(PDF) Pobierz 1431604 bajtów.Z.U. 2013 / 3B
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2013 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
217 - Postanowienie z dnia 2013-06-06
Z.U. 2013 / 3B / 217
sygn. Tw 32/12 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 165001 bajtów.
218 - Postanowienie z dnia 2013-04-23
Z.U. 2013 / 3B / 218
sygn. Tw 46/12 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.     (PDF) Pobierz 269578 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

219 - Postanowienie z dnia 2012-01-25
Z.U. 2013 / 3B / 219
sygn. Ts 65/09 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 176968 bajtów.
220 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 3B / 220
sygn. Ts 65/09 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 169748 bajtów.
221 - Postanowienie z dnia 2013-01-09
Z.U. 2013 / 3B / 221
sygn. Ts 151/10 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 161677 bajtów.
222 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-07
Z.U. 2013 / 3B / 222
sygn. Ts 151/10 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 177516 bajtów.
223 - Postanowienie z dnia 2012-07-27
Z.U. 2013 / 3B / 223
sygn. Ts 43/11 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 229810 bajtów.
224 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-14
Z.U. 2013 / 3B / 224
sygn. Ts 43/11 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 239538 bajtów.
225 - Postanowienie z dnia 2012-12-20
Z.U. 2013 / 3B / 225
sygn. Ts 61/11 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 155099 bajtów.
226 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 226
sygn. Ts 61/11 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.     (PDF) Pobierz 227360 bajtów.
227 - Postanowienie z dnia 2012-11-27
Z.U. 2013 / 3B / 227
sygn. Ts 92/11 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 238295 bajtów.
228 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 228
sygn. Ts 92/11 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 236390 bajtów.
229 - Postanowienie z dnia 2013-04-11
Z.U. 2013 / 3B / 229
sygn. Ts 106/11 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 154942 bajtów.
230 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-04
Z.U. 2013 / 3B / 230
sygn. Ts 106/11 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 154598 bajtów.
231 - Postanowienie z dnia 2012-12-06
Z.U. 2013 / 3B / 231
sygn. Ts 109/11 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 249322 bajtów.
232 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 232
sygn. Ts 109/11 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 233249 bajtów.
233 - Postanowienie z dnia 2013-02-13
Z.U. 2013 / 3B / 233
sygn. Ts 181/11 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.     (PDF) Pobierz 239467 bajtów.
234 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-04
Z.U. 2013 / 3B / 234
sygn. Ts 181/11 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 182376 bajtów.
235 - Postanowienie z dnia 2012-12-10
Z.U. 2013 / 3B / 235
sygn. Ts 232/11 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 153619 bajtów.
236 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-13
Z.U. 2013 / 3B / 236
sygn. Ts 232/11 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 178909 bajtów.
237 - Postanowienie z dnia 2013-01-23
Z.U. 2013 / 3B / 237
sygn. Ts 246/11 (DOC) Pobierz 125952 bajtów.     (PDF) Pobierz 301786 bajtów.
238 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-13
Z.U. 2013 / 3B / 238
sygn. Ts 246/11 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 239592 bajtów.
239 - Postanowienie z dnia 2013-03-07
Z.U. 2013 / 3B / 239
sygn. Ts 320/11 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 157482 bajtów.
240 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-06
Z.U. 2013 / 3B / 240
sygn. Ts 320/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 181036 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 2013-04-24
Z.U. 2013 / 3B / 241
sygn. Ts 330/11 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 236834 bajtów.
242 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-25
Z.U. 2013 / 3B / 242
sygn. Ts 330/11 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 152308 bajtów.
243 - Postanowienie z dnia 2013-01-08
Z.U. 2013 / 3B / 243
sygn. Ts 344/11 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 228348 bajtów.
244 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 244
sygn. Ts 344/11 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 181963 bajtów.
245 - Postanowienie z dnia 2013-01-03
Z.U. 2013 / 3B / 245
sygn. Ts 350/11 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 282814 bajtów.
246 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-22
Z.U. 2013 / 3B / 246
sygn. Ts 350/11 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 234813 bajtów.
247 - Postanowienie z dnia 2012-07-10
Z.U. 2013 / 3B / 247
sygn. Ts 356/11 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 237709 bajtów.
248 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-23
Z.U. 2013 / 3B / 248
sygn. Ts 356/11 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 225091 bajtów.
249 - Postanowienie z dnia 2012-11-19
Z.U. 2013 / 3B / 249
sygn. Ts 18/12 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 148008 bajtów.
250 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-06
Z.U. 2013 / 3B / 250
sygn. Ts 18/12 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 236634 bajtów.
251 - Postanowienie z dnia 2012-11-15
Z.U. 2013 / 3B / 251
sygn. Ts 86/12 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 248591 bajtów.
