(PDF) Pobierz 1075688 bajtów.Z.U. 2014 / 1A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2014-01-14
Zamówienia publiczne; wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
Z.U. 2014 / 1A / 1
Dz.U. 2014..106 z dnia 2014-01-22     ISAP     RCL
sygn. SK 25/11 (DOC) Pobierz 268800 bajtów.     (PDF) Pobierz 253639 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2014-01-21
Zasady ustanowienia kuratora celem wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem (Uwaga! S 2/14 z 11.02.2014, ZU 2014/2A/19)
Z.U. 2014 / 1A / 2
Dz.U. 2014..135 z dnia 2014-01-29     ISAP     RCL
sygn. SK 5/12 (DOC) Pobierz 329728 bajtów.     (PDF) Pobierz 380252 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2014-01-21
Prawo pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe
Z.U. 2014 / 1A / 3
Dz.U. 2014..136 z dnia 2014-01-29     ISAP     RCL
sygn. P 26/12 (DOC) Pobierz 184320 bajtów.     (PDF) Pobierz 199607 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2014-01-23
Pozbawienie osób niepełnosprawnych możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Uwaga! S 1/14 z 11.02.2014, ZU 2014/2A/18)
Z.U. 2014 / 1A / 4
Dz.U. 2014..172 z dnia 2014-02-05     ISAP     RCL
sygn. K 51/12 (DOC) Pobierz 308736 bajtów.     (PDF) Pobierz 336610 bajtów.


POSTANOWIENIA 

5 - Postanowienie z dnia 2014-01-08
Z.U. 2014 / 1A / 5
sygn. P 4/13 (DOC) Pobierz 135680 bajtów.     (PDF) Pobierz 120659 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2014-01-14
Z.U. 2014 / 1A / 6
sygn. P 12/12 (DOC) Pobierz 153088 bajtów.     (PDF) Pobierz 174062 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 2014-01-14
Z.U. 2014 / 1A / 7
sygn. SK 54/12 (DOC) Pobierz 140288 bajtów.     (PDF) Pobierz 147794 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 2014-01-29
Z.U. 2014 / 1A / 8
sygn. SK 9/12 (DOC) Pobierz 188928 bajtów.     (PDF) Pobierz 185446 bajtów.


      Ilość: 8