(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2013 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2013-01-08
Brak ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych
Z.U. 2013 / 1A / 1
Dz.U. 2013..87 z dnia 2013-01-18     ISAP     RCL
sygn. K 38/12 (DOC) Pobierz 141312 bajtów.     (PDF) Pobierz 226730 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2013-01-08
Przywrócenie terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia
Z.U. 2013 / 1A / 2
Dz.U. 2013..88 z dnia 2013-01-18     ISAP     RCL
sygn. K 18/10 (DOC) Pobierz 216576 bajtów.     (PDF) Pobierz 283648 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2013-01-22
Przedawnienie roszczeń
Z.U. 2013 / 1A / 3
Dz.U. 2013..140 z dnia 2013-01-30     ISAP     RCL
sygn. P 46/09 (DOC) Pobierz 185344 bajtów.     (PDF) Pobierz 264183 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2013-01-22
Wyłączenie możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości w terminie tygodniowym od doręczenia dłużnikowi protokołu z tej czynności
Z.U. 2013 / 1A / 4
Dz.U. 2013..142 z dnia 2013-01-30     ISAP     RCL
sygn. SK 18/11 (DOC) Pobierz 122368 bajtów.     (PDF) Pobierz 213510 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2013-01-29
Sądowa kontrola postępowań dyscyplinarnych wobec architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Z.U. 2013 / 1A / 5
Dz.U. 2013..164 z dnia 2013-02-04     ISAP     RCL
sygn. SK 28/11 (DOC) Pobierz 161280 bajtów.     (PDF) Pobierz 203598 bajtów.
6 - Wyrok z dnia 2013-01-29
Wysokość opłat egzekucyjnych
Z.U. 2013 / 1A / 6
Dz.U. 2013..161 z dnia 2013-02-01     ISAP     RCL
sygn. K 1/11 (DOC) Pobierz 219648 bajtów.     (PDF) Pobierz 296074 bajtów.
7 - Wyrok z dnia 2013-01-31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (obowiązek wpłaty do budżetu państwa przez miasta na prawach powiatu tzw. wpłat wyrównawczych) (Uwaga! S 1/13 z 26.02.2013, ZU 2013/2A/22)
Z.U. 2013 / 1A / 7
Dz.U. 2013..193 z dnia 2013-02-11     ISAP     RCL
sygn. K 14/11 (DOC) Pobierz 642048 bajtów.     (PDF) Pobierz 599236 bajtów.


POSTANOWIENIA 

8 - Postanowienie z dnia 2013-01-08
Z.U. 2013 / 1A / 8
sygn. P 48/11 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 241174 bajtów.
9 - Postanowienie z dnia 2013-01-08
Z.U. 2013 / 1A / 9
sygn. SK 15/10 (DOC) Pobierz 113664 bajtów.     (PDF) Pobierz 188620 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 2013-01-08
Z.U. 2013 / 1A / 10
sygn. SK 17/11 (DOC) Pobierz 95232 bajtów.     (PDF) Pobierz 167528 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2013-01-10
Z.U. 2013 / 1A / 11
sygn. K 36/11 (DOC) Pobierz 236544 bajtów.     (PDF) Pobierz 246611 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 2013-01-15
Z.U. 2013 / 1A / 12
sygn. SK 21/12 (DOC) Pobierz 142336 bajtów.     (PDF) Pobierz 219260 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2013-01-29
Z.U. 2013 / 1A / 13
sygn. SK 10/11 (DOC) Pobierz 167424 bajtów.     (PDF) Pobierz 228800 bajtów.
14 - Postanowienie o kosztach z dnia 2013-01-29
Z.U. 2013 / 1A / 14
sygn. SK 10/11 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 112978 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2013-01-29
Z.U. 2013 / 1A / 15
sygn. SK 36/12 (DOC) Pobierz 170496 bajtów.     (PDF) Pobierz 234383 bajtów.


      Ilość: 15