(PDF) Pobierz 1894829 bajtów.Z.U. 2013 / 5B
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2013 Nr 5
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

450 - Postanowienie z dnia 2012-11-19
Z.U. 2013 / 5B / 450
sygn. Ts 237/11 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 298282 bajtów.
451 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 451
sygn. Ts 237/11 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 239395 bajtów.
452 - Postanowienie z dnia 2013-06-05
Z.U. 2013 / 5B / 452
sygn. Ts 240/11 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 168208 bajtów.
453 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2013 / 5B / 453
sygn. Ts 240/11 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 212902 bajtów.
454 - Postanowienie z dnia 2013-07-18
Z.U. 2013 / 5B / 454
sygn. Ts 281/11 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 168268 bajtów.
455 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-24
Z.U. 2013 / 5B / 455
sygn. Ts 281/11 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 212359 bajtów.
456 - Postanowienie z dnia 2013-02-19
Z.U. 2013 / 5B / 456
sygn. Ts 340/11 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 153690 bajtów.
457 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-30
Z.U. 2013 / 5B / 457
sygn. Ts 340/11 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 150062 bajtów.
458 - Postanowienie z dnia 2012-04-12
Z.U. 2013 / 5B / 458
sygn. Ts 1/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 146629 bajtów.
459 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-23
Z.U. 2013 / 5B / 459
sygn. Ts 1/12 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 152102 bajtów.
460 - Postanowienie z dnia 2013-07-29
Z.U. 2013 / 5B / 460
sygn. Ts 21/12 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 151022 bajtów.
461 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 461
sygn. Ts 21/12 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 182714 bajtów.
462 - Postanowienie z dnia 2013-06-18
Z.U. 2013 / 5B / 462
sygn. Ts 25/12 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 230712 bajtów.
463 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-26
Z.U. 2013 / 5B / 463
sygn. Ts 25/12 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 152657 bajtów.
464 - Postanowienie z dnia 2013-03-18
Z.U. 2013 / 5B / 464
sygn. Ts 27/12 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 289219 bajtów.
465 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 465
sygn. Ts 27/12 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 231729 bajtów.
466 - Postanowienie z dnia 2013-03-18
Z.U. 2013 / 5B / 466
sygn. Ts 28/12 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 287700 bajtów.
467 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 467
sygn. Ts 28/12 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 234040 bajtów.
468 - Postanowienie z dnia 2013-06-24
Z.U. 2013 / 5B / 468
sygn. Ts 51/12 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 145436 bajtów.
469 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 469
sygn. Ts 51/12 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 228845 bajtów.
470 - Postanowienie z dnia 2013-04-22
Z.U. 2013 / 5B / 470
sygn. Ts 53/12 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 304572 bajtów.
471 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 471
sygn. Ts 53/12 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 248485 bajtów.
472 - Postanowienie z dnia 2013-01-02
Z.U. 2013 / 5B / 472
sygn. Ts 59/12 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 230446 bajtów.
473 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-10
Z.U. 2013 / 5B / 473
sygn. Ts 59/12 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 179278 bajtów.
474 - Postanowienie z dnia 2013-04-22
Z.U. 2013 / 5B / 474
sygn. Ts 72/12 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 162140 bajtów.
475 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-08
Z.U. 2013 / 5B / 475
sygn. Ts 72/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 241140 bajtów.
476 - Postanowienie z dnia 2013-02-13
Z.U. 2013 / 5B / 476
sygn. Ts 109/12 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 229149 bajtów.
477 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2013 / 5B / 477
sygn. Ts 109/12 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 148057 bajtów.
478 - Postanowienie z dnia 2013-06-06
Z.U. 2013 / 5B / 478
sygn. Ts 126/12 (DOC) Pobierz 117760 bajtów.     (PDF) Pobierz 218274 bajtów.
479 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-28
Z.U. 2013 / 5B / 479
sygn. Ts 126/12 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 156288 bajtów.
480 - Postanowienie z dnia 2013-02-06
Z.U. 2013 / 5B / 480
sygn. Ts 143/12 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 233540 bajtów.
481 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2013 / 5B / 481
sygn. Ts 143/12 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 148351 bajtów.
