(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2013 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
16 - Wyrok z dnia 2013-02-12
Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej oraz nowego modelu egzaminu adwokackiego
Z.U. 2013 / 2A / 16
Dz.U. 2013..244 z dnia 2013-02-21     ISAP     RCL
sygn. K 6/12 (DOC) Pobierz 323072 bajtów.     (PDF) Pobierz 335683 bajtów.
17 - Wyrok z dnia 2013-02-19
Zasady wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczenia emerytalnego
Z.U. 2013 / 2A / 17
Dz.U. 2013..271 z dnia 2013-02-28     ISAP     RCL
sygn. P 14/11 (DOC) Pobierz 155648 bajtów.  
18 - Wyrok z dnia 2013-02-26
Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz uzyskania licencji syndyka
Z.U. 2013 / 2A / 18
Dz.U. 2013..351 z dnia 2013-03-14     ISAP     RCL
sygn. K 15/10 (DOC) Pobierz 188416 bajtów.     (PDF) Pobierz 252240 bajtów.
19 - Wyrok z dnia 2013-02-26
Postępowanie egzekucyjne (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych)
Z.U. 2013 / 2A / 19
Dz.U. 2013..350 z dnia 2013-03-14     ISAP     RCL
sygn. SK 12/11 (DOC) Pobierz 159744 bajtów.     (PDF) Pobierz 219298 bajtów.


POSTANOWIENIA 

20 - Postanowienie z dnia 2013-02-13
Z.U. 2013 / 2A / 20
sygn. P 25/10 (DOC) Pobierz 163328 bajtów.     (PDF) Pobierz 232065 bajtów.
21 - Postanowienie o kosztach z dnia 2013-02-13
Z.U. 2013 / 2A / 21
sygn. SK 28/11 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 116964 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2013-02-26
Sygnalizacja w sprawie K 14/11 z dnia 31.01.2013, ZU 2013/1A/7
Z.U. 2013 / 2A / 22
sygn. S 1/13 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 150765 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2013-02-27
Z.U. 2013 / 2A / 23
sygn. SK 47/12 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 149456 bajtów.


      Ilość: 8