252 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-10
Z.U. 2013 / 3B / 252
sygn. Ts 86/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 147122 bajtów.
253 - Postanowienie z dnia 2013-02-26
Z.U. 2013 / 3B / 253
sygn. Ts 91/12 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 148195 bajtów.
254 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 3B / 254
sygn. Ts 91/12 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 146261 bajtów.
255 - Postanowienie z dnia 2013-02-08
Z.U. 2013 / 3B / 255
sygn. Ts 99/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 154664 bajtów.
256 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-12
Z.U. 2013 / 3B / 256
sygn. Ts 99/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 143806 bajtów.
257 - Postanowienie z dnia 2012-11-07
Z.U. 2013 / 3B / 257
sygn. Ts 115/12 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 235809 bajtów.
258 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-21
Z.U. 2013 / 3B / 258
sygn. Ts 115/12 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 226031 bajtów.
259 - Postanowienie z dnia 2013-02-20
Z.U. 2013 / 3B / 259
sygn. Ts 144/12 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 154522 bajtów.
260 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-05
Z.U. 2013 / 3B / 260
sygn. Ts 144/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 142727 bajtów.
261 - Postanowienie z dnia 2012-11-26
Z.U. 2013 / 3B / 261
sygn. Ts 155/12 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 167379 bajtów.
262 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-18
Z.U. 2013 / 3B / 262
sygn. Ts 155/12 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 153382 bajtów.
263 - Postanowienie z dnia 2012-10-05
Z.U. 2013 / 3B / 263
sygn. Ts 163/12 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 198684 bajtów.
264 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-19
Z.U. 2013 / 3B / 264
sygn. Ts 163/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 152924 bajtów.
265 - Postanowienie z dnia 2013-02-26
Z.U. 2013 / 3B / 265
sygn. Ts 169/12 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 166838 bajtów.
266 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-19
Z.U. 2013 / 3B / 266
sygn. Ts 169/12 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 152172 bajtów.
267 - Postanowienie z dnia 2012-10-15
Z.U. 2013 / 3B / 267
sygn. Ts 179/12 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 249891 bajtów.
268 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-12
Z.U. 2013 / 3B / 268
sygn. Ts 179/12 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 159487 bajtów.
269 - Postanowienie z dnia 2012-09-26
Z.U. 2013 / 3B / 269
sygn. Ts 186/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 234235 bajtów.
270 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-12
Z.U. 2013 / 3B / 270
sygn. Ts 186/12 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 147649 bajtów.
271 - Postanowienie z dnia 2012-10-16
Z.U. 2013 / 3B / 271
sygn. Ts 189/12 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 240665 bajtów.
272 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 3B / 272
sygn. Ts 189/12 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 151135 bajtów.
273 - Postanowienie z dnia 2013-03-13
Z.U. 2013 / 3B / 273
sygn. Ts 190/12 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 203227 bajtów.
274 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-27
Z.U. 2013 / 3B / 274
sygn. Ts 190/12 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 157311 bajtów.
275 - Postanowienie z dnia 2012-09-26
Z.U. 2013 / 3B / 275
sygn. Ts 196/12 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 275764 bajtów.
276 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 276
sygn. Ts 196/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 151780 bajtów.
277 - Postanowienie z dnia 2012-12-20
Z.U. 2013 / 3B / 277
sygn. Ts 203/12 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 229533 bajtów.
278 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 278
sygn. Ts 203/12 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 147353 bajtów.
279 - Postanowienie z dnia 2012-10-24
Z.U. 2013 / 3B / 279
sygn. Ts 207/12 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 229551 bajtów.
280 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-05
Z.U. 2013 / 3B / 280
sygn. Ts 207/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 146035 bajtów.
281 - Postanowienie z dnia 2013-04-22
Z.U. 2013 / 3B / 281
sygn. Ts 250/12 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 235662 bajtów.
282 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-19
Z.U. 2013 / 3B / 282
sygn. Ts 250/12 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 152250 bajtów.
283 - Postanowienie z dnia 2013-02-20
Z.U. 2013 / 3B / 283
sygn. Ts 278/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 228641 bajtów.
284 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 3B / 284
sygn. Ts 278/12 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 229128 bajtów.
285 - Postanowienie z dnia 2013-02-05
Z.U. 2013 / 3B / 285
sygn. Ts 308/12 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 246124 bajtów.
286 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-12
Z.U. 2013 / 3B / 286
sygn. Ts 308/12 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 158549 bajtów.
287 - Postanowienie z dnia 2013-03-12
Z.U. 2013 / 3B / 287
sygn. Ts 318/12 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 155281 bajtów.
288 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-06-19
Z.U. 2013 / 3B / 288
sygn. Ts 318/12 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 157697 bajtów.


      Iloĥĉ: 72