482 - Postanowienie z dnia 2013-02-21
Z.U. 2013 / 5B / 482
sygn. Ts 148/12 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 143585 bajtów.
483 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2013 / 5B / 483
sygn. Ts 148/12 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 144039 bajtów.
484 - Postanowienie z dnia 2013-04-23
Z.U. 2013 / 5B / 484
sygn. Ts 154/12 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 174627 bajtów.
485 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2013 / 5B / 485
sygn. Ts 154/12 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 256436 bajtów.
486 - Postanowienie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 5B / 486
sygn. Ts 166/12 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 183471 bajtów.
487 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2013 / 5B / 487
sygn. Ts 166/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 238838 bajtów.
488 - Postanowienie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 5B / 488
sygn. Ts 167/12 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 184555 bajtów.
489 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2013 / 5B / 489
sygn. Ts 167/12 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 237900 bajtów.
490 - Postanowienie z dnia 2013-06-19
Z.U. 2013 / 5B / 490
sygn. Ts 168/12 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 285434 bajtów.
491 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2013 / 5B / 491
sygn. Ts 168/12 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 187360 bajtów.
492 - Postanowienie z dnia 2013-05-15
Z.U. 2013 / 5B / 492
sygn. Ts 170/12 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 183282 bajtów.
493 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2013 / 5B / 493
sygn. Ts 170/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 236713 bajtów.
494 - Postanowienie z dnia 2013-06-06
Z.U. 2013 / 5B / 494
sygn. Ts 173/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.  
495 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-08
Z.U. 2013 / 5B / 495
sygn. Ts 173/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 155776 bajtów.
496 - Postanowienie z dnia 2013-05-16
Z.U. 2013 / 5B / 496
sygn. Ts 205/12 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 157893 bajtów.
497 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-25
Z.U. 2013 / 5B / 497
sygn. Ts 205/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 156740 bajtów.
498 - Postanowienie z dnia 2013-05-14
Z.U. 2013 / 5B / 498
sygn. Ts 216/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 231544 bajtów.
499 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2013 / 5B / 499
sygn. Ts 216/12 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 153261 bajtów.
500 - Postanowienie z dnia 2013-06-18
Z.U. 2013 / 5B / 500
sygn. Ts 223/12 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 159545 bajtów.
501 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-02
Z.U. 2013 / 5B / 501
sygn. Ts 223/12 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 154469 bajtów.
502 - Postanowienie z dnia 2013-08-01
Z.U. 2013 / 5B / 502
sygn. Ts 227/12 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 147423 bajtów.
503 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-22
Z.U. 2013 / 5B / 503
sygn. Ts 227/12 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 203884 bajtów.
504 - Postanowienie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 5B / 504
sygn. Ts 235/12 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 234476 bajtów.
505 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 505
sygn. Ts 235/12 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 235057 bajtów.
506 - Postanowienie z dnia 2013-03-05
Z.U. 2013 / 5B / 506
sygn. Ts 237/12 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 229471 bajtów.
507 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-08
Z.U. 2013 / 5B / 507
sygn. Ts 237/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 228706 bajtów.
508 - Postanowienie z dnia 2013-04-26
Z.U. 2013 / 5B / 508
sygn. Ts 238/12 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 149898 bajtów.
509 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-30
Z.U. 2013 / 5B / 509
sygn. Ts 238/12 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 146935 bajtów.
510 - Postanowienie z dnia 2013-06-12
Z.U. 2013 / 5B / 510
sygn. Ts 239/12 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 238901 bajtów.
511 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-04
Z.U. 2013 / 5B / 511
sygn. Ts 239/12 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 230980 bajtów.
512 - Postanowienie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 5B / 512
sygn. Ts 251/12 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 230816 bajtów.
513 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-11
Z.U. 2013 / 5B / 513
sygn. Ts 251/12 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 223555 bajtów.
514 - Postanowienie z dnia 2013-03-27
Z.U. 2013 / 5B / 514
sygn. Ts 256/12 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 159165 bajtów.
515 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 515
sygn. Ts 256/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 151682 bajtów.
516 - Postanowienie z dnia 2013-03-27
Z.U. 2013 / 5B / 516
sygn. Ts 257/12 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 158792 bajtów.
