(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2013 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
38 - Wyrok z dnia 2013-04-23
Likwidacja ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kryteriów tworzenia ośrodków adopcyjnych, wysokości kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych
Z.U. 2013 / 4A / 38
Dz.U. 2013..548 z dnia 2013-05-10     ISAP     RCL
sygn. K 12/12 (DOC) Pobierz 180224 bajtów.     (PDF) Pobierz 242649 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 2013-04-23
Świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin; niedziałanie prawa wstecz
Z.U. 2013 / 4A / 39
Dz.U. 2013..549 z dnia 2013-05-10     ISAP     RCL
sygn. P 44/10 (DOC) Pobierz 141312 bajtów.     (PDF) Pobierz 192935 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2013-05-07
Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych
Z.U. 2013 / 4A / 40
Dz.U. 2013..585 z dnia 2013-05-21     ISAP     RCL
sygn. SK 11/11 (DOC) Pobierz 195584 bajtów.     (PDF) Pobierz 273710 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2013-05-14
Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Z.U. 2013 / 4A / 41
Dz.U. 2013..652 z dnia 2013-06-06     ISAP     RCL
sygn. P 27/12 (DOC) Pobierz 163840 bajtów.     (PDF) Pobierz 298064 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2013-05-22
Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia do pracy i prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Z.U. 2013 / 4A / 42
Dz.U. 2013..653 z dnia 2013-06-06     ISAP     RCL
sygn. P 46/11 (DOC) Pobierz 413184 bajtów.     (PDF) Pobierz 471923 bajtów.


POSTANOWIENIA 

43 - Postanowienie z dnia 2013-04-09
Z.U. 2013 / 4A / 43
sygn. K 20/12 (DOC) Pobierz 92160 bajtów.     (PDF) Pobierz 168156 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2013-04-11
Z.U. 2013 / 4A / 44
sygn. K 13/10 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 131042 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2013-04-23
Z.U. 2013 / 4A / 45
sygn. SK 13/13 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 123991 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2013-05-07
Z.U. 2013 / 4A / 46
sygn. SK 31/12 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 193966 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2013-05-07
Z.U. 2013 / 4A / 47
sygn. U 8/12 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 139651 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 4A / 48
sygn. K 7/13 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 137355 bajtów.
49 - Postanowienie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 4A / 49
sygn. U 2/13 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 125837 bajtów.
50 - Postanowienie z dnia 2013-05-14
Z.U. 2013 / 4A / 50
sygn. SK 19/11 (DOC) Pobierz 108032 bajtów.     (PDF) Pobierz 202398 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 4A / 51
sygn. P 42/12 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 124988 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2013-05-21
Z.U. 2013 / 4A / 52
sygn. K 11/13 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 159098 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2013-05-22
Z.U. 2013 / 4A / 53
sygn. P 37/12 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 156125 bajtów.
54 - Postanowienie z dnia 2013-05-22
Z.U. 2013 / 4A / 54
sygn. U 4/11 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 143613 bajtów.


      Ilość: 17