O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
110 - Wyrok z dnia 2014-11-04
Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju
Z.U. 2014 / 10A / 110
Dz.U. 2014..1567 z dnia 2014-11-13     ISAP     RCL
sygn. U 4/14 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.  
111 - Wyrok z dnia 2014-11-04
Przeciwdziałanie narkomanii; prawo do decydowania o ochronie własnego życia i zdrowia (Uwaga! S 3/15 z 17.03.2015, ZU 2015/3A/39)
Z.U. 2014 / 10A / 111
Dz.U. 2014..1568 z dnia 2014-11-13     ISAP     RCL
sygn. SK 55/13 (DOC) Pobierz 363008 bajtów.  
112 - Wyrok z dnia 2014-11-18
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego; świadczenia pielęgnacyjne na dziecko
Z.U. 2014 / 10A / 112
Dz.U. 2014..1652 z dnia 2014-11-26     ISAP     RCL
sygn. SK 7/11 (DOC) Pobierz 241152 bajtów.  
113 - Wyrok z dnia 2014-11-18
Zasady należytej legislacji
Z.U. 2014 / 10A / 113
Dz.U. 2014..1663 z dnia 2014-11-27     ISAP     RCL
sygn. K 23/12 (DOC) Pobierz 452096 bajtów.  
114 - Wyrok z dnia 2014-11-25
Areszt tymczasowy; wyłączenie możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą
Z.U. 2014 / 10A / 114
Dz.U. 2014..1707 z dnia 2014-12-03     ISAP     RCL
sygn. K 54/13 (DOC) Pobierz 159232 bajtów.  


POSTANOWIENIA 

115 - Postanowienie z dnia 2014-11-19
Z.U. 2014 / 10A / 115
sygn. P 15/13 (DOC) Pobierz 183808 bajtów.  


      Ilość: 6