(PDF) Pobierz 1192954 bajtów.Z.U. 2013 / 9A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2013 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
133 - Wyrok z dnia 2013-12-03
Wpis do ewidencji producentów i nadawanie numeru identyfikacyjnego rolnikom pozostającym w związku małżeńskim
Z.U. 2013 / 9A / 133
Dz.U. 2013..1537 z dnia 2013-12-13     ISAP     RCL
sygn. P 40/12 (DOC) Pobierz 240128 bajtów.  
134 - Wyrok z dnia 2013-12-05
Świadczenie pielęgnacyjne
Z.U. 2013 / 9A / 134
Dz.U. 2013..1557 z dnia 2013-12-16     ISAP     RCL
sygn. K 27/13 (DOC) Pobierz 235520 bajtów.  
135 - Wyrok z dnia 2013-12-10
Finansowanie niepublicznych szkół wyższych; dotacje
Z.U. 2013 / 9A / 135
Dz.U. 2013..1588 z dnia 2013-12-18     ISAP     RCL
sygn. K 16/13 (DOC) Pobierz 221696 bajtów.  
136 - Wyrok z dnia 2013-12-10
Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji, strażaka z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
Z.U. 2013 / 9A / 136
Dz.U. 2013..1612 z dnia 2013-12-20     ISAP     RCL
sygn. U 5/13 (DOC) Pobierz 187392 bajtów.  
137 - Wyrok z dnia 2013-12-12
Z.U. 2013 / 9A / 137
Dz.U. 2014..37 z dnia 2014-01-09     ISAP     RCL
sygn. K 5/13 (DOC) Pobierz 182272 bajtów.  
138 - Wyrok z dnia 2013-12-17
Waloryzacja świadczeń emerytalnych służb mundurowych.
Z.U. 2013 / 9A / 138
Dz.U. 2014..38 z dnia 2014-01-09     ISAP     RCL
sygn. SK 29/12 (DOC) Pobierz 159232 bajtów.  
139 - Wyrok z dnia 2013-12-18
Przesłanki, w oparciu o które możliwe jest odebranie broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni; postępowanie karne
Z.U. 2013 / 9A / 139
Dz.U. 2013..39 z dnia 2014-01-09     ISAP     RCL
sygn. P 43/12 (DOC) Pobierz 176640 bajtów.  


POSTANOWIENIA 

140 - Postanowienie z dnia 2013-12-04
Z.U. 2013 / 9A / 140
sygn. P 38/13 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.  
141 - Postanowienie z dnia 2013-12-11
Z.U. 2013 / 9A / 141
sygn. P 16/10 (DOC) Pobierz 78848 bajtów.  
142 - Postanowienie z dnia 2013-12-11
Z.U. 2013 / 9A / 142
sygn. P 23/11 (DOC) Pobierz 78848 bajtów.  
143 - Postanowienie z dnia 2013-12-17
Z.U. 2013 / 9A / 143
sygn. SK 43/12 (DOC) Pobierz 130560 bajtów.  
144 - Postanowienie z dnia 2013-12-17
Z.U. 2013 / 9A / 144
sygn. SK 59/12 (DOC) Pobierz 155136 bajtów.  


      Ilość: 12