 / 3A / 30
sygn. SK 23/11 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 136821 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2012-03-08
Z.U. 2012 / 3A / 31
sygn. P 16/11 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 132152 bajtów.
32 - Postanowienie z dnia 2012-03-13
Z.U. 2012 / 3A / 32
sygn. P 21/11 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 151765 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2012-03-14
Z.U. 2012 / 3A / 33
sygn. P 36/11 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 146435 bajtów.
34 - Postanowienie z dnia 2012-03-21
Z.U. 2012 / 3A / 34
sygn. P 3/11 (DOC) Pobierz 99328 bajtów.     (PDF) Pobierz 154107 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2012-03-22
Z.U. 2012 / 3A / 35
sygn. P 28/11 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 141458 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2012-03-27
Z.U. 2012 / 3A / 36
sygn. SK 5/12 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 114069 bajtów.


      Ilość: 13