(PDF) Pobierz 1967762 bajtów.Z.U. 2014 / 2A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
9 - Wyrok z dnia 2014-02-11
Podatek akcyzowy; wyroby energetyczne.
Z.U. 2014 / 2A / 9
Dz.U. 2014..235 z dnia 2014-02-24     ISAP     RCL
sygn. P 24/12 (DOC) Pobierz 268800 bajtów.     (PDF) Pobierz 307760 bajtów.
10 - Wyrok z dnia 2014-02-12
Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
Z.U. 2014 / 2A / 10
Dz.U. 2014..236 z dnia 2014-02-24     ISAP     RCL
sygn. K 23/10 (DOC) Pobierz 429568 bajtów.     (PDF) Pobierz 431163 bajtów.
11 - Wyrok z dnia 2014-02-18
Koncesja na rozpowszechnianie programów telewizyjnych
Z.U. 2014 / 2A / 11
Dz.U. 2014..244 z dnia 2014-02-26     ISAP     RCL
sygn. K 29/12 (DOC) Pobierz 349184 bajtów.     (PDF) Pobierz 416489 bajtów.
12 - Wyrok z dnia 2014-02-18
Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Z.U. 2014 / 2A / 12
Dz.U. 2014..245 z dnia 2014-02-26     ISAP     RCL
sygn. U 2/12 (DOC) Pobierz 257024 bajtów.     (PDF) Pobierz 287286 bajtów.
13 - Wyrok z dnia 2014-02-25
Wolność słowa; wolność badań naukowych; nieprecyzyjność zwrotów "nawołuje do nienawiści" oraz "inny totalitarny ustrój państwa"
Z.U. 2014 / 2A / 13
Dz.U. 2014..268 z dnia 2014-03-04     ISAP     RCL
sygn. SK 65/12 (DOC) Pobierz 222720 bajtów.     (PDF) Pobierz 244082 bajtów.
14 - Wyrok z dnia 2014-02-25
Zasiłek chorobowy; utrata prawa do zasiłku
Z.U. 2014 / 2A / 14
Dz.U. 2014..267 z dnia 2014-03-04     ISAP     RCL
sygn. SK 18/13 (DOC) Pobierz 157696 bajtów.     (PDF) Pobierz 201319 bajtów.
15 - Wyrok z dnia 2014-02-26
Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności
Z.U. 2014 / 2A / 15
Dz.U. 2014..287 z dnia 2014-03-07     ISAP     RCL
sygn. K 22/10 (DOC) Pobierz 105472 bajtów.     (PDF) Pobierz 110726 bajtów.
16 - Wyrok z dnia 2014-02-27
Wolność działalności gospodarczej
Z.U. 2014 / 2A / 16
Dz.U. 2014..288 z dnia 2014-03-07     ISAP     RCL
sygn. P 31/13 (DOC) Pobierz 292352 bajtów.     (PDF) Pobierz 370508 bajtów.


POSTANOWIENIA 

17 - Postanowienie z dnia 2014-02-11
Z.U. 2014 / 2A / 17
sygn. P 50/11 (DOC) Pobierz 159232 bajtów.     (PDF) Pobierz 158353 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2014-02-11
Sygnalizacja w sprawie K 51/12 z dnia 23.01.2014, ZU 2014/1A/4
Z.U. 2014 / 2A / 18
sygn. S 1/14 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 67385 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2014-02-11
Sygnalizacja w sprawie SK 5/12 z dnia 21.01.2014, ZU 2014/1A/2
Z.U. 2014 / 2A / 19
sygn. S 2/14 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 88454 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 2014-02-12
Z.U. 2014 / 2A / 20
sygn. K 10/13 (DOC) Pobierz 104448 bajtów.     (PDF) Pobierz 115199 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2014-02-18
Z.U. 2014 / 2A / 21
sygn. P 41/12 (DOC) Pobierz 203264 bajtów.     (PDF) Pobierz 183736 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2014-02-18
Z.U. 2014 / 2A / 22
sygn. SK 45/12 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 105968 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2014-02-19
Z.U. 2014 / 2A / 23
sygn. P 25/11 (DOC) Pobierz 196096 bajtów.     (PDF) Pobierz 175996 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2014-02-19
Z.U. 2014 / 2A / 24
sygn. SK 52/13 (DOC) Pobierz 96768 bajtów.     (PDF) Pobierz 68779 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2014-02-26
Z.U. 2014 / 2A / 25
sygn. K 52/12 (DOC) Pobierz 270848 bajtów.     (PDF) Pobierz 274696 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2014-02-26
Z.U. 2014 / 2A / 26
sygn. P 44/11 (DOC) Pobierz 152064 bajtów.     (PDF) Pobierz 98558 bajtów.
27 - Postanowienie z dnia 2014-02-26
Z.U. 2014 / 2A / 27
sygn. SK 2/13 (DOC) Pobierz 119808 bajtów.     (PDF) Pobierz 80646 bajtów.


      Ilość: 19