(PDF) Pobierz 2866323 bajtów.Z.U. 2013 / 6A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2013 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
73 - Wyrok z dnia 2013-07-03
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry
Z.U. 2013 / 6A / 73
Dz.U. 2013..842 z dnia 2013-07-26     ISAP     RCL
sygn. P 49/11 (DOC) Pobierz 129024 bajtów.     (PDF) Pobierz 211067 bajtów.
74 - Wyrok z dnia 2013-07-04
Możliwość korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym
Z.U. 2013 / 6A / 74
Dz.U. 2013..857 z dnia 2013-07-30     ISAP     RCL
sygn. P 7/10 (DOC) Pobierz 145408 bajtów.     (PDF) Pobierz 223403 bajtów.
75 - Wyrok z dnia 2013-07-11
Zasady ustalania wymiaru emerytury
Z.U. 2013 / 6A / 75
Dz.U. 2013..858 z dnia 2013-07-30     ISAP     RCL
sygn. SK 16/12 (DOC) Pobierz 312320 bajtów.     (PDF) Pobierz 484037 bajtów.
76 - Wyrok z dnia 2013-07-15
Uchwalenie w trybie pilnym ustawy podwyższającej składki na ubezpieczenie rentowe w części opłacanej przez pracodawcę
Z.U. 2013 / 6A / 76
Dz.U. 2013..902 z dnia 2013-08-08     ISAP     RCL
sygn. K 7/12 (DOC) Pobierz 482816 bajtów.     (PDF) Pobierz 625822 bajtów.
77 - Wyrok z dnia 2013-07-16
Obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego
Z.U. 2013 / 6A / 77
Dz.U. 2013..903 z dnia 2013-08-08     ISAP     RCL
sygn. K 13/10 (DOC) Pobierz 208384 bajtów.     (PDF) Pobierz 338903 bajtów.
78 - Wyrok z dnia 2013-07-16
Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
Z.U. 2013 / 6A / 78
Dz.U. 2013..904 z dnia 2013-08-08     ISAP     RCL
sygn. P 53/11 (DOC) Pobierz 151552 bajtów.     (PDF) Pobierz 283478 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2013-07-17
Obligatoryjne wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne
Z.U. 2013 / 6A / 79
Dz.U. 2013..905 z dnia 2013-08-08     ISAP     RCL
sygn. SK 9/10 (DOC) Pobierz 285696 bajtów.     (PDF) Pobierz 507736 bajtów.
80 - Wyrok z dnia 2013-07-18
Zasady opodatkowania dochodu niezgłoszonego przez podatnika
Z.U. 2013 / 6A / 80
Dz.U. 2013..985 z dnia 2013-08-27     ISAP     RCL
sygn. SK 18/09 (DOC) Pobierz 756736 bajtów.     (PDF) Pobierz 761400 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2013-07-23
Retroaktywność działania prawa w sytuacji nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego
Z.U. 2013 / 6A / 81
Dz.U. 2013..928 z dnia 2013-08-13     ISAP     RCL
sygn. P 36/12 (DOC) Pobierz 129024 bajtów.     (PDF) Pobierz 280668 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2013-07-23
Gry hazardowe na automatach o niskich wygranych
Z.U. 2013 / 6A / 82
Dz.U. 2013..1002 z dnia 2013-08-30     ISAP     RCL
sygn. P 4/11 (DOC) Pobierz 161792 bajtów.     (PDF) Pobierz 233757 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2013-07-24
Stosowanie przymusu bezpośredniego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Z.U. 2013 / 6A / 83
M.P. 2013..690 z dnia 2013-08-30     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/13 (DOC) Pobierz 219136 bajtów.     (PDF) Pobierz 510041 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2013-07-25
Państwowa Komisja Akredytacyjna
Z.U. 2013 / 6A / 84
Dz.U. 2013..1005 z dnia 2013-08-13     ISAP     RCL
sygn. SK 61/12 (DOC) Pobierz 232448 bajtów.     (PDF) Pobierz 339729 bajtów.
85 - Wyrok z dnia 2013-07-25
Zachowek
Z.U. 2013 / 6A / 85
Dz.U. 2013..1003 z dnia 2013-08-30     ISAP     RCL
sygn. P 56/11 (DOC) Pobierz 353280 bajtów.     (PDF) Pobierz 701614 bajtów.
86 - Wyrok z dnia 2013-07-25
Ustanie przyczyn uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
Z.U. 2013 / 6A / 86
Dz.U. 2013..1004 z dnia 2013-08-30     ISAP     RCL
sygn. SK 17/12 (DOC) Pobierz 265216 bajtów.     (PDF) Pobierz 444705 bajtów.
87 - Wyrok z dnia 2013-07-29
Przymusowa sprzedaż lokalu w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą należnych opłat
Z.U. 2013 / 6A / 87
Dz.U. 2013..1006 z dnia 2013-08-30     ISAP     RCL
sygn. SK 12/12 (DOC) Pobierz 265216 bajtów.     (PDF) Pobierz 440369 bajtów.
88 - Wyrok z dnia 2013-07-30
Ograniczenie wykonywania zawodu fizyka medycznego
Z.U. 2013 / 6A / 88
Dz.U. 2013..1023 z dnia 2013-09-05     ISAP     RCL
sygn. U 5/12 (DOC) Pobierz 133632 bajtów.     (PDF) Pobierz 307323 bajtów.


POSTANOWIENIA 

89 - Postanowienie z dnia 2013-03-29
Sygnalizacja w sprawie Ts 309/11 z dnia 29.03.2013, ZU 2013/../..
Z.U. 2013 / 6A / 89
sygn. S 2/13 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 227179 bajtów.
90 - Postanowienie o kosztach z dnia 2013-07-04
Z.U. 2013 / 6A / 90
sygn. SK 46/12 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 141755 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2013-07-08
Z.U. 2013 / 6A / 91
sygn. P 11/11 (DOC) Pobierz 150528 bajtów.     (PDF) Pobierz 277101 bajtów.
92 - Postanowienie o kosztach z dnia 2013-07-11
Z.U. 2013 / 6A / 92
sygn. SK 16/12 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 140088 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2013-07-24
Sprostowanie oczywistej omyłki
Z.U. 2013 / 6A / 93
sygn. P 8/11 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 134541 bajtów.


      Ilość: 21