(PDF) Pobierz 4034548 bajtów.Z.U. 2012 / 7A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2012 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
73 - Wyrok z dnia 2012-07-02
Emerytury osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę
Z.U. 2012 / 7A / 73
Dz.U. 2012..778 z dnia 2012-07-10     ISAP     RCL
sygn. P 35/10 (DOC) Pobierz 199680 bajtów.     (PDF) Pobierz 252404 bajtów.
74 - Wyrok z dnia 2012-07-03
Zarządzanie kryzysowe
Z.U. 2012 / 7A / 74
Dz.U. 2012..799 z dnia 2012-07-12     ISAP     RCL
sygn. K 22/09 (DOC) Pobierz 216064 bajtów.     (PDF) Pobierz 261592 bajtów.
75 - Wyrok z dnia 2012-07-09
Kara administracyjna dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Z.U. 2012 / 7A / 75
Dz.U. 2012..820 z dnia 2012-07-17     ISAP     RCL
sygn. P 8/10 (DOC) Pobierz 307200 bajtów.     (PDF) Pobierz 325390 bajtów.
76 - Wyrok z dnia 2012-07-09
Uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego)
Z.U. 2012 / 7A / 76
Dz.U. 2012..819 z dnia 2012-07-17     ISAP     RCL
sygn. P 59/11 (DOC) Pobierz 135168 bajtów.     (PDF) Pobierz 194696 bajtów.
77 - Wyrok z dnia 2012-07-10
Podział nieruchomości i obciążenie hipoteką
Z.U. 2012 / 7A / 77
Dz.U. 2012..827 z dnia 2012-07-19     ISAP     RCL
sygn. P 15/12 (DOC) Pobierz 203264 bajtów.     (PDF) Pobierz 303677 bajtów.
78 - Wyrok z dnia 2012-07-11
Ogrody działkowe
Z.U. 2012 / 7A / 78
Dz.U. 2012..837 z dnia 2012-07-20     ISAP     RCL
sygn. K 8/10 (DOC) Pobierz 752128 bajtów.     (PDF) Pobierz 661180 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2012-07-12
Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek
Z.U. 2012 / 7A / 79
Dz.U. 2012..841 z dnia 2012-07-23     ISAP     RCL
sygn. P 24/10 (DOC) Pobierz 322560 bajtów.     (PDF) Pobierz 287332 bajtów.
80 - Wyrok z dnia 2012-07-12
Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji
Z.U. 2012 / 7A / 80
Dz.U. 2012..835 z dnia 2012-07-20     ISAP     RCL
sygn. SK 31/10 (DOC) Pobierz 139264 bajtów.     (PDF) Pobierz 192431 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2012-07-17
Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Z.U. 2012 / 7A / 81
Dz.U. 2012..848 z dnia 2012-07-24     ISAP     RCL
sygn. P 30/11 (DOC) Pobierz 225792 bajtów.     (PDF) Pobierz 293670 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2012-07-18
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP
Z.U. 2012 / 7A / 82
Dz.U. 2012..849 z dnia 2012-07-24     ISAP     RCL
sygn. K 14/12 (DOC) Pobierz 683520 bajtów.     (PDF) Pobierz 597917 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2012-07-25
Z.U. 2012 / 7A / 83
Dz.U. 2012..867 z dnia 2012-07-31     ISAP     RCL
sygn. K 14/10 (DOC) Pobierz 678400 bajtów.     (PDF) Pobierz 612611 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2012-07-26
Przesłanki warunkujące przyznanie odszkodowania za poniesioną szkodę (uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego)
Z.U. 2012 / 7A / 84
Dz.U. 2912..887 z dnia 2012-08-03     ISAP     RCL
sygn. P 8/11 (DOC) Pobierz 188416 bajtów.     (PDF) Pobierz 280151 bajtów.
85 - Wyrok z dnia 2012-07-27
Koszty postępowania sądowego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu
Z.U. 2012 / 7A / 85
Dz.U. 2012..888 z dnia 2012-08-03     ISAP     RCL
sygn. P 8/12 (DOC) Pobierz 287232 bajtów.     (PDF) Pobierz 335455 bajtów.


POSTANOWIENIA 

86 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-04
Z.U. 2012 / 7A / 86
sygn. SK 17/09 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 117931 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2012-07-09
Z.U. 2012 / 7A / 87
sygn. SK 19/10 (DOC) Pobierz 249856 bajtów.     (PDF) Pobierz 291344 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2012-07-10
Z.U. 2012 / 7A / 88
sygn. SK 25/10 (DOC) Pobierz 173568 bajtów.     (PDF) Pobierz 214371 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2012-07-10
Z.U. 2012 / 7A / 89
sygn. SK 26/10 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 175128 bajtów.
90 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-10
Z.U. 2012 / 7A / 90
sygn. SK 24/11 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 120883 bajtów.
91 - Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-12
Z.U. 2012 / 7A / 91
sygn. SK 31/10 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 117019 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2012-07-16
Z.U. 2012 / 7A / 92
sygn. SK 13/10 (DOC) Pobierz 154624 bajtów.     (PDF) Pobierz 243726 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2012-07-25
Z.U. 2012 / 7A / 93
sygn. SK 13/12 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 173998 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2012-07-25
Z.U. 2012 / 7A / 94
sygn. SK 27/11 (DOC) Pobierz 108544 bajtów.     (PDF) Pobierz 162796 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2012-07-26
Z.U. 2012 / 7A / 95
sygn. P 17/12 (DOC) Pobierz 164864 bajtów.     (PDF) Pobierz 245869 bajtów.


      Ilość: 23