517 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 517
sygn. Ts 257/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 151676 bajtów.
518 - Postanowienie z dnia 2013-05-14
Z.U. 2013 / 5B / 518
sygn. Ts 264/12 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 229763 bajtów.
519 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-25
Z.U. 2013 / 5B / 519
sygn. Ts 264/12 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 223541 bajtów.
520 - Postanowienie z dnia 2013-07-16
Z.U. 2013 / 5B / 520
sygn. Ts 274/12 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 237420 bajtów.
521 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-23
Z.U. 2013 / 5B / 521
sygn. Ts 274/12 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 200627 bajtów.
522 - Postanowienie z dnia 2013-04-11
Z.U. 2013 / 5B / 522
sygn. Ts 275/12 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 155910 bajtów.
523 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-26
Z.U. 2013 / 5B / 523
sygn. Ts 275/12 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 183294 bajtów.
524 - Postanowienie z dnia 2013-03-22
Z.U. 2013 / 5B / 524
sygn. Ts 276/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 158566 bajtów.
525 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 525
sygn. Ts 276/12 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 152053 bajtów.
526 - Postanowienie z dnia 2013-03-21
Z.U. 2013 / 5B / 526
sygn. Ts 282/12 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 158393 bajtów.
527 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 527
sygn. Ts 282/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 151761 bajtów.
528 - Postanowienie z dnia 2013-03-21
Z.U. 2013 / 5B / 528
sygn. Ts 283/12 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 156897 bajtów.
529 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 529
sygn. Ts 283/12 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 152350 bajtów.
530 - Postanowienie z dnia 2013-03-21
Z.U. 2013 / 5B / 530
sygn. Ts 284/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 159646 bajtów.
531 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 531
sygn. Ts 284/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 151810 bajtów.
532 - Postanowienie z dnia 2013-03-12
Z.U. 2013 / 5B / 532
sygn. Ts 288/12 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 152194 bajtów.
533 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-30
Z.U. 2013 / 5B / 533
sygn. Ts 288/12 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 172906 bajtów.
534 - Postanowienie z dnia 2013-02-26
Z.U. 2013 / 5B / 534
sygn. Ts 295/12 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 152065 bajtów.
535 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-10
Z.U. 2013 / 5B / 535
sygn. Ts 295/12 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 144091 bajtów.
536 - Postanowienie z dnia 2013-03-25
Z.U. 2013 / 5B / 536
sygn. Ts 301/12 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 159635 bajtów.
537 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-11
Z.U. 2013 / 5B / 537
sygn. Ts 301/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 151312 bajtów.
538 - Postanowienie z dnia 2013-05-16
Z.U. 2013 / 5B / 538
sygn. Ts 302/12 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 216180 bajtów.
539 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-23
Z.U. 2013 / 5B / 539
sygn. Ts 302/12 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 303077 bajtów.
540 - Postanowienie z dnia 2013-04-11
Z.U. 2013 / 5B / 540
sygn. Ts 304/12 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 150342 bajtów.
541 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-17
Z.U. 2013 / 5B / 541
sygn. Ts 304/12 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 149881 bajtów.
542 - Postanowienie z dnia 2013-06-17
Z.U. 2013 / 5B / 542
sygn. Ts 310/12 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 146468 bajtów.
543 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-22
Z.U. 2013 / 5B / 543
sygn. Ts 310/12 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 222816 bajtów.
544 - Postanowienie z dnia 2013-05-08
Z.U. 2013 / 5B / 544
sygn. Ts 10/13 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 230185 bajtów.
545 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2013 / 5B / 545
sygn. Ts 10/13 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 147017 bajtów.
546 - Postanowienie z dnia 2013-07-01
Z.U. 2013 / 5B / 546
sygn. Ts 32/13 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 198482 bajtów.
547 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-10-09
Z.U. 2013 / 5B / 547
sygn. Ts 32/13 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 165163 bajtów.
548 - Postanowienie z dnia 2013-06-18
Z.U. 2013 / 5B / 548
sygn. Ts 103/13 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 238849 bajtów.
549 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2013-09-24
Z.U. 2013 / 5B / 549
sygn. Ts 103/13 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 238940 bajtów.


      Iloĥĉ: 100