(PDF) Pobierz 1365523 bajtów.Z.U. 2014 / 3A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
28 - Wyrok z dnia 2014-03-04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego; autostrady płatne. Janosikowe.
Z.U. 2014 / 3A / 28
Dz.U. 2014..348 z dnia 2014-03-19     ISAP     RCL
sygn. K 13/11 (DOC) Pobierz 635392 bajtów.     (PDF) Pobierz 677470 bajtów.
29 - Wyrok z dnia 2014-03-11
Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych popełnionych przez lekarzy
Z.U. 2014 / 3A / 29
Dz.U. 2014..372 z dnia 2014-03-24     ISAP     RCL
sygn. K 6/13 (DOC) Pobierz 154624 bajtów.     (PDF) Pobierz 182492 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 2014-03-12
Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego
Z.U. 2014 / 3A / 30
Dz.U. 2014..375 z dnia 2014-03-24     ISAP     RCL
sygn. P 27/13 (DOC) Pobierz 277504 bajtów.     (PDF) Pobierz 290104 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 2014-03-13
Wywłaszczenie
Z.U. 2014 / 3A / 31
Dz.U. 2014..376 z dnia 2014-03-24     ISAP     RCL
sygn. P 38/11 (DOC) Pobierz 210944 bajtów.     (PDF) Pobierz 227486 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2014-03-18
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych; zróżnicowanie statusu stron procesu (Uwaga! S 4/14 z 29.07.2014, ZU 2014/7A/91)
Z.U. 2014 / 3A / 32
Dz.U. 2014..380 z dnia 2014-03-25     ISAP     RCL
sygn. SK 53/12 (DOC) Pobierz 127488 bajtów.     (PDF) Pobierz 144791 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2014-03-25
Postępowanie przygotowawcze; wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu dochodzenia bez konieczności sporządzania uzasadnienia
Z.U. 2014 / 3A / 33
Dz.U. 2014..440 z dnia 2014-04-04     ISAP     RCL
sygn. SK 25/13 (DOC) Pobierz 126976 bajtów.     (PDF) Pobierz 154219 bajtów.


POSTANOWIENIA 

34 - Postanowienie z dnia 2014-03-05
Z.U. 2014 / 3A / 34
sygn. SK 67/12 (DOC) Pobierz 107520 bajtów.     (PDF) Pobierz 89331 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2014-03-05
Z.U. 2014 / 3A / 35
sygn. SK 5/13 (DOC) Pobierz 141312 bajtów.     (PDF) Pobierz 148903 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2014-03-26
Z.U. 2014 / 3A / 36
sygn. P 7/13 (DOC) Pobierz 174592 bajtów.     (PDF) Pobierz 191966 bajtów.


      Ilość: 9