(PDF) Pobierz 1136729 bajtów.Z.U. 2014 / 4A
  O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2014 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
37 - Wyrok z dnia 2014-04-08
Postępowanie przed sądami administracyjnymi; odrzucenie skargi kasacyjnej; prawo do sądu; dwuinstancyjność postępowania
Z.U. 2014 / 4A / 37
Dz.U. 2014..543 z dnia 2014-04-28     ISAP     RCL
sygn. SK 22/11 (DOC) Pobierz 202240 bajtów.     (PDF) Pobierz 210374 bajtów.
38 - Wyrok z dnia 2014-04-08
Wznowienie wypłat emerytury
Z.U. 2014 / 4A / 38
Dz.U. 2014..542 z dnia 2014-04-28     ISAP     RCL
sygn. K 21/13 (DOC) Pobierz 139264 bajtów.     (PDF) Pobierz 159211 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 2014-04-14
Zasady i tryb wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Z.U. 2014 / 4A / 39; Dz. Urz. MSP poz. 2, 22-04-2014
sygn. U 8/13 (DOC) Pobierz 143360 bajtów.     (PDF) Pobierz 142160 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2014-04-15
Zwolnienie funkcjonariusza ABW ze służby; uprawnienie do świadczeń pieniężnych
Z.U. 2014 / 4A / 40
Dz.U. 2014..544 z dnia 2014-04-28     ISAP     RCL
sygn. SK 48/13 (DOC) Pobierz 172032 bajtów.     (PDF) Pobierz 147834 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2014-04-15
Wysokość opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Z.U. 2014 / 4A / 41
Dz.U. 2014..545 z dnia 2014-04-28     ISAP     RCL
sygn. SK 12/13 (DOC) Pobierz 230912 bajtów.     (PDF) Pobierz 222308 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2014-04-24
Odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej
Z.U. 2014 / 4A / 42
Dz.U. 2014..607 z dnia 2014-05-13     ISAP     RCL
sygn. SK 56/12 (DOC) Pobierz 260096 bajtów.     (PDF) Pobierz 311301 bajtów.


POSTANOWIENIA 

43 - Postanowienie z dnia 2014-04-01
Z.U. 2014 / 4A / 43
sygn. K 42/12 (DOC) Pobierz 102400 bajtów.     (PDF) Pobierz 107044 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2014-04-02
Z.U. 2014 / 4A / 44
sygn. SK 18/09 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 70792 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2014-04-02
Z.U. 2014 / 4A / 45
sygn. SK 26/13 (DOC) Pobierz 133120 bajtów.     (PDF) Pobierz 133991 bajtów.
46 - Postanowienie o kosztach z dnia 2014-04-02
Z.U. 2014 / 4A / 46
sygn. SK 26/13 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 32623 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2014-04-08
Z.U. 2014 / 4A / 47
sygn. SK 15/11 (DOC) Pobierz 126464 bajtów.     (PDF) Pobierz 108792 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2014-04-15
Z.U. 2014 / 4A / 48
sygn. P 11/13 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 89318 bajtów.
49 - Postanowienie z dnia 2014-04-16
Z.U. 2014 / 4A / 49
sygn. P 37/13 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 87578 bajtów.


      Ilość: 13